Den bedste løsning

”Derfor er der ingen tvivl i mit sind, når jeg opfordrer til at stemme ja til helhedsplanen”

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Fredag d. 19. november blev der indgået en aftale mellem Århus Kom­mune og Brabrand Boligforening om helhedsplanen for Gellerup og Toves­høj. Nu skal beboerne afgøre, om den skal gennemføres. Der var høring om sagen i foråret, og dengang blev der samlet underskrifter og skrevet kommentarer til planen. Især var der underskrifter til støtte for byggeri af en moské i området og imod unødvendige nedrivninger af boligblokke.

Kompromis efter hårde forhandlinger
Derefter gik boligforeningen og af­delingsbestyrelserne i Gellerup og på Toveshøj i gang med at udforme en løsning, der skal tage hensyn til så mange ønsker som muligt. Vi præsenterede politikerne i Århus By­råd for en gennemarbejdet plan. Det var hårde forhandlinger. Men vi fik opfyldt vores vigtigste ønsker. Det er også et kompromis, som vi håber og tror på, at regeringen vil acceptere.

Muligt at bygge moske
Vi undersøgte, om det vil være muligt at bygge en moské i Gellerup, hvis helhedsplanen vedtages. Svaret er ja. Hvis helhedsplanen godkendes, så vil det blive muligt at bygge andet end boliger i Gellerup – og derfor vil byrådet så kunne godkende en lokalplan med en moské. Hvis helhedsplanen ikke bliver godkendt, vil det tage lang tid, før det måske engang vil blive muligt at bygge en moské i området.

To beboerhuse og to garantier
Der skal bygges gode beboerhuse i centrene i Gellerup og Toveshøj. Vi vil ansøge Landsbyggefonden om 115 millioner kroner til de to bygninger. Vi har aftalt en tryghedsgaranti med kommunen, så de beboere, der på et tidspunkt skal flytte over i en anden bolig i området, får sikkerhed for en tilsvarende lejlighed samt flyttehjælp. Og vi har fået en aftale om en huslejegaranti, så huslejen ikke stiger på grund af helhedsplanen. Der vil kun komme de almindelige huslejestigninger, som alle afdelinger i boligforeningen må leve med.

Jordsalg giver penge
Til gengæld vil det med helhedsplanen blive muligt at skaffe flere penge til Gellerup og Toveshøj. Det er penge, der bl.a. kommer ind, når der kan sælges jord. Vi får mulighed for at skaffe penge til renovering af lejligheder og dækning af udgifter til huslejetab. Der vil endda også blive nogle penge til løsning af problemer i andre afdelinger i boligforeningen.

1000 nye arbejdspladser
Planen vil give området 1000 ny arbejdspladser: Butikker og kom­munale arbejdspladser. Og ud­dan­nel­sesmuligheder. Det er vigtigt, at beboerne i området – og ikke mindst vores mange børn og unge – kan få bedre chance for uddannelse og job i fremtiden. Vi får samtidig flere ungdomsboliger i kvarteret.

Nødvendige nedrivninger
Disse fordele har en pris, nemlig at nogle blokke skal nedrives el­ler omdannes for at skaffe plads til arbejdspladser, butikker m.v. langs den ny bygade. Det er selv­følgelig besværligt at flytte over i en anden bolig. Vi oplever også i andre afdelinger, at f.eks. store reno­veringsarbejder kan være til besvær for beboere. Men vi har stor erfaring med det, så vi er sikre på, at vi kan løse de flytninger, der kommer, på en måde, så beboerne kan være til­fredse med det.

Vi fik under for­handlingerne garanti for, at der ikke kommer unødvendige eller usaglige nedrivninger. En blok må nedrives for at føre bygaden igennem. Og to blokke må nedrives for at give plads til arbejdspladser, uddannelse og butikker. Garantien betyder, at hvis kommunen ikke inden fire år har sikret, at de ny arbejdspladser kan bygges, så skal de to blokke ikke nedrives.

Et kompromis giver mere indflydelse
Efter min mening må vi i disse politisk vanskelige tider vise omverdenen, at vi kan selv. Vi skal vise, at vores beboerdemokrati er i stand til at træffe beslutninger, og at vi som ligeværdig partner kan indgå aftaler med de offentlige myndigheder. Det betyder, at vi nogle gange må forhandle os tilrette og indgå kompromis. Men det betyder også, at vi med aftalen får den maksimale indflydelse på vores egne forhold. Vi undgår, at myndighederne griber ind og dikterer betingelserne.

Det forslag, som nu sendes til be­slutning på de to beboermøder, inde­holder efter min opfattelse en række fordele for beboerne. Jeg tør godt sige, at det er den bedste løsning, vi kan opnå. Derfor er der ingen tvivl i mit sind, når jeg opfordrer til at stemme ja til helhedsplanen.




Del eller print denne side:  



Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT




 
 
© 1970-2019
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt