Nytænkning er nødvendig

Gellerup som attraktion for resten af Århus

Åben Gellerup for resten af Århus

Jeg synes, at det er vigtigt, at man forsøger at åbne Gellerup-området op for resten af Århus og dermed bidrager til, at beboerne i Gellerup og Århus også åbner sig mere for hinanden. Vi i Rødlundparken har hele tiden arbejdet på ikke at lukke os om os selv og være os selv nok, med har i stedet gjort alt, hvad vi kunne for at deltage aktivt i lokalområdets liv.

På samme måde vil det være godt for Gellerup-området at åbne sig såvel fysisk som menneskeligt mod sit nærområde – Århus. Gellerup-området kunne nemt blive en attraktion både for besøgende og handlende i Århusom­rå­det, men også for besøgende fra hele landet, ligesom vi allerede har set det med Bazar Vest.

En modernisering af lokalområdet, hvor der er mulighed for oplevelser og forskellige aktiviteter både for beboerne i området, men hvor besøgende også synes det vil være et interessant sted at komme.

Jeg ville invitere mine venner til Gellerup

Jeg glæder mig allerede til at skulle invitere mine venner fra København en tur til Gellerup, hvor vi kan spadsere op gennem et spændende bland­et område fra City Vest og op langs bygade, stoppe op og se på de forskellige forretninger, få en kop kaffe på den lokale café og slutte af med at købe noget frugt og grønt med hjem fra Bazar Vest.

I dag vil man ikke tage denne tur, da der ikke vil være andet at foretage sig end at tælle antallet af paraboler eller kigge på de forskellige boligblokke, men det ville jo være uhøfligt at gå og kigge ind ad folks vinduer. Der skal være noget i området, der gør at det vil være naturligt at færdes der, og hvor det skabes liv, samtidig med at det er et beboelsesområde.

Jeg forestiller mig også, at livet skabes i byparken, hvor der eksempelvis kunne være forskellige aktiviteter for både børn og voksne, men hvor der også er lagt op til, at det er et smukt område, hvor man tager sin daglige gåtur. Området skal byde besøgende og beboer velkommen, og derfor skal det være nemt og naturligt at komme til Gellerup, uanset om det er på gåben, i bil eller med offentlig transport.

Nødvendigt med nytænkning

For at kunne realisere disse nye tanker om åbenhed er det nødvendigt, at der sker nedrivning af nogle enkelte bygninger. Men jeg synes, at der er meget væsentligt her at fremhæve, at denne nedrivning ikke sker bare for at rive ned, men udelukkende sker for at give plads til de nye tiltag i området, og dermed for at give plads til nytænkning og nye muligheder.

Jeg synes selvfølgelig, at det er forfærdelig synd for de mennesker, som bliver nødt til at rykke teltpælene op, men jeg er overbevist om, at de vil få al den nødvendige hjælp til både det praktiske og økonomiske, samtidig med de har sikkerhed for at kunne blive i Gellerup-området. Ingen vil blive tvunget til at skulle skifte dette nærområde ud med et helt ukendt og fremmed sted i andre dele af Århus.

Chancen er der nu

Hvis helhedsplanen ikke bliver vedtaget, så tror jeg, at der er mange, der bliver meget skuffede over, at projektet ikke bliver til noget, herunder også mange beboere, som er glade for at bo der, men stadig gerne ser, at det komme forandringer til området.

Chancen er der nu, hvor der er nogle penge til rådighed, så det er med at gribe den. Der står nogle, der gerne vil investere nogle penge i denne sag, og hvis der bliver stemt nej til helhedsplanen nu, er jeg da ikke sikker på, at man kan få dem til at lægge de samme penge om 5 år og hvor skal pengene så komme fra? Man skal turde tage chancen og turde handle for ellers sker der ikke noget.

Helhedsplanen gavner også boligforeningens andre afdelinger

Jeg tror også, at andre afdelinger kan få gavn af den erfaring, som Brabrand Boligforening har fået i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen. For det første har vi bevist, at vi har formået at gøre Gellerupparken og Toveshøj til mere attraktive områder, hvis gennemførslen af helhedsplanen lykkes.

Dette vil også betyde, at vi som boligforening er gearet til at tage hånd om andre afdelinger, der skulle begynde at få lignende problemer, og få vendt udviklingen i opløbet i stedet for.

Hvis vi i Rødlundparken eksempelvis skulle komme i en tilsvarende situation, ville vi på denne baggrund føle os overbeviste om, at alle gode kræfter, ville blive sat ind for at få os på ret køl igen.

Helhedsplanen giver os erfaringerne og værktøjerne til at gøre dette, og jeg føler mig derfor helt tryg ved det arbejde med projektet, som foregår såvel i administration som i det politiske system. Området bør føle sig privilegerede over den entusiasme, ekspertise og vedholdenhed, der stilles til rådighed for at få projektet til at lykkes.

Mere stolt af helhedsplanen end Isbjerget

Brabrand Boligforening forbindes ofte i almindelig omtalt og i medierne kun med Gellerupparken og Toveshøj og de problemstillinger, som medierne finder interessante at fremhæve. Hvis dette projekt med helhedsplanen lykkes, så har alle afdelinger i Brabrand Boligforening noget at være stolte af.

Vi skal kunne rette ryggen og sige, at vi formåede at køre dette her projekt igennem, og at det ser ud som om, det kommer til at udvikle sig, som det er tænkt. Jeg vil være mere stolt af, om det her projekt med helhedsplanen lykkes, end om vi havde fået bygget et Isbjerg på havnen. Isbjerget kunne smelte, det gør Gellerupparken ikke.

Jeg synes, at Isbjerget var et utroligt flot og smukt projekt, men stadigvæk er det kun en bygning. Helhedsplan­en handler ikke kun om bygninger – det handler om at få tingene til at spille sammen både mellem mennesker, bygninger og områder. Helhedsplanen er en større og mere omfattende opgave end det at bygge en ny smuk bygning.

Som repræsentantskabsmedlem ser jeg frem til, at de gode intentioner begynder at manifestere sig i konkrete, synlige resultater. Lykke til med projektet – for alle involverede.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-11 December Ekstra

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-11 December Ekstra side 22-23
i sektionen Indstik: Helhedsplan

forsiden af magasinet 2010-11 December Ekstra

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data