Pænt fremmøde til første infomøde

Frivillige havde stemt dørklokker og fået beboerne med

af Elsebeth Frederiksen, medlem af redaktionen Skræppebladet

Nu er det snart tid til, at beboerne i Gellerup og Toveshøj skal stemme og helhedsplanen. Derfor er der i den nærmeste tid en del informationsmøder, som alle interesserede beboere er velkomne til at møde op til. Her kan man stille spørgsmål, som man ikke har fået besvaret i det skrevne materiale.

Til det første møde i Laden på Toves­høj var der er pænt fremmøde. Det kunne blandt andet skyldes, at frivillige havde været rundt og stemme dørklokker og fortalt folk om arrangementet. Anett Sällsäter Christiansen, lokal forfatter og ildsjæl, konstaterer, at de, der der mødt frem til mødet, er dem, som havde haft folk forbi og fortælle om mødet.

Økonomien er på plads
Torben Overgaard, direktør for Brabrand Boligforening, fortæller, at ingen andre projekter i Danmark har haft så mange penge til at starte med. Der foreligger ca. 474 millioner kroner, som kommer fra henholdsvis Landsbyggefonden, Århus Kommune og Brabrand Boligforening.

Han understreger, at nedrivningen af boligblokke kun vil blive til noget, hvis kommunen garanterer oprettelsen af 1000 abejdspladser i området inden for en periode på 4 år. Ellers falder aftalen væk, og blokkene bliver stående.

Ubesvarede spørgsmål
Der er en del spørgsmål fra de fremmødte. De, som bliver ramt af nedrivninger, vil gerne vide, om deres boligønsker bliver opfyldt, når de skal flytte. To familier vil gerne blive ved med at bo over for hinanden i opgangen, og de får at vide, at man vil være meget lydhøre over for specielle ønsker. Det gælder også familier, der vil flytte fra en treværelses til en fireværelses. Man vil få flyttehjælp, hvor et flyttefirma flytter alting hen til den nye lejlighed og stiller tingene i de rigtige rum.

På spørgsmålet om indskud, når man flytter i en ny lejlighed, var svaret, at man tager sit indskud med sig i den nye lejlighed, men hvis man flytter i en større lejlighed, kan der opstå en situation, hvor man skal betale en difference.

Hvordan er det med den moské?
På hvert møde bliver spørgsmålet om en moské taget op, og det blev det også på dette. Vi kan ligeså godt slå fast, at en moské ikke er en del af hel­heds­planen.

Den får lov til at ligge i om­rådet, når området bliver lavet om, men de, som vil have en moské, må selv betale for den. Det er ulovligt for boligforeningen at betale et privat byg­geri. Derfor kan boligforeningen ikke besvare spørgsmål om udformningen, finansiering, eller hvem der skal have lov at bruge den. Det boligforeningen kan gøre, er at anvise et sted, den kan bygges.

Derefter skal der laves en lokalplan, som skal godkendes af kommunen, og derefter kan byggeriet begynde. Dette kan tage flere år, men foreningen, som står for indsamling af penge, har heller ikke nået målet endnu.

Offentlig transport
Der bliver på mødet udtrykt stor bekymring over, at busruterne 5 og 18, som kører til Toveshøj, skal nedlægges. Derfor arbejdes der på at få en busrute, som kun kører imellem Toveshøj gennem bygaden til City Vest. Derudover håber man også på at få letbanen til området, så det alligevel bliver let at komme ind til byen.

Som man kunne høre på mødet, var der mange spørgsmål og mange svar. Der er sikkert mange flere, og de kan besvares på de næste møder eller inde på Brabrand Boligforenings hjemmeside, hvor der løbende vil lægges dokumenter med svar på beboernes spørgsmål.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt