Afdelingsformanden har været en del af bestyrelsen i mange år

Interview med Søvangens afdelingsformand

”Jeg har altid interesseret mig for, hvad der foregår rundt omkring mig i mine omgivelser, og jeg har også før i tiden deltaget både i foreningsarbejde og lignende.
Jeg har en holdning til tingene, og har ikke været bange for at lufte den. Det var måske også grunden til, at der på et afdelingsmøde for mange år siden blev peget på mig til afdelingsbestyrelsen.”

Søvangens afdelingsformand Margit Nørhave

Efter lidt mildt pres fra Skræppebladets udsendte, har Søvangens afdelingsformand Margit Nørhave indvilget i at fortælle lidt om sig selv og om sit arbejde i bestyrelsen. Hun er åbenbart et alsidigt menneske. For ud over sit bestyrelsesarbejde er hun uddannet som Kranio-sakral terapeut, et arbejde som hun stadig passer. I fritiden nyder hun tilværelsen i sit kolonihavehus sammen med sin familie og sine børnebørn.

”Det er et spændende og lærerigt arbejde at være beboervalgt repræsentant, og selv om jeg har været med i ret mange år, så er det stadig et udfordrende arbejde, ikke mindst i den kommende tid, hvor renoveringsarbejdet i Søvangen skal i gang.”

Renoveringsprojekt Søvangen

”Jeg synes, at det er rigtig spændende og lærerigt at skulle i gang med det store renoveringsprojekt. Har det fint med at være beboervalgt nøgleperson. I den forbindelse er jeg glad for de både gode og dårlige erfaringer fra de forgangne badeværelsesrenoveringer, som jeg håber, at der kan gøres brug af.

På nuværende tidspunkt ved vi slet ikke, hvordan det kommer til at se ud, men vi ved helt bestemt, at det kommer til at ske.”

Der er lagt en overordnet tidsplan, der skal holdes, for at udløse Landsbyggefondens tilskud.

I februar – marts bliver der afholdt workshops for beboerne om renoveringen og i maj måned bliver der indkaldt til ekstra-ordinært afdelingsmøde for alle i afdelingen, hvor man får meget mere at vide om planerne for den kommende renovering.

Det nære og det mere fjerne

Arbejdet i en afdelingsbestyrelse består jo både af det nære og det mere fjerne, som jo ofte er dikteret af boligpolitiske beslutninger, som man ikke direkte har indflydelse på. Man er dog nødt til at sætte sig ind i dette” og interessere sig for det, da man som medlem af et repræsentantskab i boligforeningen skal have en holdning til det.”

”Mine ønsker for Søvangen i fremtiden er, at det fortsat må fremtræde som et velholdt område, der viser et tiltrækkende billede. Et sted, hvor beboerne er glade for at bo, og andre får lyst til at flytte ind. Dagligdagen skal være velfungerende og lejemålene skal være i god kvalitet, med en rimelig balance mellem husleje og boligstandard.”

Beboerklager til rette instans

Til slut dette store ønske fra formand­en:

Hun ser gerne, at beboerne sender deres klager og frustrationer det rette sted hen – og ikke kun til naboen. Kom f. eks. til bestyrelsesmøderne, der er åben for alle beboere, og det afholdes den 2. tirsdag i hver måned fra kl. 17.00. Her kan man mundtligt fremsætte ris/ros eller få åbnet op for sine frustrationer over boligmæssige problemer. Man er også velkommen til at maile til formanden. Adressen står på bagsiden af Skræppebladet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-01 Februar side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • afdelings­bestyrelse, møde
    Afdelingsformanden har været en del af bestyrelsen i mange år
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data