God idé at få et eftersyn af familiens økonomi

Fra Beboerrådgivningen – Til børnefamilierne

Et flertal i Folketinget har vedtaget en ny lov, der betyder en forringelse af børnefamiliernes økonomi. Børnefamilieydelse erstattes med Børne- og ungeydelse. De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2011. Ved næste udbetaling af børnepenge vil flere børnefamilier sandsynligvis få sig en ubehagelig overraskelse.

Børnefamilierne rammes forskelligt afhængigt af antal børn og børnenes alder. For de børnefamilier, der i forvejen har en stram økonomi, er det derfor vigtigt at få undersøgt, hvor meget familiens indtægt bliver beskåret med.

Jeg skal gerne hjælpe, hvis I får brug for hjælp til beregningen, og husk altid at betale huslejen før andre udgifter, hvis I får økonomiske problemer.

De nye regler

De 7-17-årige deles op i to grupper, hvor der til de 7-14-årige udbetales en børneydelse og til de 15-17-årige udbetales en ungeydelse. For børn mellem 0 og 14 år vil børneydelsen fortsat blive udbetalt den 20. hvert kvartal, mens ungeydelsen udbetales en gang om måneden – hver den 20.

Ungeydelsen kan under visse omstændigheder bortfalde. Det kan f.eks. ske, hvis den unge ikke er i uddannelse eller arbejde. I særlige tilfælde kan den unge dog fritages for pligten til at følge uddannelsesplanen, eksempelvis på grund af handicap eller sygdom. Ungeydelsen kan under særlige omstændigheder udbetales til den unge selv. For eksempel hvis forældrene ikke vil samarbejde om den unges uddannelsesplan, eller hvis den unge bor for sig selv og helt eller delvist forsørger sig selv.

Loft over ydelsen pr. modtager

Som noget nyt er der fastsat et loft over det samlede ydelsesbeløb, som en modtager kan få udbetalt årligt. Loftet udgør 35.000,- kr. Modtageren er typisk barnets/børnenes mor, men kan også være faderen, hvis han alene har forældremyndigheden.

Modtagere med mindst tre børn vil blive omfattet af dette loft. For at disse familier får tid til at indrette deres økonomi på ændringerne, er der indført to overgangsregler:

Regel 1: I 2011 kan beskæringen højst udgøre 1/3 af forskellen mellem loftet på 35.000,- kr. og den samlede beregnede ydelse. I 2012 kan beskæringen højst udgøre 2/3.

Regel 2: Uanset regel 1 kan beskæringen af den samlede ydelse højest udgøre 12.000,- kr. Dette gælder frem til år 2014. Herefter hæves beløbet gradvist frem til år. 2020, hvor der ikke længere er begrænsninger i forhold til beskæringen.

Generel beskæring

Børne- og ungeydelsen beskæres i løbet af 2011, 2012 og 2013 med 5 %.

I 2011 beskæres ydelsen med 1,3 %, hvilket i praksis vil sige, at det udbetalte beløb i 2011 svarer til det beløb, der blev udbetalt i 2010.
I 2012 og 2013 sker der en yderligere beskæring, hvert af årene med 1,9%

Få et eftersyn af budgetkontoen

Lovændringerne vil for alle børnefamiliers vedkommende betyde, at der sker en forringelse af indtægtsforholdene, fordi Børne- og ungeydelserne ikke opreguleres. Når udgifterne stiger, er det nødvendigt, at indtægterne også gør det. Nogle familier vil også opleve, at deres ydelser bliver beskåret på grund af det loft, der er lagt på over det samlede ydelsesbeløb. For de familier, der har børn mellem 15 – 17 år, er der den ændring, at ungeydelsen bliver udbetalt månedligt.

Giv jeres budgetkonto et eftersyn. Vil en evt. indtægtsnedgang betyde, at der ikke længere er fuld dækning på kontoen, så de faste udgifter kan betales? I givet fald er det nødvendigt at forholde sig til problemet. Skal styringen af økonomien omlægges, så der tages højde for, at ungeydelsen ikke længere udbetales kvartalsvist med månedligt.

Det kan for eksempel få betydning for betalingen af kvartalsudgifterne. Hvis du kommer i en situation, hvor økonomien ikke længere hænger sammen, er det vigtigt først og fremmest at betale sin husleje. Andre udgifter såsom gæld kan søges nedsat, og om nødvendigt kan de stilles i bero.

Hvis du har lyst til at læse mere om den nye børne- og ungeydelse så se Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. Der kan du blandt andet finde en del overskuelige regneeksempler samt gældende takster. Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til overblik over økonomien så ret henvendelse til beboerrådgivningen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-01 Februar side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Nye regler træder i kraft
    God idé at få et eftersyn af familiens økonomi
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data