Da Skræppe­bladet blev kapret

Skræppebladet og Helhedsplanen

Kommentar af Ole Vad Odgaard

Som bladets læsere sikkert har bemærket udkom i december 2010 to numre af Skræppebladet, det første nr., det ordinære, som udkom i starten af december, var produceret af den sædvanlige kreds af udgivere, altså de på afdelingsmøderne valgte redaktionsmedlemmer, de frivillige medarbejdere og den af foreningsbestyrelsen ansatte redaktør.

Sidste redaktionsmøde inden det ordinære blad gik i produktionen var den 1. november, bladet kunne læses på hjemmesiden den 21. nov.

Ekstraordinært december-Skræppeblad

Det ordinære decembernummer hav­de så på side 9 en lille meddelelse fra redaktøren: ”Midt i december udkommer et ekstraordinært Skræppeblad til dig.”

Det ekstra nummer skulle så indeholde orienteringsmateriale om Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj særligt med henblik på de møder, der skulle holdes i december i de to afdelinger.

På side 23 er der også en artikel fra Brabrand Boligforening, på mærkværdig vis kan artiklen fortælle om indholdet af et møde afholdt den 19. november i den politiske styregruppe mellem repræsentanter fra Boligforeningen og Århus Kommune, men mødet 19/11 fandt sted længe efter det ordinære Skræppeblads deadline, og denne artikel var heller ikke redaktionen bekendt!

Ekstraordinær forundring i redaktionen

Oplysningen på hjemmesiden med det ordinære december Skræppeblad får et frivilligt redaktionsmedlem til at spørge, om der bliver indkaldt til redaktionsmøde, hertil svarer redaktøren på mail den 22 november; at redaktionen ikke bliver indkaldt til ekstranummeret og at indholdet bestemmes af ad hoc udvalget.

Om de politiske beslutningstagere til dette ekstra nummer og hvem, der skal skrive i bladet, nævnes intet i redaktørens mail, – men ad hoc udvalget er en kreds nedsat af foreningsbestyrelsen.

Kapret

Når sørøvere går om bord i et skib for at overetage skibet hedder det kapring. Ligeledes må det være en kapring, når foreningsbestyrelsens udvalg overtager Skræppebladet og byder redaktøren at bede bladets valgte redaktion om at blive væk.

Beboerdemokratiet

Det er muligt at foreningsbestyrelsen ikke anser den valgte og den frivillige redaktion for god nok til at kunne ”informere” tilstrækkeligt om Helhedsplanens ”gode intentioner” og i stedet afsætter redaktionen.
I Sørøversproget må modstandere af kapring så ”gå planken ud”, hvilket betyder, at man drukner, men så dramatisk går det vel ikke til i Brabrand Boligforening!

Beboernes demokrati udfoldes på afdelingsmøderne, her vælges bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer, men også medlemmer til Skræppebladets redaktion.
Det er altså beboernes demokratiske valg af redaktionsmedlemmer, som her er tilsidesat.

Ligesom det er afdelingsmødet, der vælger medlemmer til afdelingsbestyrelse og foreningens repræsentantskab, så er det også afdelingsmødet som bestemmer hvem som afdelingen vil have i Skræppebladets redaktion.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-01 Februar side 18
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2011-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data