Skræppe­bladet blev ikke kapret

Det medførte en last, det blev betalt for

af Hans Esmann Eriksen, debatredaktør Skræppebladet

Ole Vad Odgaard rejser i sin kommentar et væsentligt spørgsmål. Er Skræppebladet reelt et beboerblad, der afspejler debatten mellem beboerne, eller er bladet en dikkende lammehale, der kun gør, hvad Brabrand Boligforening siger, det skal?

Ole tager sit udgangspunkt i forløbet omkring tilblivelsen af et ekstraordinært Skræppeblad, der udkom før afstemningen om Helhedsplanen. Jeg vil her beskrive det hændelsesforløb, jeg har set, samt forklare det formelle forhold mellem foreningen og Skræppebladet.

Skræppebladet er både et beboerblad og et foreningsblad

Vedtægterne slår fast, at Skræppebladet er et beboerblad, der redigeres af en valgt redaktion og en valgt ansvarshavende redaktør. Aftalen med boligforeningen indebærer, at foreningen kan skrive og selv tage ansvar for en række foreningssider, hvor man kan sende officielle meddelelser til beboerne. Ligesom foreningen ikke kan redigere i Skræppebladets sider, kan Skræppebladets redaktør ikke redigere i foreningssiderne.

Hvem tog initiativet til det ekstraordinære blad

Ad hoc udvalget har ansvaret for at planlægge og gennemføre helhedsplanen. Udvalget består af repræsentanter for foreningsbestyrelsen og afdelingerne Gellerup og Toveshøj. Udvalget havde behov for at informere beboerne om indholdet af planen. Det er ikke specielt mærkeligt, at udvalgets medlemmer går ind for, at helhedsplanen gennemføres.

Repræsentanterne for de to afdelingsbestyrelser foreslog, at der blev lavet et Skræppeblad med informationen. Det skete efter 1.november, hvor der var redaktionsmøde, men før deadline for decembermødet.

Det ekstraordinære blad er en meddelelse fra foreningen

Redaktøren debatterede med ad hoc udvalget, om det skulle være et journalistisk blad, hvor redaktionen sikrede en nuanceret beskrivelse af samtlige elementer i planen.
Ad hoc udvalget ønskede selv at skrive og redigere de enkelte indlæg. Derfor blev det foreslået, at materialet skulle fremstå som foreningsblads materiale.
I det ekstraordinære blad er der tydeligt i lederspalten gjort opmærksom på, at indholdet er skrevet af ad hoc udvalget, og, at indholdet ikke af alle bliver opfattet som nuanceret.

Skræppebladet blev ikke kapret – det medførte en last

Det blev på redaktionsmødet nævnt, at der kunne komme en forespørgsel. Efter mødet fik redaktøren en forespørgsel. Han foreslog, at man kunne anvende redaktionen, men ad hoc udvalget ønskede materialet rykket ind som en foreningsmeddelelse. Dertil kommer, at ad hoc udvalget betalte alle omkostninger ved produktion og distribution af det ekstra blad.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
For at rydde evt. misforståelser af vejen:
"last" i denne tekst skal forstås som "en skibsladning varer"

Underrubrikken kan derfor læses som:
"Skræppebladets ekstra-nummer i december bragte en last - altså særlige sider - som bladet og dermed beboerne blev betalt for af en særlig pose penge, der vedrører Helhedsplanen for Gellerup-området"

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-01 Februar side 19
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2011-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data