Frihedsberøvelse

Læserbrev

I de senere år har pressen gang på gang gjort opmærksom på, at frihedsberøvelse er psykisk skadeligt – ikke mindst for de yngste. Ikke desto mindre har Folketinget nedsat den kriminelle lavalder, således at endnu flere unge nu bliver ofre!

Det er ligeledes velkendt, at de unge under fængslingen bliver ”bedre” til at udøve kriminalitet.
De unge lærer af de ældre ”rollemodeller”, de møder i fængslet.

Alligevel sender dommerne unge mennesker i fængsel den ene gang efter den anden.

Vi må kræve, at der snarest bliver mulighed for at vælge et eller helst flere alternativer til den skadevoldende frihedsberøvelse. Stop med at svigte de unge!

På TV har man netop kunne følge en serie: ”BS og basserne” (B. S. Christiansen, jægersoldat). Serien handlede om 12 unge mænd, som var ekstremt overvægtige. BS´s program viste sig at være så effektivt, at nogle tabte op til ca. 30 kg! Vægttabet var imidlertid langtfra den eneste positive effekt, der var helt klart tale om en væsentlig forbedring og personlig udvikling af de unges

 • selvtillid
 • sociale liv
 • livskvalitet
 • fremtid herunder
 • uddannelsestilbud og ansættelsesmuligheder inden for forsvaret
 • økonomi
 • m.m.

Forslag til forsøgsprojekt om løsning af kriminalitet:

Det i TV viste træningsprogram kan naturligvis ikke umiddelbart løse kriminaliteten, men skal modereres – formentlig betydeligt.

Vi må derfor have BS til at holde et foredrag om, hvordan vi efter hans mening kommer kriminaliteten til livs.

Vi må få BS til at lede og gennemføre et sådant forsøg! Måske skal yderligere 4 – 5 jægersoldater involveres i projektet?

Man kunne tænke sig et forsøgsområde (geografisk) og en forsøgsperiode, hvor man høster erfaringer med et sådant træningsprogram. Vi må have fat i politikerne om etablering af et sådant forsøg, som naturligvis senere vil blive gennemført på landsbasis!

I forsøgsperioden skal dommerne dømmes til at undlade at bruge frihedsstraf og skal i stedet ”dømme” de unge, der ønsker det, til at gennemføre ovennævnte træningsprogram.

Det er min overbevisning, at de unge, der gennemfører et sådant træningsforløb med de ovennævnte positive effekter, er færdige med deres kriminelle løbebane!

http://www.bschristiansen.dk/

Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-01 Februar side 17
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2011-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data