Kommunikation i øjenhøjde

Internettet viser vejen

Det er kærlighed ved første klik, når man går ind på hjemmesiden lejerbo.dk: Her er en portal, der leder administrationsselskabets ca. 90.000 lejere gennem boligjunglen – ca. 40.000 almene boliger i hele landet – via ”Mit Lejerbo” med funktionaliteter omkring boligsøgning og opskrivning, som vi også kender det fra vores egen aarhusbolig.dk. Men derudover præsenterer Lejerbos hjemmeside på forbilledlig vis online-publikationer om alt fra en startguide til beboerdemokrater, læsevejledning til afdelingsbudgettet, guide for ind- og udflytning osv.

Lejerbos hjemmeside med onlinepublikationer og webtv.

Lejerbos hjemmeside med onlinepublikationer og webtv.

Web tv på Lejerbos hjemmeside

Der er ansat fire medarbejdere i Lejerbos kommunikationsafdeling, og de har gjort sig stor umage med på en let forståelig måde at formidle de mange regler, rettigheder, pligter og muligheder, der møder de forskellige lejere, hvor de er. Men det stopper ikke her: Lejerbo har nemlig også lanceret web-tv på deres hjemmeside, hvilket vil sige videoer på op til 20 minutters varighed om alt lige fra selskabets historie (stiftet i 1944) til en varmemesters guide om syn ved fraflytning med eksempler på forskellen mellem manglende vedligeholdelse og misvedligeholdelse mv.

At lære af hinanden

Ifølge Lejerbos kommunikationschef Tine Staun Petersen har man lanceret web tv på baggrund af en efterspørgsel fra beboerne selv. Og sådan går Lejerbo langt og proaktivt i deres arbejde for at møde beboerne, hvor de er: For eksempel kan man via hjemmesiden tilmelde sig et beboerpanel, hvor man inviteres til at svare på forskellige spørgsmål om livet i Lejerbos boliger. Meget passende er organisationsstrukturen for Lejerbo med beboerne i toppen og direktionen i bunden.
At lære af hinanden – for beboernes skyld.

Samarbejde på tværs

Tina Staun Petersen oplyser, at Lejerbo har afholdt møder med andre boligadministrationsselskaber i København, for at man kan lære af hinanden. Det er prisværdigt, at de forskellige boligorganisationer, som er i en konkurrencesituation på det almene boligmarked, går sammen og udvikler ”best practice”, dvs. lærer af hinanden og løser opgaverne så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt med udgangspunkt i beboernes – deres kunders – behov og efterspørgsel. For Aarhus er dette med sammenlægningen af byens 16 boligforeninger ikke mindre aktuelt.

Midler fra landsbyggefonden

I tilfældet Brabrand Boligforening kunne man i sidste udgave af Skræppebladet læse, at Landsbyggefonden har tildelt midler til projektet ”Indsats for ændret driftsorganisation i Brabrand Boligforening” for bl.a. at opnå mindre afstand og bedre forståelse mellem beboerne og driftspersonalet samt større inddragelse af beboerdemokratiet. Man kan håbe, at boligforeningen frem for selv at opfinde den dybe tallerken, vil skele til de procedurer og værktøjer, som andre selskaber i den almene boligsektor udmærker sig ved.

Forandring på bbbo.dk?

Ét sted at starte kunne være på Brabrand Boligforenings portal bbbo.dk. Det formelle på hjemmesiden er naturligvis i orden, og for eksempel er vedtægter, referater, regnskaber osv. tilgængeligt i rå tekst. Man kan dog få det indtryk, at informationerne er til for insiderens avancerede brug, mens hjemmesiden for den almene beboer endnu lader noget at ønske, når det gælder brugervenlighed og kommunikation i øjenhøjde.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-03 april

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-03 april side 20
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-03 april

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data