Afd. 22: Afdelings­møde Sonnes­gården

Afdeling 22: Sonnesgården

Livlig debat i rolig tone

Som en af de få afdelinger i foreningen, der afholder to afdelingsmøder om året, afholdt Sonnesgården afdelingsmøde d. 7. april.

Kun ca. 50% af beboerne var mødt op imod de sædvanlige 65-70%. ”Der var jo ikke så mange interessante spørgsmål,” som en beboer bemærkede.

Afdelingen har et godt forhold til foreningen

Bo Sigismund blev som i alle afdelingens 8 års historie valgt til dirigent og gav ordet til formanden for afdelingsbestyrelsen, Steen Holgaard. Steen fortalte om et halvår, hvor der havde været få problemer at arbejde med for bestyrelsen. Et halvår, der også var præget af et godt samarbejde med boligforeningen og dens medarbejdere.

Bo Sigismund styrer myndigt afdelingsmødet

Kloaksagen ikke løst endnu

Afdelingen har et særligt problem med hovedkloakledningen, som truer med at kollapse. Bestyrelsen ville gerne kunne løse problemet umiddelbart, men der er ikke kommet penge fra Byggeskadefonden, og boligforeningen opfatter ikke Sonnesgården som så “nødlidende”, at man via dispositionsfonden kan give tilskud.

Alle muligheder for støtte er endnu ikke udtømt, for Byggeskadefonden vil kigge på sagen igen, hvis situationen yderligere forværres. Bestyrelsen vurderer, at risikoen for kollaps af hovedkloakken udgør en sådan trussel og har derfor via administrationen indsendt en ny ansøgning.

Afløb fra 35 køkkener bliver renoveret

Der har været konstateret byggesjusk ved etablering af køkkenafløbet i mange lejligheder. Alle afløb er inspiceret, og der blev fundet problemer i 1/3 af alle lejlighederne.

Entreprenøren har vedgået fejlen og indbetalt et beløb, der kan reparere skaderne. De køkkener, hvor lejeren ønskede det, er blevet repareret.

De øvrige køkkener repareres ved fraflytning, eller hvis situationen i lejligheden forværres.

Birthe Rasmussen fortæller levende om regnskabet

Regnskab blev taget til efterretning

Kassereren i afdelingsbestyrelsen, Birthe Rasmussen, gennemgik det dugfriske regnskab for afdelingen. Regnskabet er opstillet efter en standardmetode, der er fælles for alle boligforeninger i landet. Et boligforeningsregnskab er på en række områder forskelligt fra et traditionelt regnskab, så Birthe gav udtryk for, at det var svært at gøre regnskabet forståeligt.

Der var overforbrug nogle steder og besparelser andre steder, og ved hjælp af nogle ekstraordinære indtægter endte regnskabet med et lille overskud.

Livlig debat

Regnskab og bestyrelsesberetning gav anledning til en livlig debat om stort og småt i afdelingens dagligdag. De enkelte områder vil ikke blive gennemgået her, men debattens livlighed viste, at det er fornuftigt at have to afdelingsmøder om året i en afdeling som Sonnesgården.

33% stigning i huslejen

Under indkomne forslag blev det enstemmigt vedtaget at hæve prisen på et gæsteværelse i midtbyen fra 75 kr. til 100 kr. pr. nat.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-04 maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-04 maj side 30
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2011-04 maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • beboermøde
    Afd. 22: Afdelings­møde Sonnes­gården
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data