Afd. 22: Afdelingsmøde Sonnesgården

Afdeling 22: Sonnesgården

Livlig debat i rolig tone

tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Som en af de få afdelinger i foreningen, der afholder to afdelingsmøder om året, afholdt Sonnesgården afdelingsmøde d. 7. april.

Kun ca. 50% af beboerne var mødt op imod de sædvanlige 65-70%. ”Der var jo ikke så mange interessante spørgsmål,” som en beboer bemærkede.

Afdelingen har et godt forhold til foreningen
Bo Sigismund blev som i alle afdelingens 8 års historie valgt til dirigent og gav ordet til formanden for afdelingsbestyrelsen, Steen Holgaard. Steen fortalte om et halvår, hvor der havde været få problemer at arbejde med for bestyrelsen. Et halvår, der også var præget af et godt samarbejde med boligforeningen og dens medarbejdere.

Bo Sigismund styrer myndigt afdelingsmødet

Bo Sigismund styrer myndigt afdelingsmødet

Kloaksagen ikke løst endnu
Afdelingen har et særligt problem med hovedkloakledningen, som truer med at kollapse. Bestyrelsen ville gerne kunne løse problemet umiddelbart, men der er ikke kommet penge fra Byggeskadefonden, og boligforeningen opfatter ikke Sonnesgården som så “nødlidende”, at man via dispositionsfonden kan give tilskud.

Alle muligheder for støtte er endnu ikke udtømt, for Byggeskadefonden vil kigge på sagen igen, hvis situationen yderligere forværres. Bestyrelsen vurderer, at risikoen for kollaps af hovedkloakken udgør en sådan trussel og har derfor via administrationen indsendt en ny ansøgning.

Afløb fra 35 køkkener bliver renoveret
Der har været konstateret byggesjusk ved etablering af køkkenafløbet i mange lejligheder. Alle afløb er inspiceret, og der blev fundet problemer i 1/3 af alle lejlighederne.

Entreprenøren har vedgået fejlen og indbetalt et beløb, der kan reparere skaderne. De køkkener, hvor lejeren ønskede det, er blevet repareret.

De øvrige køkkener repareres ved fraflytning, eller hvis situationen i lejligheden forværres.

Birthe Rasmussen fortæller levende om regnskabet

Birthe Rasmussen fortæller levende om regnskabet

Regnskab blev taget til efterretning
Kassereren i afdelingsbestyrelsen, Birthe Rasmussen, gennemgik det dugfriske regnskab for afdelingen. Regnskabet er opstillet efter en standardmetode, der er fælles for alle boligforeninger i landet. Et boligforeningsregnskab er på en række områder forskelligt fra et traditionelt regnskab, så Birthe gav udtryk for, at det var svært at gøre regnskabet forståeligt.

Der var overforbrug nogle steder og besparelser andre steder, og ved hjælp af nogle ekstraordinære indtægter endte regnskabet med et lille overskud.

Livlig debat
Regnskab og bestyrelsesberetning gav anledning til en livlig debat om stort og småt i afdelingens dagligdag. De enkelte områder vil ikke blive gennemgået her, men debattens livlighed viste, at det er fornuftigt at have to afdelingsmøder om året i en afdeling som Sonnesgården.

33% stigning i huslejen
Under indkomne forslag blev det enstemmigt vedtaget at hæve prisen på et gæsteværelse i midtbyen fra 75 kr. til 100 kr. pr. nat.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt