Afd. 4: Fællesråd støtter lokale initiativer i Gellerupområdet

Afdeling 4: Gellerupparken

Borgerportal, sansehave og ”I love Gellerup” har fået støtte af Gellerup Fællesråd, der efterlyser friske medlemmer til bestyrelsen

Gellerup Fællesråd fungerer i dagligdagen som talerør for områdets beboere over for kommunen, men samtidig kan fællesrådet også hjælpe med at få informationer og debatoplæg fra kommunen ud til borgerne.

Dermed spiller fællesrådet en vigtig rolle for udviklingen af demokratiet og kulturen i kommunen. Det skyldes ikke mindst, at mange af de spørgsmål og opgaver, som har betydning for lokalområderne i dag, enten afgøres i Byrådet eller varetages af kommunen. Derfor er en god dialog mellem lokalområderne og kommunen vigtig, og her spiller de lokalt baserede fællesråd en central rolle.

Mandag den 22. maj holder Gellerup Fællesråd sin årlige generalforsamling i Foreningernes Hus. Og her håber formand Helle Hansen at kunne lokke flere lokale aktører til, så de kan være med til at styrke samarbejdet, som blandt tager hånd om trafikale spørgsmål i lokalområdet. Og måske har nogen også lyst til at træde ind i fællesrådets bestyrelse.

”På grund af arbejdet med den igangværende helhedsplan er der mange trafikale områder, som lige nu bliver holdt ude for fællesrådets forhandlinger med kommunen, men vi har været med til at sætte fokus på, at trafikken på Sigridsvej skal gøres mere sikker, ikke mindst for cyklisterne,” fortæller Helle Hansen, som også håber, at der snart kommer et forbud mod knallertkørsel på den kommunale sti ned gennem Gellerup.

Jordlejer til Sansehave

Her i foråret er fællesrådet blevet lejer af et stort stykke jord ved indgangen til Hasle Bakker – tidligere haveforening Mariehønen – og her der nu planer om at placere en del af den kommende sansehave, som er et ad hoc-projekt under Samvirket i Gellerup og Toveshøj.

Borgerportalen gellerup.nu er et andet lokalt initiativ, som fællesrådet bakker op omkring. Idéen med borgerportaler stammer tilbage til Urbanprogrammets tid. Men i løbet af det seneste år er den tidligere borgerportal aarhusvest.dk blevet splittet op i to portaler: aarhusvest.dk og gellerup.nu.

Og der arbejdes lige nu for at få den lokale nyhedsportal gellerup.nu forankret under Samvirket i Gellerup og Toveshøj i samarbejde med de to boligafdelinger.

Happing på Klostertorv

Projektet ”I love Gellerup” har også fået opbakning fra Gellerup Fællesråd, som fra starten syntes, at idéen om at bringe Gellerup ind til Århus centrum var en herlig idé.

”Det var en energisk Tina Kjær, som præsenterede idéen på et møde i efteråret. Og fællesrådet var straks med på at hjælpe med at få initiativet gennemført. Vi tror på, at den 28. maj bliver en herlig eftermiddag på Klostertorv både for deltagerne fra Gellerup og mindst lige så spændende for beboerne i Århus Centrum, som måske ikke kender Gellerup-området fra andet end den negative omtale i medierne,” siger Helle Hansen.

Støtte fra fond

I år har fællesrådet i Gellerup haft lidt flere penge til at støtte initiativer, efter at Hotelejer Andreas Harboes Fond kort inden jul donerede 25.000 kroner til det spændende arbejde, som fællesrådet har gang i. Set i forhold til, at fællesrådet altid gerne vil være med til at give et mere nuanceret billede at Gellerup som et boligområde, hvor mange faktisk er meget glade for at bo.

”Det var dejligt overraskende at blive ringet op af advokaten, som fortalte, at fonden havde hørt vores stemme i den heftige ghetto-debat, som føg hen over landet sidste efterår. Vi fik ros for at være med til at nuancere debatten, og den økonomiske støtte på 25.000 kroner har været med til at sikre, at vi har kunnet sætte endnu flere initiativer i gang, som kan være til glæde for området,” siger en glad Helle Hansen.

Dit medlemssskab

Det koster 50 kroner om året at være personligt medlem af Gellerup Fællesråd, 100 kroner for foreningerne og aktiviteter og 200 kroner om året for virksomheder og institutioner.
Læs mere på www.gellerupfaellesraad.dk


Gellerup Fællesråd holder generalforsamling

Mandag den 22. maj kl. 19.00
I Foreningernes Hus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Venlig hilsen bestyrelsen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-04 maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-04 maj side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2011-04 maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19: General­forsamling Gellerup Fællesråd
  Afd. 4: Fællesråd støtter lokale initiativer i Gellerupområdet
 • Event på Klostertorv
  Afd. 4: Fællesråd støtter lokale initiativer i Gellerupområdet
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data