Afd. 4: Stor debat på afdelingsmødet for afdeling 4

Afdeling 4: Gellerupparken

Budgettet overskredet, men regnskabet godkendtes

tekst og foto af af Elsebeth Frederiksen

Mandag den 11. april var der afdelingsmøde i afdeling 4. Der skulle vælges ny bestyrelse, vedtages budget og ordensreglement, men det foregik ikke helt gnidningsfrit.

Efter anbefaling af Helle Hansen blev Ole Abildgaard valgt til dirigent. Mødet var varslet korrekt ifølge forskrivelserne, og derfor kunne mødet sættes i gang.

Formanden for afdelingsbestyrelsen Helle Hansen lagde ud med beretningen siden sidste møde. Hun indledte med at fortælle, at der er afstemningsmøde i Globus1 den 31. maj om helhedsplanen. Der skal søges lån på 350 millioner til udførelsen af helhedsplanen, og Helle Hansen oplyser, at der kommer en særudgave af Skræppebladet om det midt i maj.

Stemmeafgivning: der blev viftet ivrigt med stemmesedlerne til mødet

Stemmeafgivning: der blev viftet ivrigt med stemmesedlerne til mødet

Rambøll-analyse afsluttet
På sidste møde blev det besluttet, at der skulle udføres en analyse og undersøgelse af vinduespartierne. Denne undersøgelse er nu udført af Rambøll, og af den fremgår det, at der bør foretages udskiftning af vinduespartier og udluftning i lejligheder. Det er en meget bekosteligt og affære, og det kan tage 10-12 år inden det hele er udskiftet.

I bestyrelsen har de udarbejdet nogle nye ordensregler, som der skulle stemmes om. Helle Hansen, mener at de nye regler er mere overskuelige og forståelige. De står i indbydelsen til afdelingsmødet, som alle beboere har modtaget.

Helle Hansen fortæller, at afdelingen desværre har fået afslag på at overvåge containergården af Rigspolitiet. De vil anke og ansøge igen, fordi hun mener, at det er meget vigtigt med overvågningen.

Knallerter et stort problem
Der er stadig rigtigt mange knallerter, der kører, hvor de ikke må I Gellerupparken. Desværre er den store sti, der fører til City Vest, kommunal, og derfor kan boligforeningen ikke gøre noget der, selvom de gerne vil have sat nogle bomme op for at forhindre, at der bliver kørt så hurtigt på knallert. De sætter dog bomme op på andre stier i området, som boligforeningen selv råder over.

Mange i Gellerupparken er ikke klar over, at hvis man har et tv-abonnement hos Stofa, kan man også få gratis internet gennem det. Man skal bare hente en router hos Stofa, og så er man på nettet.

Andre gode nyheder
De forskellige projekter i Gellerupparken klarer sig godt. Meyerpatruljen er blevet forlænget med to år, og Vejledningscentret er blevet reddet med midler fra Integrationsministeriet.

Gellerup Museum har nu eksisteret i et år. Derfor holder man længere åbent i påsken hvor beboere, som har boet i Gellerupparken i over 40 år, kommer og holder foredrag.
Så mange positive ting er sket for Gellerup, og flere vil ske, forsikrer Helle Hansen

Regnskabet godkendes
Mogens Clingman, regnskabschef i Brabrand boligforening, redegør for regnskabet for 2010. Der er brugt 2.6 millioner mere en oprindeligt budgetteret, men det kan blandt andet forklares ved investeringer i energibesparende belysning, der med tiden vil give besparelse.

Man har brugt penge på at reparere elevatorerne, så der skulle ikke gerne være flere problemer med dem i fremtiden. De har ofte været i stykker, og folk har siddet fast i dem, men efter denne investering skulle de problemer være løst.

Yderligere omkostninger har været væltede træer, Rambøll-rapporten, og så har boligforeningen mistet 6 mill. kroner ved kombineret udlejning, hvor ledige lejligheder har stået tomme, fordi man ikke har måttet leje dem ud. De penge skal dækkes ind af helhedsplanen.

1,5 millioner har man mistet ved fraflytning, hvor folk er flyttet fra en hærget lejlighed, og boligforeningen skulle betale for at få den vedligeholdt. Skraldsuget er også blevet repareret for mange millioner. Han fortæller, at rørene bliver ødelagt, når folk smider forkerte ting i skakten. Man har blandt andet fundet en knallertmotor, som nogle havde smidt ud. Det havde ødelagt rørene. Derfor skal man sortere sit affald og smide tunge ting på affaldsøen. På trods af underskuddet blev regnskabet godkendt.

Nye ordensregler
Som omtalt tidligere kom afdelingsbestyrelsen med et forslag om nye ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Dette blev vedtaget med et overbevisende flertal. Dog ikke uden diskussioner om omkostninger til nye døre. Nogle beboere vil have nye hoveddøre, men de får at vide, at en omfinering koster ca. 1200, mens en ny dør koster 2000-3000. Så det bliver ikke aktuelt for øjeblikket.

Det blev også gjort klart, at selvom man har mange penge stående på sin vedligeholdelseskonto, må pengene ikke bruges til. f. eks, et nyt køkken eller dørkarme.

Store diskussioner
Der er for nylig tegnet båse op på p-pladserne uden for blokkene, og man får nu en bøde, hvis man holder uden for båsen. En del beboere var oprørte over det, fordi der ikke er nok pladser at parkere deres biler på, og derfor frygter de at få bøder. Nogle kommer sent hjem om aftenen, og der er ikke plads til deres bil.

Helle Hansen siger, at de vil undersøge, om der kan findes en løsning på det. En mødedeltager bemærkede stille, at det måtte være positiv, at et af landets fattigste boligområder har problemer med at finde p-pladser til alle deres biler.

Interesserede tilhørere lytte opmærksomt til Helle Hansens beretning

Interesserede tilhørere lytte opmærksomt til Helle Hansens beretning

Nye bestyrelsesmedlemmer
Til sidst skulle de trætte deltagere stemme om nye bestyrelsesmedlemmer. Hver lejlighed havde 2 stemmer og det foregik med stemmersedler. Der kom to nye ind i bestyrelsen, men på nuværende tidspunkt er kun fornavnene kendt; Malik og Mohammed.

Under afstemningen blev der også tid til lidt mundgodt og derefter var mødet slut. Et langt men produktivt møde var slut og folk sivede ud af Foreningers Hus og gik hver sin vej hjem.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt