Beboer­møde om renove­ringen i Søvangen

En workshop, hvor beboerne blev orienteret og hørt

I forbindelse med planlægningen af den kommende renovering af Søvangen blev beboerne inviteret til en workshop. (En workshop er en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles for over et tidsrum at arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en specifik opgave.)

Arrangementet havde også lidt af disse elementer, men først blev beboerne orienteret om de tekniske undersøgelser, der er foregået i afdelingen, og som viser, hvilke renoveringsproblemer der foreligger. Derefter havde beboerne så mulighed for at give deres mening til kende, både i forhold til den kommende renovering og deres syn på Søvangen som et attraktivt boligområde også i fremtiden.

Teknisk gennemgang af Søvangens tilstand

Ingeniør Kirsten Weigelt stod for denne gennemgang, hvor hun med fotos og forklaring viste beboerne, hvorfor der er varmeudslip, hvorfor der er fugtproblemer, dårligt indeklima og i værste fald skimmelsvamp i nogle boliger.

Blokkene, klyngehusene og enfammiliehusene blev gennemgået hver for sig, men alt i alt, var det de samme problematikker alle steder. Nemlig, at der var tale om et muret byggeri med byggetekniske svagheder, der skabte kuldebroer på udsatte steder. Via termofotografier viste hun, hvordan den manglende isolering i hulmure og hjørnepartier afstedkommer varmetab og leder kulde ind.
Rusten armeringsjern skyder fuger ud, der er revner i sokler, der er utætte vinduer og rørinstallationer er visse steder uisolerede.

Klyngehuse og enfamiliehuse har de samme problemer og desuden varmetab fra vægge direkte på fundament. Det så slemt ud, og der var ingen tvivl om, at der forestår store renoveringsarbejder for at bringe afdelingens varmeudslip ned og afdelingen på et rimeligt energimæssigt niveau.

Konklusionen var derfor også, at isolering af facader, vægge og tage var tiltrængt og prioriteret højst.

Vurdering og fremtidssikring af Søvangen

Udover de byggetekniske dårligdomme i afdelingen var det samtidig på tide at kikke på afdelingen i form af en fremtidssikring. Boligerne skulle gerne også i fremtiden være attraktive.
Afdelingsbestyrelsen havde brugt en lang aften på at kikke på de fysiske forhold både inde og ude og vurdere afdelingens boligmæssige konkurrenceevne set ud i fremtiden. Her var taget i betragtning, at et efterspørgselsmønster på andel af unge uden børn og med børn samt midaldrende og ældre havde ændret sig siden byggeriets start.

Man kom frem til, at for unge, børnefamilier, enlige med børn, ældre og pensionister, så var boligerne stadig attraktive, men for de meget gamle og gangbesværede var forholdene ikke gode.

En arkitekt har kikket på Søvangen med briller år 2020

Hvad ser han? Et byggeri, der snart er 60 år gammelt. Et byggeri, hvor den samlede bebyggelse er kendt som en af Europas flotteste bebyggelsesplaner overhovedet. Der er masser af rum mellem bygningerne, men der er også mulighed for at skabe noget, der kan tilføre området mere liv. Der var forslag om at placere en større bygning, dér hvor de lave bygninger, der rummer vaskeri m.v, ligger for en bedre udnyttelse af arealerne. Det blev vist i en animation, og så er spørgsmålet, hvad beboerne synes. Ødelægger det områdets sammenhængskraft?

I en animation så man også en lejlighed, hvor der var visualiseret fjernelse af nogle vægge, og vinduesvægen i karnap mod altan erstattet af store vinduer for at give mere lys og åbenhed.

Beboernes ønsker om forbedring, der evt. kunne indlægges sammen med renoveringen

Det har været et mål med mødet at få involveret beboerne så tidligt som muligt i processen omkring renoveringen. Der blev derfor åbnet op for, at beboerne kunne komme med deres ønsker og forestillinger om, hvad der bør ændres/forbedres i Søvangen.

Beboere, der var interesseret, kunne tilmelde sig i en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med de mange forslag. Her var tilslutningen rigtig stor. 16 personer blev noteret, og tilmelding til at deltage kan stadig ske hos Boligforeningens sekretær.

Beboernes forslag var mange, og flere ting gik igen, men det var reelle og praktiske problemer, der alle signalerede, at en sund og velholdt bolig i en smuk boligafdeling var det beboerne ønskede sig allermest.
En beboer, der havde boet i Søvangen i 52 år udtrykte det således: Vi har altid været meget glade for at bo i dette smukke boligområde. Søvangen har nogle æstetiske værdier, som mange arkitektstuderende gennem tiderne har været på ekskursioner for at se. Disse værdier skal ikke ødelægges. En renovering, som er tiltrængt, skal tage hensyn til den oprindelige arkitektoniske idé.


Her er en opsummering af beboernes forslag:
(Kan også ses på Brabrand Boligforenings hjemmeside).

 • Alternativ energi, er det tænkt ind i renoveringsplanerne?
 • Et nyt stort fælles/beboerhus, med omdrejningspunkt for alle aktiviteter i Søvangen
 • De nye tage passer ikke til blokkenes udseende, og klyngehuse forsynet med mærkelige gevækster.
 • Nye gavle på klynge, og enfamiliehuse, dårlige tage, der skal kikkes efter i tagkonstruktion
 • Udluftningsmuligheder ved udskiftning af tage – bedre udluftning i badeværelser
 • Varmerør mellem klyngehuse – er der ikke et stort varmetab?
 • Udskiftning af vinduer til 3-lags-glas – vinduer der kan pudses indefra i lejlighederne.
 • Bedre lydisolering i lejlighederne
 • Idéer til forbedring af butikstorv, udvidelse med ældrevenlige boliger evt. med elevatorer
 • Forbedring af el-installationer til nutidig standard
 • Varmtvandsanlæg – forbedring og varmvandsmålere
 • Udskiftning af yderdøre i lejligheder og bredere døre i kælderindgange med bedre isolering og evt. indgangspartier i glas til imødegåelse af kuldebroer
 • Dørtelefoner
 • Ovenlysvinduer i huse og gavlvinduer i klyngehuse samt vinduer i sydfacader i blokke
 • Evt. placeringer af vaskeri centralt i blokkenes kældre
 • Parkeringspladser under jorden
 • Tørrestativer udendørs
 • Små kolonihaver på fællesarealer
 • Isolering af gulve i huse
 • Antikverede radiatorer og placeringer af radiatorer under køkkenborde er malplaceret
 • Lejligheder med færre skillevægge (i lighed med den viste animation) – ændres ved fraflytning eller efter ønske
 • Renovering af kloakrør – rotteproblemer

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-04 maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-04 maj side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-04 maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data