Klare mål motiverer børn

Helddagsskole og cooperative learning giver resultater

De seneste år har Tovshøjskolen været igennem en fusionsproces efter at have modtaget et stort antal børn fra Nordgårdsskolen, da den blev nedlagt for snart tre år siden.

”Det har taget noget tid at indsluse de mange børn fra Nordgårdskolen, men nu kan vi se, at vores indsats efterhånden giver pote,” fortæller pædagogisk leder på Tovshøjskolen, Kirsten Hjortshøj.

Tovshøjskolen blev for fem år siden omdannet til heldagsskole, hvilket vil sige, at børnene møder klokken otte og først går hjem klokken fire om eftermiddagen. Princippet er en integreret skole og fritidsordning.

Fælles ansvar for at lære

På Tovshøjskolen har de taget undervisningsformen ’Cooperative learning’ til sig, da den har vist sig at fungere rigtigt godt, særligt i 0.-1. klasse. Gennem denne metode lærer børnene at arbejde sammen i grupper ofte på kryds og tværs af årgangen, hvilket på sigt giver dem gode sociale kompetencer.

”Børnene bliver tildelt forskellige roller i de enkelte grupper. I gruppen lærer de, at de har et fælles ansvar og derfor bliver nødt til at hjælpe hinanden for at nå målet. Vi blander grupperne, så børnene kommer til at arbejde sammen med børn, der er meget forskellige fra dem selv både fagligt og personligt,” forklarer Kirsten Hjortshøj.

Klare mål

Kirsten forklarer, at to-sprogede børn ofte er to år bagud i forhold til børn med dansk som modersmål. Derfor arbejder de på Tovshøjskolen med at gøre målene meget konkrete, så de er tydelige for barnet.

”Vi arbejder meget med projekter. Først skal de i gruppen blive indbyrdes enige om et emne, og så skal de ud at finde information om emnet enten i bøger eller på internettet.

Det betyder meget, at de kan se, hvad de arbejder hen imod. At se det færdige produkt skaber motivation og stolthed, som igen giver lyst til at knokle på med nye projekter,” fortæller Kirsten.

Gode oplevelser motiverer

I det hele taget arbejder de på skolen meget med belønningspædagogik, da det for mange af børnene er vigtigt at føle succes i skolen.
”Mange af vores børn kommer fra ikke boglige hjem, hvor der ikke er meget hjælp at hente hos forældrene. For denne gruppe er det meget vigtigt, at de får gode oplevelser i skolen. Derfor sætter vi aldrig for høje krav, da vi tror på at det er de små succesoplevelser, der motiverer børnene til at lære mere,” siger den pædagogiske leder Kirsten Hjortshøj.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-04 maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Redaktør Sebastian Adorján Dyhr
I den trykte udgave af Skræppebladet fremgår det, at forfatteren til denne artikel er tilknyttet Tovshøjskolen. Mediehus Gellerup har gjort opmærksom på, at dette ikke er korrekt.
Den korrekte tilknytning fremgår nu af denne web-udgaves byline.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-04 maj
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-04 maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data