Procedurer ved beboer­møderne omhandlende Helheds­planen

Kun beboere i de berørte afdelinger kan stemme – husk sundhedskort

Ligesom ved de sidste beboermøder i december 2010 vedrørende Helhedsplanen, vil de samme procedurer være gældende i forbindelse med de nye beboermøder om Helhedsplanen den 30. og 31. maj. Læs derfor nedenstående for en opsummering af, hvordan beboermøderne kommer til at foregå.

Kun beboere kan stemme

Vi i Brabrand Boligforening vil sikre os, at det kun er beboerne i Gellerupparken og på Toveshøj, der har mulighed for at stemme til beboermøderne, og dermed være med til at beslutte, om Helhedsplanen skal gennemføres i området.

Derfor skal alle beboere, der ønsker at deltage i beboermøderne, medbringe deres sundhedsbevis (sygesikringsbevis) og vise det ved indgangen, hvorefter den første beboer fra en husstand vil få udleveret et valgkort og de efterfølgende et deltagerkort.

Hvordan foregår afstemningen?

Alle lejligheder ligegyldig størrelse har to stemmer. Den første person fra husstanden over 15 år får udlevet et valgkort, svarende til to stemmer. And­re beboere fra samme husstand vil få udleveret et deltagerkort som bevis på, at de er beboere og derfor har ret til at deltage i mødet.

Inden afstemningen ombyttes valgkortet til to stemmeseddler, som derefter kan fordeles mellem beboere på den pågældende adresse. Når beboerne skal stemme, skal de vise deres stemmeseddel ved indgangen til valglokalet, hvorefter de inde i valglokalet får udleveret stemmekort svarende til antallet af afleverede stemmeseddler, dog maksimalt to. I valglokalet vil der være opstillet stemmerum med forhæng, så alle har mulighed for at afgive deres stemme anonymt. Stemmerkort vil derefter blive afleveret i en forseglet urne.

Jeg har mistet mit sundhedsbevis

Hvis du som beboer skulle have mistet dit sundhedsbevis eller lige er flyttet, så det ikke er den rigtige adresse, som er på kortet, kan du inden beboermøderne henvende dig i udlejningen i Brabrand Boligforenings administration, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand. Her kan du få udleveret dokumentation på, at du er beboer, hvis du viser gyldig legitimation eksempelvis pas eller kørekort.

Denne dokumentation vises ved indgangen i stedet for sundhedskortet. Beboere uden sundhedskort eller dokumentation vil ikke have mulighed for at få udleveret stemmekort til mødet og kan derfor ikke være med i afstemningen. Så husk at medbringe dette, hvis du vil sikre, at din stemme bliver hørt.

Gæster

Personer, der ikke er beboere i Gellerupparken og Toveshøj, men som ønsker at deltage i møderne, vil få udleveret et gæstekort med navn. Gæsterne vil blive placeres i et område af salen for sig selv, og vil derfor ikke have mulighed for at sidde blandt beboerne. Gæsternes tilstedeværelse skal godkendes af de fremmødte beboere, inden mødet påbegyndes. Hvis beboerne ikke godkender gæsternes tilstedeværelse, vil disse blive bedt om at forlade mødet, inden der fortsættes.

Beboere fra henholdsvis Gellerupparken og Toveshøj er velkomne på hinandens beboermøder, men vil blive betragtet som gæster på hinand­ens møde. Det vil sige, at beboere fra Gellerupparken vil være gæster til beboermødet i Toveshøj og få udleveret gæstekort, og omvendt gælder det også, at hvis beboere i Toveshøj ønsker at deltage i Gellerupparkens beboermøde, vil det være som gæster.

Mødets indhold

På møderne vil der først være en gennemgang af de overordnede linjer i skema A, der skal anvendes i forbindelse med indsendelse af ansøgningen til Landsbyggefonden om de 349 mio. kr. I den forbindelse vil også økonomien i Helhedsplanen blive gennemgået sammen med tryghedsgarantien og dennes igangsættelse. Efter gennemgangen vil der være mulighed for, at beboerne kan stille og få besvaret spørgsmål.

Møderne afsluttes med, at beboerne stemmer om indstillingen fra afdelingsbestyrelserne. Når alle har afgivet deres stemmer, vil et stemmeudvalg optælle stemmerne, og resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort samme aften.

Der vil være tolke til stedet under hele mødet, der taler arabisk, tyrkisk og somalisk, som blandt andet vil være behjælpelige med at oversætte, hvad dirigenten siger, dele af præsentationen, hvis det er nødvendigt, spørgsmål fra beboerne m.m..

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-05 juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-05 juni side 8
i sektionen INDSTIK: Helhedsplan

forsiden af magasinet 2011-05 juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19: Beboer­møde Toveshøj
  Procedurer ved beboer­møderne omhandlende Helheds­planen
 • kl. 19: Beboer­møde Gellerup­parken
  Procedurer ved beboer­møderne omhandlende Helheds­planen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data