Den kører endnu

Men der mangler lån og foreningspenge til helhedsplan i Gellerup og Toveshøj

kommentar og foto af Ole Vad Odgaard

Kampagnen kører igen
Så fik vi lige hele pladen en gang til fra boligforeningens næstformand, den med hvor godt det bliver, når der kommer en bygade, med tung trafik og gerne med sporvogn/letbane, igennem boligkvarteret, ca. 6 blokke enten nedrives, sælges eller ”ombygges”, der bygges endnu flere forretninger i et af de fattigste bolig områder i Danmark og ”tryghedsgaranti” ved problematisk opsigelse af lejere!

Jordsalg og Landsbyggefond
Repræsentantskabet fik forelagt planen til ”godkendelse” på lige så tyndt et grundlag som afdelingsmøderne i Gellerup og Toveshøj, men det, som repræsentantskabet vedtog, var en problematisk vedtagelse af salg af boligforeningsjord, sammen med godkendelse af at bruge penge fra salg af foreningens fælles ejendom til Helhedsplan G T.
Problematisk fordi lovgivning ikke var og stadig ikke er tilstede, der kan ikke overføres penge fra salg af foreningsjord til brug for en Helhedsplan. Vedtagelsen skete under den gældende lov som byder; sælges foreningens jord, skal foreningens fortjeneste indbetales til Landsbyggefonden, hermed råder boligforeningen ikke over disse penge!
Jeg er medlem af repræsentantskabet, selvfølgelig stemte jeg imod forslaget, da jeg mener at Helhedsplan G T er noget der baner vejen for nedlæggelse af almene boliger, planen forsøger også at sætte borgere ud af deres boliger og angriber dermed lejernes basale rettigheder.

Helhedsplan G T gik ind over byrådet
Hvorfor kom denne plan ind over byrådet, og hvorfor mente borgmesteren, at Helhedsplan G T skulle vedtages med det bredest mulige flertal?
Ja faktisk sendte borgmesteren en pressemeddelelse efter forliget den 21 juni 2009 med budskabet, at ”Et enigt byråd står bag helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj”. Det viste sig senere, at det uheldigvis ikke var et enigt byråd. Enhedslisten var ikke med!
Men hvorfor lukkede borgmesteren så ulven ind i fåreflokken, når der kunne vedtages en langt bedre helhedsplan med et smallere byrådsflertal, altså med progressive stemmer og dermed uden de grimme krav fra højre fløj i byrådssalen om nedrivninger mm., som Helhedsplan G T er kendt for?

Hvor meget skal der lånes
Både boligforeningens repræsentantskab og beboerne venter endnu på at se økonomien i helhedsplanen. Det er helt sikkert, at der også er tale om lån med tilbagebetalingspligt fra Landsbyggefonden. Vi venter spændt på, hvornår denne oplysning kommer frem. Uheldigvis bliver der som følge af nedrivninger mm. færre beboere til at betale på lån, da antallet af almenboliger i helhedsplanområdet falder med ca. 1/3. Det er de resterende boligers lejere, som skal tilbagebetale lån.
Når lånet så endelig er tilbagebetalt, er det lovbestemt, at lejernes betaling af samme ydelse fortsætter, men ydelsen går nu til Landsbyggefonden, også selv om lånet er udbetalt!

Beboer oplysning er en del af beboerdemokrati
Selv om foreningsbestyrelsen kendte til denne låntagning, så blev der ikke talt om lån, oplysning herom blev ikke givet beboerne på afdelingsmødet i Gellerupparken, hvor jeg selv deltog.
Nu vil nogen nok begynde at finde referaterne frem fra de to afdelingsmøder i december i Gelleupparken og Toveshøj. Det kan man sagtens, for referaterne kan hentes på Brabrand Boligforenings hjemmeside, men så vil man se, at der i begge referater står, at punktet, som ellers skulle have været refereret, er en gengivelse af et uddelt papir. Altså, der findes ikke noget referat af, hvad der blev sagt under det betydeligste punkt på mødet!
Om det omdelte papirs tekst i øvrigt er læst eller forstået af afdelingsmødernes deltagere, melder historien ikke noget om.

Helhedsplanens trafik
Et kæmpe banner viser en bygade, men har lejerne i Gellerup selv ønsket dette trafikmonster gennem boligområdet? Jeg ved det ikke, men Toveshøjs bestyrelse har, så vidt jeg er orienteret, sagt nej til en bygade, derfor er Toveshøjs trafiksystem stort set intakt som fra begyndelsen.
Dengang afdelingerne blev bygget, var det en interessant nyskabelse, at den kørende trafik blev ført uden om bebyggelsen. Denne model for begrænset trafik i boligområder har nu været brugt i årtiers boligbyggeri.
Helhedsplan G T gør grundigt op med denne fredning af boligområdet, og skal man tro reklamebillederne, f.eks det kæmpe gavlbanner ved Gudrunsvej 10A, så bliver der et eldorado af trafik med legende børn, sporvogne/letbane, rollatorer mm., men underligt nok viser banneret ikke de hurtige smarte biler og lastbiler med varer til de forventede butikker!

Helhedsplan G T er stadig kun undervejs
Der har været stilhed omkring Helhedsplan G T, nu kom så en genopfriskende kommentar i Skræppebladets majnummer, og der udsendes endda endnu et ekstra Skræppeblad, som altså ikke udgives af bladets redaktion.
Utvivlsomt skyldes den fornyede kampagne at der endnu ikke er brygget færdig på helhedsplanen, vigtige aktører som byråd og regering har ikke leveret deres, derfor skal heksekedlen holdes i kog.
Del eller print denne side:  


Tilbagevisende links

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt