Afd. 2: Renove­ring i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Møde med Beboere og DAI i Søvangens beboerhus

Der var mange fremmødte den 9. juni på det første interessegruppemøde blandt beboerne, og der var mange forventninger til renoveringen. Debatlysten var stor hos interessegruppen. Den endelige renovering og budget bliver senere hen forelagt til godkendelse på et afdelingsmøde.

Indeklima

Indeklimaforbedringer havde stor bevågenhed, og en bedre isolering af blokke, gårdhuse og huse skulle kunne mærkes, ikke kun som bedre indeklima, men også som mindre varmeregning.

Bedre isolering af kælder, ydervægge og loft vil dog også medføre nye vinduer og nyt tag, som referenten har forstået det, især på grund af en øget murtykkelse.

Et af de mindre tiltag gjaldt ventilationsriste i ydermure: de skal ikke være af grim grå plast!
Varmegenvinding sammen med forbedret ventilationssystem i køkkenet vil også være et plus til indeklimaet

Ældreboliger

Butikstorvet blev diskuteret; Det er ret kedeligt p.t., og spørgsmålet om elevatorer i forbindelse med ombygning til ældreboliger, og hvordan elevatorer bedst kan indpasses i byggeriet, vil blive nærmere undersøgt.

Gennemsnitsalderen er høj i Søvangen, og tiltrækning af yngre folk er også at ønske.

Altaner og lyd

Bedre lydisolering er især et ønske hos beboere ved Silkeborgvej, men også lyd mellem lejlighederne må dæmpes. Der bliver lavet lyd målinger for at finde de steder hvor det er oplagt at lydisolere.

Nye vinduer vil også medvirke til at dæmpe støj udefra.

Adgang til altanerne er i øjeblikket besværlig gennem den smalle dør, hvor en alm. stol ikke kan komme igennem. Der arbejdes med en bredere skydedør, som dog kræver, at en radiator i karnappen fjernes, men det vil til gengæld åbne stuen ud mod altanen. Altanlukninger er derimod ikke en mulighed.

Kældre

Bedre adgang til kældrene er også et beboerønske, ligesom etablering af flugtveje hvor de mangler. Rum til barnevogne skal være tilgængelige, så vi undgår barnevogne i opgangen.

Beboerhus og garager

Generel tilfredshed med nuværende hus; Man kan lave beboerhuset lidt større ved at flytte køkken til den anden ende; beboerhus og boliger skal være adskilt, måske skal beboerhuset have indgang fra Louisevej.
Mulighed for udbygning med udestue blev også fremsat.

Et helt nyt beboerhus vil koste mange penge, og vi kan ikke være sikre på at det falder i beboernes smag.
Underjordiske garageanlæg er ligeledes en dyr investering, vi skal også her vælge, hvad der er bedst at investere i.

Energi fra naturen

Der sker meget nyt på dette område, og vi følger udviklingen for at finde den bedste løsning. Da vi alligevel skal forny tagene, er det en oplagt mulighed. Vi vil udnytte de erfaringer, der findes, inden vi selv om nogle år må bestemme os for en model.

En anden energikilde er jordvarme med en dyb boring, hvis det er muligt, alt efter jordbundens beskaffenhed og myndigheds tilladelse.

Bebyggelsen generelt

Ønsker om, at fripladsen mellem husene og blokkene bevares, var der flere der udtrykte. Nogle foreslog tilbygninger til eksisterende huse og blokke – i samme stil, ligesom man ønsker bebyggelsens særlige arkitektur bevaret. Yderligere bebyggelse mellem blokkene gav beboerne ikke udtryk for.

Kirsten Weigelt fra DAI, kunne oplyse at kommunen gerne ser bebyggelsen fremtræde i sin oprindelige arkitektur.
Et arkitektforslag om motionsstier i området og skoven synes dog at blive vel modtaget af beboerne. Små separate haver, hvor folk kan hygge, og flere borde og bænke, vil også være et plus for ude arealer i Søvangen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-06 juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-06 juli side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2011-06 juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • interessegruppemøde
    Afd. 2: Renove­ring i Søvangen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data