Gellerup højskole starter op igen

Lokaleproblemerne er ved at blive løst

Efter at have ligget stille et stykke tid, er der igen kommet liv i Gellerup Højskole. På opfordring skal der bores lidt i, hvad der egentlig foregår. For tiden er der to halvtids- og en fuldtidsansatte. Forstander Allan Agerbo kan berette om livlig aktivitet, selv om hjemmesiden er ved at blive lavet om, og der ikke foreligger noget offentliggjort program.

Højskolen var løbet ind i det alvorlige problem, at det ikke var muligt at skaffe lokaler. Det er imidlertid kommet så vidt, at Aarhus Kommune har hjulpet til med at købe tre blokke på Hejredals kollegiet og godkendt handelen. Beboerne i Lottesvej 1 og er 9 sagt op; beboerne i nr. 3 må blive lidt længere. Blokkene skal renoveres, så de kan bruges til undervisning og boliger.

”Der skal bygges meget om, og renoveringen vil koste nogle millioner. Lokalerne skal leve op til det nye byggereglement, når de overgår til undervisning. Vi bruger mange kræfter på ombygningen og på at skaffe penge. Vores største problem er at skaffe penge til rette tid, men vi er i fuld gang med fundraising”, siger Allan.

Forstander for Gellerup Højskole Allan Agerbo

I efteråret

Der er åbnet mulighed for, at der kan startes højskolelignende aktiviteter, inden højskolen starter for alvor Integrationsministeriet vil bl.a. støtte to forløb for unge efter sommerferien med midler fra dets Unge & børneindsatspulje. Desuden støtter puljen højskolens drift de første 3 år – som er de vanskeligste for en nystartet højskole.

”Det giver mulighed for at starte med færre elever, end en højskole skal opnå for at kunne eksistere økonomisk, og giver en opstart med bedre kvalitet end ellers”, forklarer Allan. Der vil i efteråret komme kurser om spilteknologi, hvor unge vil få værktøjer til at lave et PC-spil og grafisk 3D produktion (et billede som man kan bevæge sig rundt i, når man spiller).
De skal være med til at lave et Gellerupspil.

”Interessen kan måske blive en levevej”, siger Allan. ”Der findes et gameit college ved gymnasiet i Grenå og en videregående uddannelse i animation i Viborg.”

Han fortæller videre, at Aarhus Kommune har den målsætning, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. ”I Danmark er andelen af en ungdomsårgang uden uddannelse ud over Folkeskolen katastrofalt lav i forhold til målsætningen. Derfor laver vi også et projekt sammen med Århus Tekniske skole for unge uden ungdomsuddannelse. Forløbet består i, at de skal udvikle et produkt, så vi ved ikke, hvad de vælger.”

Dannelsesbegreb

”Hvad menes der med et naturvidenskabeligt dannelsesbegreb?”, spørger jeg.

”Der er hele tiden blevet undervist i matematik og fysik på højskolerne, men naturvidenskab har aldrig været dannelsesideal. Det skyldes, at Grundtvigs dannelsesideal var historisk. Dannelsesmæssigt var han skeptisk over for naturvidenskab. For ham var naturvidenskab ikke et dannelsesfag.

Men alle de problemer, vi står over for, bunder i naturvidenskab. Derfor skal et naturvidenskabeligt dannelsesbegreb være basis for højskolen. Ikke i form af indlæring af formler, men det skal baseres på processer, man er fælles om. Vi går ud fra fire basisbegreber: viden, teknik, organisation og produktet. De skaber vores højskoledannelsesbegreb. Vi konfronterer naturvidenskab med det sanselige. Et eksempel er mad. Det optimale måltid skal gerne smage godt.”

Målgruppe

Jeg spørger videre: ”Hvem er målgruppen?” ”Alle i Danmark”, lyder svaret.

”Men vi satser på to hovedspor: Basecamp for folk med manglende uddannelse, men interesse for det naturfaglige og Futurecamp på højt niveau. Vi vil udbyde almindelig højskoleundervisning, der koster 1000 kr. om ugen, som eleverne selv skal betale. Basecamp retter sig imidlertid især til mentorelever, som kan få støtte efter forskellige planer for ungdomsuddannelse.”

Uddannelsesforløb efter de samme visioner blev udbudt af Gellerup Højskole for et par år siden, men det gik i stå. Nu ser det imidlertid ud til at kunne lykkes.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-07 September side 5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data