Stierne rundt om Brabrandsøen asfalteret for to millioner kroner

1.700 tons asfalt på gang- og cykelstierne rundt om Brabrand Sø – og ny tunnelsti under Ringvejen

Et af Østjyllands mest besøgte fritidsområder, stien omkring Brabrand sø, er i år blevet hovedrenoveret med ny asfalt på 7,6 km af den 9 km lange strækning rundt om søen, hvor også 4,2 km af gangstien har fået ny belægning – i alt en udgift på to mio. kr.
Asfaltentreprenøren var Arkil fra Hasselager.

I løbet af sommeren er også rabatterne efter asfaltarbejdet blevet reguleret med store mængder muldjord, ligesom stiernes kanter er skrabet rene.
Alt sammen til gavn og glæde for de tusinder af motionister og naturelskere, der bruger den smukke natur i det fredede område – fodgængere, cyklister og især rulleskøjteløberne er begejstrede for de nu lange strækninger med slikasfalt.

arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Slut med vinteroversvømmelser

De traditionelle vinteroversvømmelser skulle også være et overstået stadium efter Århus kommunes nyanlæg af en række opsamlingsbassiner til regnvand.
Et af de største ligger i nærheden af fugletårnet på nordsiden, men søen er gravet så dybt ned i terrænet, at den nærmest er usynlig for forbipasserende på Brabrandstien. De lokalkendte bruger den som badesø.

Tidligere i dette årti var der to mega-oversvømmelser på tre år, hvor vandet stod meterhøjt op ad murene på rostadion, og flere steder rundt om søen – bl.a. ved broen over Århus å – var det umuligt at passere tørskoet selv med gummistøvler.

Ifølge statistikken skulle en så høj vandstand kun indtræffe en gang hver 80. år. Det skabte kaos på rostadion, der netop er ombygget og udvidet for ca otte mio. kr og med den forudsætning, at de tekniske foranstaltninger har umuligjort de generende vinteroversvømmelser. Sidste vinter var første gang uden vand på vejbanen bortset fra en smule i det lavtliggende sving ved den gamle stejleplads øst for kirken.

Med hestevogn og skovl

Brabrandstien omfatter en både nord- og sydgående gren på hver side af Århus å, ialt 17 km, og har en meget kuriøs forhistorie.

Den blev anlagt med håndkraft som beskæftigelsesarbejde i efterkrigsårene, og som fundering brugtes murbrokker fra de mange bombeødelagte bygninger fra krigens tid i Århus.

De smadrede ejendomme, der skyldtes såvel engelske flyvere som sabotage- og schalburtage-aktioner, blev kørt ud til Brabrandstien på hestevogn.

Det var anlægsarbejde med hakke, skovl og spade, og det bærer stisystemet præg af i dag.

550 km Århus-cykelstier

”Funderingen er dårlig, og de gentagne oversvømmelser gennem årene og den bløde bund gør, at undergrunden bevæger sig meget uens især om vinteren,” forklarer en af kommunens tilsynsførende vejingeniører Helle Holm Vinther. Derfor opstår de mange revner i belægningen.

Brabrandstien får ikke særbehandling sammenlignet med kommunens andre 550 km offentlige cykelstier, hvor asfaltarbejderne udbydes i offentlig licitation, som fire-fem firmaer oftest byder ind på.
Kommunen prioriterer dog, så de mest benyttede stier er i den bedste stand, så derfor går der sjældent en sæson uden asfaltarbejder på Brabrandstien.

Lige nu er der et defekt stykke med huller og dybe revner i svinget på sydsiden af broen over Århus å, hvor der er opstillet advarselstavler, men det står nu først på listen over reparationer.

Asfalt-garanti

”Der er garanti for holdbarheden af belægningen, og er arbejdet for dårligt, forlanger vi det lavet om,” siger vejingeniør Per Kristensen. Men asfaltfirmaet kan jo ikke gøre for, at bunden er blød, så asfalten revner – så revner i stien må vi leve med. Der er således allerede en del mindre revner i de nye arbejder på nordsiden bl.a. ved rostadion og Brabrandhallen.

Det er ikke realistisk at grave stien op og lave ny fundering – for den pris kan der lægges uendeligt mange to centimeter tykke slidlag.

Tunnel ved trafikfælde

En anden positiv nyhed om Brabrandstien er, at den farlige trafikfælde ved passagen af Viby Ringvej elimineres samtidig med det nuværende byggeri af den meget avancerede bro over Ringvejen, hvor Åhavevej løber ud i motorvejen.

I forbindelse med brobyggeriet etableres der en tunnel under Ringvejen for fodgængere og cykler akkurat som ved Brabrandstiens passage af Ringvejen på den nordlige side af Århus å.
På sydsiden skal cyklister nu trække over Ringvejen, hvilket især i myldretiden kan være ret så nervepirrende.

Cyklisterne og gående/løbende må ofte løbe spidsrod mellem de lange køer af bilister på begge sider af Ringvejen, og at der ikke er sket alvorlige trafikulykker her i nyere tid, skyldes mere held end forstand.

Bilfrit område

Da der for nylig samtidig er anlagt en ny kilometerlang cykelsti fra jernbanebroerne ved Fiskerhuset og bag om det grønne område med sportsplads og kolonihaver og under ringgadebroen ind til Carl Blochsgade, er det nu muligt at undgå lyskrydset ved Søren Frichsvej-Ringgaden.
Ved at starte fra den nye cyklesti, kan man efter indvielsen af den nye tunnel færdes hele Brabrandstiens hoveddel rundt uden at møde en eneste bil (17 km).

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-07 September side 10-11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data