Ordinære afdelings­møder i efteråret 2011

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2012 til godkendelse
 4. Evt. forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling IV, Gellerupparken:
  tirsdag, den 20. september kl. 19.00 i Foreningernes Hus
 • Afdeling V, Toveshøj:
  tirsdag, den 13. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
 • Afdeling VI, Holmstrup:
  torsdag, den 22. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2012 til godkendelse og årsregnskab for 2010 til forelæggelse
 4. Evt. forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
  4. Evt. andet
 6. 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling I, Hans Broges Parken:
  mandag, den 12. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling II, Søvangen:
  tirsdag, den 13. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling III, Skovgårdsparken:
  onsdag, den 14. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling VII, Hasselhøj:
  torsdag, den 15. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling VIII, Drejergården:
  torsdag den 8. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
 • Afdeling X, Rødlundparken:
  tirsdag, den 13. september kl. 19.00 på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling XI, Odinsgård:
  mandag, den 5. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling XII, Thorsbjerg:
  onsdag, den 7. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling XIV, Borumtoften:
  mandag, den 19. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XV, Hasselengen:
  torsdag, den 22. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XVI, Voldbækhave:
  onsdag, den 21. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XVII, Højriisparken:
  mandag, den 5. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling XVIII, Lyngby:
  mandag, den 19. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
 • Afdeling XIX, Bronzealdervænget:
  mandag, den 12. september kl. 19.00 i afdelingen
 • Afdeling XXI, Hasselager:
  onsdag, den 21. september kl. 19.00 i fælleshuset Skovhøj 225
 • Afdeling XXII, Sonnesgården:
  (årsregnskab 2010 blev godkendt på forårets afdelingsmøde):
  tirsdag, den 6. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIII, Skovhøj:
  tirsdag, den 20. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIV, Skovhøj:
  onsdag, den 7. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Ikke bolighavende medlemmer:
  torsdag, den 15. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne,
skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage før det pågældende møde

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til FAS (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med lige nummer her i det ulige årstal 2011 gælder valgene ét år. I afdelinger med ulige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge

Efterårets afdelingsmøder i september 2011 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-07 September side 25
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2011-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data