Unge bliver hørt i byrådet

Shaimaa Chamali fra 9. a. på Tovshøjskolen har været ung politiker i år – og hun kan anbefale det. Sammen med 30 andre skoleelever i Aarhus har hun siddet i unge-byrådet, og nu skal der vælges nye unge politikere fra skolerne.
Frem til 14. oktober er der valg til det nye ungebyråd, og områderne (her: Gellerup-Toveshøj) bestemmer selv, hvordan valget foregår.
Shaima og hendes klassekammerat Shirin Abdul kom ind midtvejs i året, da de blev opfordret af Unge 4 Unge, så de har deltaget i fire af seks møder.

Shaimaa Chamali: Der er brug for mere information om faren ved at ryge.

Shaimaa Chamali: Der er brug for mere information om faren ved at ryge.

Det har været spændende!

”Det har været spændende! Man bliver hørt, og vi har haft mange gode diskussioner,” siger Shaimaa.

”Jeg har været med til at diskutere, at lærerne bør sendes på nogle kurser, så de bliver bedre til at bruge smartboards. Vi har også snakket en del om rygning,” fortæller Shaimaa Chamali. Hendes gruppe nåede frem til, at der bør være totalt rygeforbud på skolerne.
Man er valgt for et år, men det er muligt at stille op igen.

Mere end diskussion

Ungebyrådet nøjes ikke med at diskutere. Der kommer konkrete anbefalinger til Aarhus Byråd, og de unge politikere mødes med de voksne byrådspolitikere en gang om året.
Århus Ungdommens Fællesråd (www.auf.dk) hjælper ungebyrådet med alle praktiske spørgsmål.

De enkelte distrikter klarer selv opstilling og valg af nye unge politikere.
I Gellerup-Toveshøj er der en kontaktperson, Sabrin Al-Zaidi fra Unge 4 Unge. Hun fortæller, at det endnu ikke er afgjort, hvordan og hvornår valget sker. Man stiller op, og eleverne på skolerne stemmer om, hvem der skal ind.

Hun opfordrer alle 13-17-årige til at interessere sig for ung politik og til at stille op:
”Udover at være politisk engageret, møder man en masse andre børn og unge fra Århus og kan dermed skabe sig nye sociale netværker.”
www.ungebyråd.dk

Sabrin Al-Zaid - koordinerer valget i Gellerup og Toveshøj.

Lærerne bør sendes på kurser, så de bliver bedre til at bruge smartboards.

Shaimaa Chamali, ungebyrådet

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar
webmaster
Dette indlæg er lukket for kommentarer pga. Skræppebladets vedtægter §7 hvor der bl.a. står: "Eksterne valgpolitiske indlæg optages ikke i det umiddelbart før et valg udkommende nummer."

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-07 September side 11
i sektionen INDSTIK: Gellerup

forsiden af magasinet 2011-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data