Renovering Søvangen

Læserbrev

I Skræppebladet for juli læser man i et indlæg fra Marianne Stenberg, at boligforeningsformand Jesper Pedersen og Hans Esmann fra foreningsbestyrelsen peger på, at nye boliger (I Søvangen) skulle give flere indtægter til afdelingen i form af flere huslejekroner.

Men flere boliger medfører vel også flere udgifter til prioritering og drift. Så vidt jeg er orienteret, er vore boligafgifter omkostningsbestemte, men selvom  afgifterne er steget pænt med tiden, har de formentlig ikke nået udgifterne på etablering af nye boliger endnu, så jeg har svært ved at se, hvordan de skulle være med til at nedbringe vore boligafgifter, men de eksisterende boliger må tværtimod være med til at finansiere nybyggeri.
 
Niels Schjeldahl
Birgittevej 6
8220 Brabrand

Svar

Kære Niels Schjeldahl
Tak for dit læserbrev til Skræppebladet. Det er dejligt at se, at du som Brabrand Boligforenings første forretningsfører stadig interesserer dig levende for foreningens arbejde med at forbedre og renovere vores afdelinger.
Det spørgsmål, du rejser, er ikke enkelt at svare på, men vi skal prøve at gøre det enkelt …

Omkostninger ved at bygge og drive nye lejligheder
Hvis der bygges nye boliger i Søvangen, skal der kun betales for den nye bygning og det tilhørende jordarbejde, men ikke for den grund, bygningen ligger på. Dermed bliver lejlighederne ca. 20% billigere end tilsvarende nybyggerier. Det er den solidarisk model, hvor besparelsen på grunden er med til at nedbringe begyndelseslejen for de nye boliger. Dermed er man med til at løfte foreningens opgave med at skabe billige boliger til boligsøgende i Århus.

De variable omkostninger ved drive Søvangen med lidt flere boliger bliver næsten den samme. Som blot et par enkle eksempler kan nævnes. Der kommer ikke flere græsplæner eller mere snerydning. Afdelingens likviditet vil blive forøget og dermed også renteafkastet. Det betyder, at omkostningerne pr. lejemål bliver mindre.

Med venlig hilsen
Jesper Pedersen
Formand Brabrand Boligforening
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt