Ventelister, hvordan og hvorfor

Hvad mener repræsentantskabsmedlemmer i Brabrand Boligforening om de nye regler

I sidste måned beskrev Skræppebladet det vildnis af regler der gælder for tildelinger af boliger i de socialt udsatte afdelinger.

Skræppebladet ville gerne kunne referere til målbare effekter af de nye regler, men der er ikke lavet konkrete analyser endnu.

For at fornemme holdningerne til de nye regler har Skræppebladet spurgt en række afdelingsformænd, hvordan de ser på reglerne. Der er spurgt afdelingsformænd fra afdelinger, der på forskellig måde er berørt af de nye regler.

Poul Erik Nielsen - Hasselengen

Poul Erik Nielsen - Hasselengen

Poul Erik Nielsen – fra en afdeling der stadig bruger de gamle regler

”Jeg må indrømme, de nye regler er svære at overskue. I min afdeling bruger de traditionelle regler, og vi har ikke iagttaget, at det er andre typer af beboere, der flytter ind hos os.

Jeg har på hjemmesiden for AARHUSbolig fulgt med i, hvilke lejligheder jeg kan blive tilbudt. Med det lave bolignummer jeg har, er det let at komme ind i andre afdelinger af Brabrand Boligforening.

Det er blevet betydeligt sværere at komme ind i andre almene boliger i Århus. Det sker, fordi vi ikke længere kommer foran i køen hos andre almene boligforeninger, som vi gjorde i det gamle AARHUSBolig,” siger Poul Erik fra Hasselengen.

Jesper Fræer – fra en afdeling med 100% fortrin – der anvendes anderledes

”Skovgårdsparken, som jeg kommer fra, får alle lejlighederne anvist ved brug af fleksibel udlejning. Det sker, fordi afdelingen var tæt på at blive klassificeret som en socialt udsat afdeling. Vi kan ikke endnu se om tildelingsformen har virket.

Oprindeligt lovede administrationen, at vi ville få statistikker der viser effekten, men de statistikker har vi rykket for mange gange. I vores afdeling anvendes fortrin på en anden måde end i de øvrige afdelinger i foreningen.

Hos os betyder det noget, om der er 1, 2 eller 3 fortrin hos en ansøger. De ansøgere der har 3 fortrin tildeles lejligheden først. Dernæst kommer dem med 2 fortrin sorteret efter bolignummer og til sidst dem med 1 fortrin,” fortæller Jesper Fræer.

Jesper Fræer - Skovgårdsparken

Edvin Juhl – fra en afdeling med 50% fortrin

”Der er ikke så mange i vores afdelingsbestyrelse, der har interesseret sig for tildelingsregler.

50% eller lidt flere kommer ind på grund af et fortrin i vores afdeling, men på stående fod kan jeg ikke sige, hvor stor en betydning det har her. For mit eget vedkommende har de nye regler betydet, at jeg som enlig har kunnet flytte ind i en treværelses lejlighed, hvor jeg tidligere kun kunne få en toværelses,” siger Edvin Juhl fra Holmstrup.

Anett Christiansen – Fra en afdeling med kombineret udlejning

I Toveshøj, hvor jeg kommer fra, har vi ikke umiddelbart mærket en ændring i beboersammensætningen på grund af kombineret udlejning. Mange af dem der bor i afdelingen vil nødigt flytte, fordi de skal flytte fra det eksisterende netværk.

Der er nogen, der har oplevet det som svært at flytte internt, hvis man ønsker at flytte nærmere på et familiemedlem. De oplever hver gang, at få tilbudt lejligheder uden for afdelingen. Der er også en del, der oplever flyttereglerne etnisk diskriminerende.
Som bestyrelsesmedlem ønsker vi os, at nye beboere opfører sig ordentligt, og kan betale deres husleje. Det har de nye regler ikke forbedret på.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-03 April side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data