Artikler med emnet Århus Roklub og Århus Studenter Roklub

I alt 1 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Standerhejsning gange tre ved Brabrand Sø

Festligt og dejligt arrangement

Dansk Forening for Rosport havde i år valgt at holde officiel standerhejsning på Brabrand Rostadion lørdag den 26. marts. Brabrand Rostadion bruges af Roklubben ARA, Århus Roklub og Århus Studenter Roklub. Den nyvalgte formand for Dansk Forening for Rosport Henning Bay Nielsen holdt en tale, hvor han blandt andet sagde, at hvis man var roer, og havde deltaget i kaproning, så havde man et forhold til netop

Magasinet 2011-04 maj Artikler
Kalender Kalender 2011

Sider med emnet Århus Roklub og Århus Studenter Roklub anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data