Artikler med emnet Bjørnbak

I alt 2 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Højskolernes dannelse: Historisk eller naturvidenskabelig

Umiddelbart viser der sig flere ligheder end forskelle

Som den eneste højskole i Danmark har Gellerup Højskole valgt et naturvidenskabeligt dannelsesideal, men det er gammelt på den grundtvigske højskole. Skellet går snarere til Lars Bjørnbaks højskole i Viby. Han var socialt bevidst og mente, at læring af konkrete færdigheder gav eleverne mulighed for at klare sig bedre, og gymnastik var bandlyst, for det kunne give lyst til militærtræning. 1800-tallets dilemma I begyndelsen af 1800-tallet tog de fleste

Magasinet 2011-10 December Artikler
Læs mere

Et anderledes politisk landskab

På bjørnbakkernes tid var betingelserne anderledes.

I slutningen af 1800-tallet var de politiske spilleregler anderledes, end dem vi kender i dag. Valgene til folketinget foregik i enkeltmandskredse, og afstemningerne var offentlige. De valgte rigsdagsmænd fik ingen løn Valgene skete egentlig ikke efter ideologi, men efter om kandidaten kom fra by eller land. Byboerne og de fåtallige godsejere stemte på højre. Alle på landet stemte på venstre, der repræsenterede alle landboere fra velhavende gårdmænd til den

Magasinet 2007-09 November Artikler
politik • Kommentar­spor (1)

Sider med emnet Bjørnbak anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data