Artikler med emnet danskhed

I alt 2 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Højskolernes dannelse: Historisk eller naturvidenskabelig

Umiddelbart viser der sig flere ligheder end forskelle

Som den eneste højskole i Danmark har Gellerup Højskole valgt et naturvidenskabeligt dannelsesideal, men det er gammelt på den grundtvigske højskole. Skellet går snarere til Lars Bjørnbaks højskole i Viby. Han var socialt bevidst og mente, at læring af konkrete færdigheder gav eleverne mulighed for at klare sig bedre, og gymnastik var bandlyst, for det kunne give lyst til militærtræning. 1800-tallets dilemma I begyndelsen af 1800-tallet tog de fleste

Magasinet 2011-10 December Artikler
Læs mere

At være dansk

Hvad vil det sige at føle sig dansk? Jeg tror aldrig, jeg har følt mig så dansk, som i det halve år (1965/1966), jeg var FN-soldat i Nicosia på Cypern - hundredvis af kilometer hjemmefra, og ofte omgivet af udlændinge, som ikke kunne tale dansk (tyrkere til den ene og grækere til den anden side - m.a.o.: som min situation i dag, dog er grækerne udskiftet med arabere!) -, og

Magasinet 2007-09 November Kommentaren
Kommentar

Sider med emnet danskhed anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data