Artikler med emnet debatredaktion

I alt 25 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Hvad laver entreprenørmaskinerne i Hasle Bakker?

Ingen er blevet hørt, men rygtet vi lvide, at der skal være en mountainbike-bane

På Den Selvejende Institution Hasle Bakkers hjemmeside, http://www.haslebakker.dk, søger man forgæves efter oplysninger om en planlagt mountainbike-bane i Hasle Bakker. Til gengæld indeholder hjemmesiden en række oplysninger om øvrige aktiviteter i området, som i øvrigt lovprises i høje toner: Naturen i Hasle Bakker "Vand, skov og åbent land. Naturen i Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen er meget varieret og rummer et righoldigt dyre- og planteliv både til vands til lands

Magasinet 2012-07 September Artikler
Læser­breve • debatredaktion • kommentaren
Læs mere

Debatredaktion

Kriminalitet i Gellerup og Toveshøj I sidste nummer af Skræppebladet blev der omtalt en ny rapport om den kriminalpræventive indsats i Gellerup/Toveshøj-området. I dette nummer har vi fulgt op ved at besøge lederen af nærpolitistationen i Gellerup. Herudover har vi refereret et spændende foredrag, som blev afholdt på Aarhus Universitet i begyndelsen af marts. Den tidligere leder af Bazar Vest Jørgen Skov fortalte med engagement om sine erfaringer i

Magasinet 2011-03 april Debatredaktion
Gellerupparken, Toveshøj debat • debatredaktion
Læs mere

Debatredaktion

Debat Er Gellerup og Toveshøj beredt? I dette nummer af Skræppebladet omtales en ny rapport om den kriminalpræventive indsats i Gellerup-Toveshøj-området. Hvad kan vi som beboere i området lære af den? Hvad kan vi som beboere selv gøre for at støtte den kriminalpræventive indsats? Hvad skal der til for, at vi om 5-10 år er nede på kriminalitetsrater, som er sammenlignelige med andre boligområder. Jeg vil opfordre vore læsere

Magasinet 2011-02 Marts Debat
Gellerupparken, Toveshøj debat • debatredaktion
Læs mere

Debatredaktion

Debat Afstemningen om helhedsplanen til debat I dette nummer er der en række indlæg, der forholder sig til afstemningen om helhedsplanen. Ole Vad Odgaard, der også er medlem af Skræppebladets redaktion, skriver et væsentligt indlæg, hvor han stiller spørgsmål til, om Skræppebladet har været for ensidig i sin dækning af helhedsplanen. I tilslutning til Oles kommentar beskriver jeg det konkrete forløb og de argumenter, der blev brugt. Susanne Petersen,

Magasinet 2011-01 Februar Debat
Gellerupparken, Toveshøj debat • debatredaktion
Læs mere

Debatredaktion (nov. 2010)

Debatten i de kommende måneder Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Eksempler kunne være: Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræventiv indsats.. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc. etc..

Magasinet 2010-09 November Debat
debat • debatredaktion

Godt Naboskab

Skriv til Debatredaktionen Inspireret af festugens tema: "Naboer", vil vi i redaktionen godt vide, hvad beboerne i Brabrand Boligforening forstår ved et godt naboskab? Er det at kunne gå ind og ud hos hinanden, ikke behøve at låse sine døre? Nogen man betror sin nøgle til, og som ser efter boligen, når man er væk. Dette og meget mere kunne være eksempler på godt naboskab, og vi vil gerne høre

Magasinet 2010-08 Oktober Debat
Kalender Kalender 2010 debat • debatredaktion
Læs mere

Debat

Debatredaktion

Hvordan bliver boligforeningen endnu bedre? For første gang siden højrenteperioden har Brabrand Boligforening udlejningsproblemer i flere af afdelingerne. Det er et udtryk for, at vores konkurenceevne i forhold til andre boligforeninger og andre boligformer ikke er god nok. Med den storstilede helhedsplan prøver foreningen at få staten og kommunen til at hjælpe. Vi kan også spørge. Kan vi blive bedre? Hvad kan vi selv gøre for at blive bedre?

Magasinet 2010-07 September Debat
debat • debatredaktion
Læs mere

Debatredaktionen juli '10

Vi skal kunne tage fat i de vanskelige problemer For et år siden holdt redaktionen i skræppebladet et seminar for at finde metoder til at blive et bedre blad for vores læsere. Debatredaktionen var et af resultaterne. Hvordan er det så gået? Sådant et spørgsmål er svært at svare på for en redaktør, der selv synes, at debat af specielt vanskelige emner er væsentligt. Debatemner er blevet rejst, aktører

Magasinet 2010-06 Juli Debat
Gellerupparken debat • debatredaktion
Læs mere

Debatredaktionen juni '10

Gensidig respekt er grundlaget for, at integrationen lykkes

Skræppebladet modtog i sidste måned et læserbrev fra en ung ressourcestærk kvinde, der har valgt at flytte til Gellerup, og som er glad for at bo her. Den slags tilflyttere vil vi gerne have flere af. Derfor er det meget forstemmende at læse om de oplevelser, hun og hendes veninde har haft. De er blevet chikaneret og krænket på måder, der ikke er acceptabelt. Skræppebladet har sendt læserbrevet til

Magasinet 2010-05 Juni Debat
Gellerupparken debat • debatredaktion • kommentarer • politik
Læs mere

Debatredaktionen maj '10

Gensidig respekt er grundlaget for, at integrationen lykkes

Skræppebladet har modtaget et læserbrev fra en ung resourcestærk kvinde, der har valgt at flytte til Gellerup, og som er glad for at bo der. Den slags tilflyttere vil vi gerne have flere af. Derfor er det meget forstemmende at læse om de oplevelser, hun og hendes veninde har haft. De er blevet chikaneret og krænket på måder, der ikke er acceptable. Skræppebladet er bekendt med, at disse to

Magasinet 2010-04 Maj Debat
debat • debatredaktion
Læs mere

Debatredaktionen april 2010

Posthus i et multifunktionelt byområde I sidste nummer opfordrede vi læserne til gennem debatsiderne at kommentere manglen på postekspeditionssteder i Gellerupområdet. Der har ikke været nye indlæg, men Skræppebladet har været på besøg på posthuset i Åbyhøj for at se, hvad ændringen har betydet der. I næste nummer af bladet bringer vi et interview med kundechefen for Privatkundeområde Vest i Post Danmark for at høre om de planer, Post

Magasinet 2010-03 April Debat
Gellerupparken debatredaktion
Læs mere

Debatredaktionen marts '10

Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj Dette nummer af Skræppebladet er med til at danne optakten til den offentlige debat om Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj. Som et led i debatten er der i dette nummer et interview med rådmanden for teknik og miljø, Laura Hay. Keld Albrechtsen har her på debatsiden kommenteret indlægget, og Laura Hay svarer Keld. I de kommende måneder vil Skræppebladet bringe interviews med andre rådmænd, således at vi kan give

Magasinet 2010-02 Marts Debat
Gellerupparken debat • debatredaktion
Læs mere

Debatredaktion feb. '10

Debatredaktion

Psykisk syge i boligområderne Vagn Krarup Holst kom i sidste nummer med en række vigtige spørgsmål om antallet af psykisk syge i Gellerup-/Toveshøjområdet. Skræppebladet arbejder på at skaffe informationer, men det er ikke enkelt. Poul Nyrup Rasmussen har engageret sig i det Sociale Netværk, der arbejder for de psykisk syge. Poul Nyrup har sendt Skræppebladet sin personlige kommentar til debatten. Indlægget beder os se på mennesket frem for sygdommen

Magasinet 2010-01 Februar Debat
Gellerupparken debatredaktion
Læs mere

Debatredaktion dec. '09

Tema-debat i Skræppe­bladet

Beboeraktive på tværs skaber debat om psykisk syge i boligområderne Den 3. november afholdt Beboeraktive på tværs et fyraftensmøde i Café Perlen med titlen "Er din nabo psykisk syg". Arrangementet er omtalt i et referat af Hanne Løvig. Beboeraktive på tværs er et mødested for ildsjæle/frivillige, som gerne vil gøre en boligsocial indsats for at skabe en bedre trivsel for beboerne i deres eget boligområde. Skræppebladet følger

Magasinet 2009-10 December Debat
Gellerupparken debat • debatredaktion • kommentarer • Kommentar­spor (1)

Kære Gert Bjerregaard (om debat-niveau mv.)

Af dit svar til os i sidste nummer af Skræppebladet ..kan vi forstå, at du mener, at vi trækker debatten ned på et overordentligt lavt niveau, hvilket du ikke vil bidrage til, og at vi tager dig til indtægt for synspunkter, som er udtrykt af en for dig ukendt læserbrevsskribent. Derfor vil vi gerne præcisere: Vi tager dig ikke til indtægt. Vi spørger heller ikke, om du går ind forslaget om,

Magasinet 2009-09 November Debat
Gellerupparken debat • debatredaktion • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Debatredaktion nov' 09

Erfaringer fra tre måneder - brug hjemmesiden Erfaringer fra de tre første måneder viser, at nogle emner ikke skaber ny debat, mens andre emner kører over flere numre. For at skabe en mere levende debat prøver vi at få flere debattører til at melde sig til de enkelte debatter. Vi vil også opfordre flere til at kontakte debatredaktøren, hvis de vil ind på banen. Når de enkelte debatindlæg ankommer til

Magasinet 2009-09 November Debat
debat • debatredaktion • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Debatredaktion okt. '09

Debatten er kommet i gang

At skabe en skriftlig debat i et blad, der udkommer månedligt, er ikke enkelt. Læserne må bære over med, at vi i redaktionen må lære, at få formen til at fungere. Vi kan se, at det ikke er muligt at "bestille" en debat, selv om den kan virke interessant. Til gengæld er læserne selv begyndt at komme med nye emner, og der er liv i tidligere indslag. Som redaktion

Magasinet 2009-08 Oktober Debat
Hans Brogesparken debat • debatredaktion
Læs mere

Debatredaktion

Det er en del af Skræppebladets formål at formidle debat mellem beboere i Brabrand Boligforening. Det vil vi i det kommende år gøre mere ved. Derfor har vi oprettet en debatredaktion med Hans Esmann Eriksen som redaktør. Formålet er at skabe en nuanceret debat, hvor flere forskellige synspunkter kommer til orde. Vi vil kombinere en debat i Skræppebladet med en opfølgende debat på vores hjemmeside. På baggrund af forslag fra

Magasinet 2009-07 September Debat
debatredaktion

Debattør: Bent Ole

Kære Skræppeblad I seneste nummer efterlyser I læserreaktioner på jeres blad. Jeg læser altid Skræppebladet, stort set fra ende til anden, og jeg synes det er et godt blad, især når man tager dets forudsætninger og levevilkår i betragtning! Det er rart at få nyheder fra Boligforeningen, og det er interessant at læse om erfaringer i andre afdelinger end ens egen. Jeg læser også læsernes indlæg med stor interesse, men her

Blog:
debat • debatredaktion
Læs mere

Debatredaktion

En afbalanceret beboersammensætning

Nyt i Skræppebladet Det er en del af Skræppebladets formål at formidle debat mellem beboere i Brabrand Boligforening. Det vil vi i det kommende år gøre mere ved. Derfor har vi oprettet en debatredaktion med Hans Esmann Eriksen som redaktør. Formålet er at skabe en nuanceret debat, hvor flere forskellige synspunkter kommer til orde. Vi vil kombinere en debat i Skræppebladet med en opfølgende debat på vores hjemmeside. På baggrund af

Magasinet 2009-06 Juli Debat
Hans Brogesparken, Gellerupparken debat • debatredaktion • politik

?-Debat: Jeg har netop set lokalnyheder i TV 2 Østjylland

Man omtalte Gellerupplanen, og hvad man kan gøre for at løse problemerne der. Jeg og min mand flyttede derud 1972 i studietiden og fik vore 2 ældste børn der og var meget glade for at bo der, indtil vi blev færdige på universitetet. Dette selvom vi allerede da kunne se sociale problemer true i fremtiden i og med, at man ukritisk og planløst og uden at supplere med tilstrækkelige bevillinger "eksporterede"

Magasinet 2009-06 Juli Debat
Hans Brogesparken debat • debatredaktion

!-Debat: Alsidig beboersammensætning - jatak

Johanne Heilskov efterlyser i sit debatindlæg en mere alsidig beboersammensætning i Gellerup. Det er et fælles mål for boligforeningen at skulle sikre en alsidig beboersammensætning i alle vores afdelinger, således at vi undgår alt for mange sociale problemer samlet i en enkelt afdeling. Derfor fremlagde vi for tre år siden en områdeplan for hele området fra Holmstrup Mark til Brabrand. Den omfattede altså afdelingerne på Holmstrup Mark, Gellerupparken/Toveshøj samt de tre

Magasinet 2009-06 Juli Debat
Gellerupparken, Holmstrup debat • debatredaktion • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Debatoplæg: Skræppe­bladet

Et mere læseværdigt Skræppe­blad

Fra flere medlemmer i foreningens repræsentantskab er der givet udtryk for, at vores blad ikke bliver læst af vore beboere. Vi vil i næste nummer sætte spørgsmålet til debat og vil gerne bede vore læsere om at fatte pennen og skrive om deres erfaringer med bladet. Hvad er godt? Hvad er skidt? Hvad mangler vi at skrive om? Forslag til nye debatemner? Forslagene bedes sendt til redaktion@skraeppebladet.dk.

Blog:
debat • debatredaktion • Kommentar­spor (1)

Debattør: Karina H

"HVORFOR KALDER DU MIG KAMPHUND?" Tænkte hunden, og så på det vrede fordømmende menneske, der stod foran dens menneske og pegede ned på den. Så du ikke at jeg logrede med halen, og glæden i mine øjne da du nærmede dig, og så du ikke jeg peb fordi jeg af glæde fordi jeg gerne ville hilse på din hund. Er det min muskuløse krop der vækker din afsky og vrede? Havde

Blog:
debatredaktion • Kommentar­spor (1)

Debattør: Ulrik

Hej Sådan bliver du oprettet som debattør til dette emne: 1: Skriv en mail til blo***@skr***.d* Så får du en side som du kan sætte tekst ind på via almindelige kommentarfelter. 2: Den lidt mere avancerede: a: Opret dig som bruger på Skræppebladet (hvis du ikke allerede er det) b: Skriv en mail til blo***@skr***.d* c: Log ind på Skræppebladets hjemmeside inden du skriver kommentarer, så får du nemlig adgang til

Blog:
debat • debatredaktion

Sider med emnet debatredaktion anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data