Artikler med emnet dispositionsplan

I alt 55 sider blev fundet. Her vises (resultatside 2)

Læs mere

Debatredaktionen april 2010

Posthus i et multifunktionelt byområde I sidste nummer opfordrede vi læserne til gennem debatsiderne at kommentere manglen på postekspeditionssteder i Gellerupområdet. Der har ikke været nye indlæg, men Skræppebladet har været på besøg på posthuset i Åbyhøj for at se, hvad ændringen har betydet der. I næste nummer af bladet bringer vi et interview med kundechefen for Privatkundeområde Vest i Post Danmark for at høre om de planer, Post

Magasinet 2010-03 April Debat
Gellerupparken, Toveshøj debatredaktion
Læs mere

Den smilende venstreløvinde

Med stålsat vilje til forandring

Venstres spidskandidat ved kommunalvalget, Gert Bjerregård, fik et sviende nederlag. Derfor fik den unge venstreløvinde Laura Hay en udfordring af de store, da hun blev valgt til at sætte sig i rådmandsstolen for teknik og miljø. Skræppebladets udsendte har besøgt Laura Hay for at høre, hvordan hun som ny rådmand vil være med til at skabe et bedre og mere attraktivt byområde i Gellerup Toveshøj. Fra jura studerende til

Magasinet 2010-02 Marts Artikler
Gellerupparken, Toveshøj debat • politik

Helheds­plan og beboer­demo­kra­ti

Beboere i de nedrivningstruede blokke i fokus

Det er mange følelser i spil, når beboerne bliver konfronteret med, at deres bolig måske skal nedrives. Det er særdeles forståeligt. I februar måned bragte avisen Jyllands-Posten artikler, hvor man spurgte beboere i de blokke, der er berørt af planerne om nedrivning, om deres holdning til det. Man kunne i artiklerne få det indtryk, at en dispositionsplan nok var godkendt af foreningsbestyrelse og afdelingsbestyrelser i de berørte afdelinger, og

Magasinet 2010-02 Marts Artikler
Toveshøj
Læs mere

Kommentaren

Gellerupområdets dispositions­plansforslag

blandt andet om byrådets holdninger Århus Byråd lægger nu sine forslag frem i marts og april og bestemmer så efter offentligsfasen, hvor vi kan snakke med og ændre forslagene, hvad der skal ske hos os - hvis vi er enige... Sammen med et par andre interesserede fra boligforeningen har jeg været i byrådet onsdag d. 10. februar og hørt den afsluttende debat om forslagene om at ændre Gellerupområdet. Jeg

Magasinet 2010-02 Marts Kommentaren
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar • debat • kommentaren • politik • Kommentar­spor (2)
Læs mere

Debatredaktionen marts '10

Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj Dette nummer af Skræppebladet er med til at danne optakten til den offentlige debat om Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj. Som et led i debatten er der i dette nummer et interview med rådmanden for teknik og miljø, Laura Hay. Keld Albrechtsen har her på debatsiden kommenteret indlægget, og Laura Hay svarer Keld. I de kommende måneder vil Skræppebladet bringe interviews med andre rådmænd, således at vi kan give

Magasinet 2010-02 Marts Debat
Gellerupparken, Toveshøj debat • debatredaktion
Læs mere

Møde i Yggdrasil om Helheds­planen

Om BBO´s eget forslag til Helheds­plan for Gellerup og Toveshøj

Brabrand boligforening havde indkaldt Gellerup beboerne i fem blokke til et møde i beboerhuset Yggdrasil den 23/11-2009. Det var beboere fra lejlighederne i de boliger, som efter Brabrand Boligforenings eget forslag var udset til nedrivning eller til ombygning. Formand for Gellerupparken Helle Hansen bød velkommen, indledere var Brabrand Boligforenings forhandlere i Den Politiske Styregruppe (se faktaboks) direktør Torben Over­gaard og næstformand i Brabrand Boligforening Kjeld Albrechtsen. Stort fremmøde Selv

Magasinet 2010-01 Februar Artikler
Gellerupparken, Toveshøj kommentarer • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Helheds­plan: tre forslag sendes i høring i marts

Efter længere tids uenighed mellem Brabrand Boligforening og byrådspolitikere om den såkaldte helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj er styregruppen i går blevet enige om at sende tre forslag (scenarier) til høring midt i marts og otte uger frem. Uenighederne har bl.a. drejet sig om antallet af forslag, antallet af blokke der skal rives ned og spørgsmålet om placering af en stormoske i området. Der er indgået et kompromis, så der nu

Blog: tirsdag 26. januar 2010
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2010 Debat-omtale
Læs mere

Debatredaktion feb. '10

Debatredaktion

Psykisk syge i boligområderne Vagn Krarup Holst kom i sidste nummer med en række vigtige spørgsmål om antallet af psykisk syge i Gellerup-/Toveshøjområdet. Skræppebladet arbejder på at skaffe informationer, men det er ikke enkelt. Poul Nyrup Rasmussen har engageret sig i det Sociale Netværk, der arbejder for de psykisk syge. Poul Nyrup har sendt Skræppebladet sin personlige kommentar til debatten. Indlægget beder os se på mennesket frem for sygdommen

Magasinet 2010-01 Februar Debat
Gellerupparken, Toveshøj debatredaktion
Læs mere

Forsinkelse af helheds­plan Gellerup

Helhedsplan for Gellerup: På det planlagte møde mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune i mandags var der ikke meget enighed at spore skriver flere medier. Under overskriften "Timeout for Gellerupplan" skriver Jyllands-Posten f.eks. "Brabrand Boligforening og de borgerlige partier står stejlt over for hinanden, og parterne måtte derfor gå med uforrettet sag fra et afgørende møde i mandags." Perera: Boligforening er forkælet barn Jyllands-Posten lægger vægt på udtalelser fra byrådspolitikerne:

Blog: lørdag 5. december 2009
Gellerupparken Kalender Kalender 2009 debat • politik
Læs mere

Debatredaktion dec. '09

Tema-debat i Skræppe­bladet

Beboeraktive på tværs skaber debat om psykisk syge i boligområderne Den 3. november afholdt Beboeraktive på tværs et fyraftensmøde i Café Perlen med titlen "Er din nabo psykisk syg". Arrangementet er omtalt i et referat af Hanne Løvig. Beboeraktive på tværs er et mødested for ildsjæle/frivillige, som gerne vil gøre en boligsocial indsats for at skabe en bedre trivsel for beboerne i deres eget boligområde. Skræppebladet følger

Magasinet 2009-10 December Debat
Gellerupparken debat • debatredaktion • kommentarer • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Her er de blokke der skal rives ned i Gellerup

Brabrand Boligforening har lavet meget konkrete udkast til hvor i Gellerupparken der skal rives tre blokke ned, hvilke blokke der skal omdannes til erhverv og hvor der skal sælges ud af lejlighederne. Samtidig er der lavet detaljeret plan over hvor de nye veje i området skal være. En af de nye veje skal gå gennem en boligblok, så her skal der også fjernes lejligheder. Alle områdets børneinstitutioner rives ned (undtagen dem

Blog: tirsdag 13. oktober 2009
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar­spor (1)
Læs mere

Ny pjece om Helheds­planen - på flere sprog

Brabrand Boligforening og Århus Kommunes Gellerupsekretariat har udgivet en farvepjece, der oplyser om de kommende forandringer i Gellerup, hvor den såkaldte Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj vil medføre store ændringer i de kommende 10-20 år. Pjecen indeholder også et resume på somalisk, engelsk, tyrkisk og arabisk. Pjecen fortæller bl.a. om nogle af de første tiltag: Etablering af en hovedgade mellem City Vest og Bazar Vest med en blanding af erhverv, institutioner

Blog: onsdag 9. september 2009
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar­spor (1)
Læs mere

Kommentaren

Vær rustet til tilsværtning i valgkampen, hvis du bor i Gellerup

Beboerne i Gellerupparken og Toveshøj rådes til at gå i flyverskjul, mens valgkampen raser. Og vær beredt på tilsværtning af Gellerupområdet i JP Århus I skrivende stund er det stadig mest i JP Århus ledere, at de negative floskler om Gellerup får lov at boltre sig frit. Heldigvis for det, for det er nok kun en lille procentdel af Gellerupparken og Toveshøjs beboere, der gør sig den anstrengelse at

Magasinet 2009-08 Oktober Kommentaren
Gellerupparken Kommentar • kommentaren • politik

Helheds­plan i støbeskeen

Alle kan deltage i debatten om de kommende planer

Arkitekter og andre eksperter arbejder nu på forslaget om en såkaldt dispositionsplan for Gellerup-Toveshøj-området. Planen bliver rammen, som kommer til at vise, hvilken bygade der skal laves, og hvilke boligblokke der kan blive berørt. Til at lede dette arbejde er der nedsat en politisk styregruppe, der holder møde d. 9. oktober. Denne gruppe består af borgmesteren, rådmændene, repræsentanter for de øvrige byrådspartier, tre medlemmer af boligforeningens bestyrelse samt en

Magasinet 2009-08 Oktober Artikler
Toveshøj debat
Læs mere

Et kig ind i det nye Gellerup

I november præsenteres dispositions­planen for Gellerup­parken og Toveshøj

Til efteråret præsenterer arkitekter de konkrete planer og tegninger for helhedsplanen. Det betyder, at beboere og borgere får et kig ind i, hvilke fysiske ændringer, der kommer til at ske i Gellerupparken og Toveshøj de kommende år. Aktiviteter i gang fra næste år I den første uge af november bliver den politiske styregruppe for Århus Kommune og Brabrand Boligforening præsenteret for dispositionsplanen. Derefter skal der laves indstilling til Århus

Magasinet 2009-07 September Artikler
Gellerupparken, Toveshøj debat • Kommentar­spor (3)

Kommentaren

Ingen beboerjubel over helheds­plan for Gellerup

På Skræppebladets blog samles og opsummeres nyheder fra andre medier både trykte, elektroniske og også radio og tv. D. 1/7-2009 udgav vi dette lille indlæg om helhedsplanen. Og da vi finder, at det kan have interesse for også det trykte blads læsere bringer vi her opsummeringen og nedenfor også Herman Nielsens kommentar. Har du selv kommentarer til artikler i bladet, eller til vore blogindlæg, kan du oprette dig som bruger og

Magasinet 2009-07 September Kommentaren
Gellerupparken, Toveshøj, Holmstrup Kommentar • kommentaren • politik

Aftale om helheds­plan

Positiv tilvækst i Gellerup-området

Natten til tirsdag d. 23. juni indgik Brabrand Boligforening og Århus Byråd en aftale om udarbejdelse af en ny dispotionsplan for Gellerup-Toveshøj-området. Det sidste forhandlingsmøde var ganske hårdt og varede fra kl 18 til kl 02, fordi der fra politisk hold blev stillet krav, som Brabrand Boligforening og afdelingsbestyrelserne i Toveshøj og Gellerupparken ikke var enige i. Men det lykkedes til sidst, at få enderne til at mødes. Her

Magasinet 2009-06 Juli Foreningen
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Bolig­forening jubler over ny plan for Gellerup

Strømmen af tak og positive sætninger er næsten uden ende i den pressemeddelelse, som Brabrand Boligforening i dag har udsendt oven på nattens forhandlinger med Århus Kommune om fremtiden for området omkring Gellerupparken og Toveshøj. Det præciseres at der er tale om et forløbig forlig, som endelig skal vedtages i Århus Byråd og af repræsentantskabet for Brabrand Boligforening. Førstnævnte er nok ikke et problem da aftalen er indgået med et samlet

Blog: tirsdag 23. juni 2009
Gellerupparken, Toveshøj debat • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Helle og Troels vil også rive blokke ned i Gellerup

Afdelingsformænd i Gellerupparken og Toveshøj støtter nu nedrivning af tre blokke. "Vi vil ikke vælte blokke i Gellerupparken og Toveshøj blot for at vælte blokke," lyder meldingen fra afdelingernes formænd, der i samme åndedrag ikke kan fortælle hvilke tre blokke, de har været med til at beslutte  skal rives ned. Det er ikke besluttet eller planlagt endnu. Styregruppen for Gellerups helhedsplan har alene vedtaget at vælte blokke - ikke hvor det

Blog: søndag 28. juni 2009
Gellerupparken, Toveshøj

Brabrand Bolig­forening udvider med ca. 300 lejligheder

Brabrand Boligforening vil udvide med afdelinger i Solbjerg, Hasselager, Tranbjerg Syd og på Havnen. Projektet Isbjerget på Havnen er allerede skudt i gang, og de ændrede regler for almen nybyggeri har sat gang i boligforeningens planer om nye afdelinger uden for Århus. I Hasselager bygges 100, i Tranbjerg 90 og i Solbjerg forventer boligforeningen at bygge 45-50 boliger. På havnen bygges cirka 64 almene boliger (og cirka 126 ejerlejligheder) Med

Blog: lørdag 16. maj 2009
Hasselager Kommentar­spor (1)
Læs mere

Helheds­planen

Spændende forhandlinger om helheds­plan

Århus kommune og Brabrand Boligforening er nu inde i spændende og afgørende forhandlinger om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. På et møde d. 22. juni skal grundlaget for den såkaldte dispositionsplan godkendes, så arbejdet med planen efter en offentlig debat kan blive godkendt af byrådet og boligforeningens repræsentantskab i første halvår 2010. Afdelingsbestyrelserne i Gellerup og Toveshøj har udarbejdet deres forslag og ønsker, og derfor er boligforeningen nu klar

Magasinet 2009-05 Juni Foreningen
Toveshøj debat
Læs mere

Slutspurt om helheds­planen

Inden sommer skal ønsker og forslag til helheds­planen munde ud i en dispositions­plan, der sætter årstal på, hvornår forandringerne skal ske

Århus kommune og Brabrand Bo­ligforening har nu aftalt den endelige tidsplan for færdiggørelsen af helhedsplanen for Gellerup og To­veshøj. Vi går nu ind i slutspurten, hvor det skal besluttes, hvordan bydelen skal udvikle sig i de kommende ti-tyve år. Planen skal vedtages af År­hus byråd og boligforeningens re­præsentantskab i februar 2010. Det betyder, at alle, der har forslag og ønsker til planen, skal komme frem med deres

Magasinet 2009-02 Marts Artikler
Toveshøj Debat-omtale
Læs mere

Helheds­plan for Gellerup trækker ud

Forslaget til en dispositions­plan for Helheds­planen bliver forsinket. Revideret køreplan på vej. Imens laves ønskeliste over initiativer, som kan sættes i værk her og nu

Ambitionen lød flot; at der med udgangen af 2008 skulle ligge en dispositionsplan klar for Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Planen skulle herefter behandles af byrådet og Brabrand Boligforenings repræsentantskab og præsenteres for offentligheden allerede onsdag den 18. februar 2009. Men et er ambitioner, noget andet er virkelighedens realiteter. Og allerede på et møde i den politiske styregruppe for helhedsplanen på Århus Rådhus midt i december blev det klart,

Magasinet 2009-01 Februar Artikler
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Kick-off for helheds­planen for Gellerup­parken og Toveshøj

Stort arrangement i GLOBUS1 lørdag den 16. august tager hul på arbejdet med at skabe en levende bydel. Aktive beboere indbydes til at deltage i workshops hen over efteråret

Et stort borgermøde i GLOBUS1 lør­dag den 16. august bliver startskuddet på efterårets arbejde med at lægge planer for, hvordan Gellerupparken og Toveshøj i løbet af de kommende 10-15 år skal omdannes til en levende bydel. Der har i foråret været gennemført en licitationsrunde for at finde frem til de fire rådgivende firmaer, som skal del­tage i det åbne opdrag, der skal være med til at komme med det

Magasinet 2008-06 Juli Artikler
Gellerupparken, Toveshøj

Helheds­planen fortsat på rette vej

Parallelopdrag for rådgivningsfirmaer skal bringe helheds­planen for Gellerup og Toveshøj videre

Første skridt til realiseringen af helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj er i fuld gang. Med udgang­en af april har Brabrand Boligforening og Århus Kommune afsluttet en udbudsrunde for rådgivergrupper med brede kompetencer. Rådgiverne er blevet indbudt til at søge prækvalifikation til at indgå i et parallelopdrag om at udarbejde planforslag. Det er de forslag, som med tid­en skal bruges som grundlag for dispositionsplanen for hele indsatsen og forandringen af

Magasinet 2008-04 Maj Artikler
Gellerupparken, Toveshøj

Sider med emnet dispositionsplan anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data