Artikler med emnet Kim Skjelmose

I alt 5 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Afd. 1: Postkasser og renove­ring

Travlhed i december

De ny postkasser Postkasserne er bestilt og skal opstilles ved stierne ud for de enkelte huse på Udsigten her i løbet af december måned. Renoveringen Når dette blad udkommer, har der d. 25. oktober og d. 21. november været afholdt møder med interessegruppen, inspektørerne og Kim Skjelmose fra TriConsult. Der er fremkommet mange ønsker og stillet mange spørgsmål, men vi skal nå frem til en konklusion på vore

Magasinet 2011-10 December Afdelingerne
Hans Brogesparken Kalender Kalender 2011

Afd. 1: Indtryk fra afdelings­møde i Hans Broges Parken

Om postkasser, betalingsvaskeri og renove­ring

Årsberetning Mødet fulgte den udsendte dagsorden med Jesper Pedersen som dirigent. Han bød velkommen og gav ordet til afdelingens formand Asger Frederiksen, som i sin beretning lagde særlig vægt på økonomien og nævnte, at vi desværre ikke undgår en huslejestigning på 4,0l % - hovedsagelig på grund af stigninger i offentlige udgifter til ejendomsskat, vand, el og renovation. Vi vil også få en - ikke budgetteret - udgift

Magasinet 2011-08 Oktober Afdelingerne
Hans Brogesparken

Afd. 1: Renove­ringsprojektet i Afdeling 1

Møde med livlig diskussion

Ønskelisten D. 15. juni var der indkaldt til møde med renoveringsprojektets interessegruppe, inspektører og andre interesserede. Kim Skjelmose fra Tri-Consult gennemgik en liste med de beboerønsker, der var fremkommet på workshoppen d. 29. marts. Listen var lang, og nu skulle den prioriteres. Dette var ikke så enkelt endda - der kom mange forskellige meninger frem - men det lykkedes dog til sidst efter en del diskussion at nå

Magasinet 2011-06 juli Afdelingerne
Hans Brogesparken Kalender Kalender 2011
Læs mere

Afd. 1: Afdeling 1 i september

Afdelings­møde og lidt om "skimmelsvampsagen"

Afdelingsmøde Husk afdelingsmødet mandag d. 13. september. Her vil regnskabet for 2009 blive præsenteret, og budgettet for 2011 skal godkendes. Vi undgår ikke en huslejestigning - og alene antennebidraget vil stige med kr. 37 pr. måned. Deltag i mødet - bliv orienteret - og giv evt. jeres mening til kende! Sagen om skimmelsvamp I juli var medlemmer af bestyrelsen til et INFO-møde med deltagelse af inspektørerne

Magasinet 2010-07 September Afdelingerne
Hans Brogesparken Kalender Kalender 2010

Afd. 1: Møde om fugtproblemer og skimmelsvamp

Hvad er der gjort og bliver gjort, og hvad kan vi selv gøre

Onsdag d. 29. oktober blev der afholdt et orienterende møde for beboerne om fugt og skimmelsvamp i afdelingen. På mødet orienterede repræsentanter fra Dansk Bygningsanalyse og Tri-Consult. Desuden var Torben Overgaard og 3 repræsentanter fra foreningsbestyrelsen samt afdelingsbestyrelsen til stede. Ca. 40 beboere var mødt op. For at holde styr på det hele blev Kjeld Albrechtsen valgt til mødeleder. Hvad er skimmelsvamp? Biolog Rune Høgh fra Dansk bygningsanalyse

Magasinet 2009-10 December Afdelingerne
Hans Brogesparken Kalender Kalender 2009

Sider med emnet Kim Skjelmose anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data