Artikler med emnet Kristian Livijn

I alt 2 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Afd. 2: Stort fremmøde i afdeling 2

Nye unge ansigter i bestyrelsen

Der var mødt omkring 100 beboere op til mødet, og det var vist ikke forventet. Dirigent ved mødet var Jesper Pedersen Afdelingens forhold Bestyrelsesformand Margit Nørhave gav udtryk for, at det havde været et spændende år siden sidste møde, hvor vi fik at vide, at der var givet tilsagn om 130 mill. kr. fra Landsbyggefonden til renovering. Man havde haft kursus og møder med "den nedsatte interessegruppe", hvor

Magasinet 2011-08 Oktober Afdelingerne
Søvangen Debat-omtale

Afd. 2: Nyt fra afdelings­bestyrelsen

Konstituering

Formand: Per Bo Ravnå Næstformand: Michael Jørgensen Det Grønne Udvalg: Stig Andersen, Peter Madsen og Else Høgh Legepladsudvalget: Kristian Livijn og Michael Jørgensen Vaskeriet: Michael Jørgensen   Kontaktperson beboerhusudvalget: Margit Nørhave Sekretær: Kristian Livijn Festudvalg: Michael Jørgensen og Kristian Livijn Selskabslokale: Else Høgh   Afdelingsbestyrelsen holder møde den 2. tirsdag i måneden kl. 17.30.

Magasinet 2011-09 November Afdelingerne
Søvangen Kalender Kalender 2011

Sider med emnet Kristian Livijn anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data