Artikler med emnet Niels Overgaard

I alt 1 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Haandbryggerlauget af 1970

En tradition der fastholdes

Skræppeblades udsendte mødte en kold decemberaften op til foredrag i en af Brabrand Boligforenings ældste foreninger, Haandbryggerlauget af 1970. Historien om foreningen blev fortalt af laugets oldermand Niels Overgaard og Ceremonimester Preben Hulthin Rasmusen. Fortællingen foregik i Laugets produktionslokale og Laugslokale, der er indrettet i den gamle hestestald ved Laden. En fortid vender tilbage Før Industriens tidsalder bryggede enhver gårdmandskone med respekt for sig selv sin egen øl.

Magasinet 2009-01 Februar Artikler
Gellerupparken

Sider med emnet Niels Overgaard anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data