Artikler med emnet Ole Christensen

I alt 1 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Beboerblad mindst en gang om måneden

Tordenskjolds soldater i Gellerup­parken sparker gang i aktiviteterne

Beboerrepræsentanternes næstformand Ole Christensen blev Skræppebladets første redaktør. For fyrre år siden - i marts 1970 - skrev han i den allerførste udgave af Skræppebladet artiklen "Orientering", som du i anledning af bladets 40-årsjubilæum får et lille uddrag af: På det konstituerende møde for beboerrepræsentanter i Gjellerupplanen den 17. dec. 1969 i Skovgårdsparkens selskabslokale valgtes Knud Dynnes Hansen, Jettesvej 11, til formand, Ole Christensen, Dortesvej 35 til næstformand og

Magasinet 2010-02 Marts Artikler
Gellerupparken

Sider med emnet Ole Christensen anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data