Artikler med emnet socialarbejder

I alt 2 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

"Barnets univers mellem to kulturer"

Forældre Debatforum inviterer mødre og fædre til et nyt arrangement

Foredrag med efterfølgende debat ved Parvin Ghochany, pædagog og tidligere projektleder på HAVA-kurserne Lørdag den 21. august kl. 13.30 - 16.00 i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen (indskrivning fra kl. 13.00) Det er Samvirket i Gellerup og Toveshøjs ad hoc-gruppe Forældre debatforum, det har arrangeret mødet, hvor de fremmødte forældre efterfølgende kan stille spørgsmål og kommentere. Gruppen bag Forældre Debatforum består af lokale forældre, ildsjæle og socialarbejdere. Og her er

Magasinet 2010-06 Juli Aktiviteter
Toveshøj Kalender Kalender 2010 for%c3%a6ldre-debatforum
Læs mere

Forældre i Gellerup får gode råd om børneopdragelse

Samvirkets Forældre Debatforum inviterer til nyt arrangement om udfordringerne ved at have en teenager i huset

Tirsdag den 25. maj inviteres Gellerups fædre og mødre til et fyraftensmøde i Foreningerne Hus med titlen "Hjælp jeg har en teenager i huset". Det er Samvirket i Gellerup og Toveshøjs ad hoc-gruppe Forældre debatforum, det har arrangeret mødet, som er en opfølgning på vinterens populære konference om at give sit barn en god opvækst. Ligesom ved forældre-konferencen i februar er det Eva Malte, der har en fortid som

Magasinet 2010-04 Maj Artikler
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2010 Debat-omtale

Sider med emnet socialarbejder anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data