Artikler med emnet Stig Andersen

I alt 4 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Afd. 2: Afdelings­bestyrelsen i Søvangen fik transfusion

Nye medlemmer valgt på ekstra­ordinært møde den 12. marts 2013

Næsten 50 stemmeberettigede husstande var mødt frem i beboerhuset i Søvangen for at heppe og stemme på nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen. De nye bestyrelsesmedlemmer Christina Kraul og Karl Erik Pristed Bestyrelsen var på grund af fraflytninger blevet reduceret, og derfor var det nødvendigt med valg af både ordinære medlemmer og suppleanter. Ved samme lejlighed meddelte Margit Nørhave, at hun nu efter 14 års medlemskab havde

Magasinet 2013-03 April Afdelingerne
Søvangen Kalender Kalender 2013
Læs mere

Afd. 2: Intet nyt fra renove­ringsfronten

Der arbejdes fortsat videre med planerne

På Søvangens afdelingsmøde var der mødt cirka 50 beboere op. Mødets afvikling blev lagt i hænderne på Keld Albrechtsen, der styrede forsamlingen sikkert igennem. Pænt fremmøde Beretningen handlede ikke bare om renovering Afdelingsformand Per Bo Ravnå indledte med at fortælle løst og fast om de sager, der havde været oppe at vende på afdelingsmøder. Der har været problemer med synlige paraboler, og der arbejdes videre med,

Magasinet 2012-08 Oktober Afdelingerne
Søvangen Utilfredshed-omtale

Afd. 2: Nyt fra afdelings­bestyrelsen

Konstituering

Formand: Per Bo Ravnå Næstformand: Michael Jørgensen Det Grønne Udvalg: Stig Andersen, Peter Madsen og Else Høgh Legepladsudvalget: Kristian Livijn og Michael Jørgensen Vaskeriet: Michael Jørgensen   Kontaktperson beboerhusudvalget: Margit Nørhave Sekretær: Kristian Livijn Festudvalg: Michael Jørgensen og Kristian Livijn Selskabslokale: Else Høgh   Afdelingsbestyrelsen holder møde den 2. tirsdag i måneden kl. 17.30.

Magasinet 2011-09 November Afdelingerne
Søvangen Kalender Kalender 2011
Læs mere

Afd. 2: Gennemgribende renove­ring af Søvangen i udsigt

med økonomisk støtte fra Landsbyggefonden

Det var aftenens overraskelse, at Torben Overgård kunne fortælle beboerne denne nyhed på afdelingens ordinære møde. Så selv om "Isbjerget nok var smeltet", så er vores gamle afdeling "reddet oven vande". Mødet, hvor ca. 60 beboere var mødt op, blev afviklet med Jesper Pedersen som dirigent og indledtes med Formandens beretning Der blev omtalt de opgaver, der nu var afsluttet, såsom badeværelsesrenoveringen, nyt låsesystem og nye postkasser.

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Søvangen Debat-omtale

Sider med emnet Stig Andersen anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data