blog magasin kontakt

Alle legepladser endelig færdige i Skovgårdsparken

Læs mere

Der er altid børn, der leger på de nye legepladser

Skovgårdsparken har tidligere fået en ”forholdsords”-legeplads, som er godt benyttet af børn i begge afdelinger i Skovgårdsparken. Den blev indviet sidste år, hvor der blev klippet bånd, og hvor Ramallah Spejderne kom forbi og underholdt. Nu er resten af ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

”Det er så køhnt, det er så dejle”

Læs mere

Skræppebladet har været på besøg i Søvangen, som måske kan siges at være boligforeningens kronjuvel. Afdelingen bliver både kaldt bemærkelsesværdigt og et af forstadens ypperligste boligbyggerier

Sådan en påskelørdag formiddag, hvor regnen siler stille ned, ser der umiddelbart fuldkommen dødt ud på torvet øverst på Louisevej, hvor Skræppebladet starter besøget i Søvangen. Afdelingen, der er boligforeningens afdeling nummer to, er bygget 1953-1959. De tre tilbageværende butikker ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Gellerup har meget at byde på

Læs mere

Generalforsamling i fællesrådet, der er det lokale talerør ind til kommunen

Hvordan skal Gellerup se ud i 2050? - det spørgsmål tog en lille snes lokale ildsjæle i vinter hul på ved en workshop, som var arrangeret af Gellerup Fællesråd. Her kom en række forskellige bud på, hvordan blandt andet områdets pladser ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Gellerup.nu og her (maj '17)

Læs mere

Det fortæller vi om i magasinet, som beboerne i Gellerupparken og Toveshøj får sammen med Skræppebladet

Findes der et sted, der er båret af frivillighed – så må det være Gellerup, der skaber ildsjæle i masser af foreninger og netværk. Dem vil vi gerne hylde, og vi starter med små portrætter af de to formænd og ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Hvem stiller op til foreningsbestyrelsen?

Læs mere

Fire er på valg igen, når der er repræsentantskabsmøde den 29. maj

Foreningsbestyrelsen: (fra venstre) Jens Joel, Helle Hansen, Abdinasir Jama Mohamed (1.-suppleant), Troels Bo Lund Knudsen, Peter Iversen, Anett S. Christiansen (2.-suppleant), Keld Albrechtsen, Jesper Pedersen. Frederik Thordal var ikke til stede. , som sidder i Folketinget for Socialdemokratiet og indtil ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Nye vedtægter til afstemning

Læs mere

Det kommende repræsentantskabsmøde skal behandle forslag om nye vedtægter for boligforeningen

Når boligforeningens repræsentantskab den 29. maj mødes til det årlige repræsentantskabsmøde, skal de blandt andet tage stilling til et forslag om nye vedtægter for Brabrand Boligforening med henblik på godkendelse på mødet. ”Disse forslag til vedtægtsændringer består dels af redaktionelle ændringer, dels ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Læs mere

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19.00 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Foreningens årsberetning til godkendelse. 3. Beretning fra Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS) til efterretning. 4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS). 5. ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Iværksætterhus står på spring

Læs mere

Kreative og praktiske iværksættere som fx møbel-, tøj- og smykkedesignere kan snart leje sig billigt ind i inspirerende og lærerigt hus

Midt mellem betonblokke og nybyggerier rejser der sig lige nu en stor, flot trækonstruktion på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Inger Christensens Gade. Det er Gellerups nye iværksætterhus, Gazellefarmen, som snart er klar til at slå dørene op. Huset skal ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Det har aldrig været meningen ...

Læs mere

at Brabrand Boligforening skulle ligne alle de andre boligforeninger i den almene sektor

På boligforeningens fremtidsdag den 15. marts 2014 blev der udstukket 10 pejlemærker. Hvor er de blevet af? Er de smidt overbord? Og er foreningsbestyrelsen gået fra kaj med administrationen som kaptajn? Vores boligforening har altid været anderledes, særligt på grund af vores ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Gellerup Museum i nye klæder

Læs mere

Udstilling Torsdag den 27. april åbnede en ny udstilling om et stort renoveringsprojekt i et boligområde i Bordeaux i Frankrig.Museets vægge er ikke længere bare vægge, men store fotografiske billeder, der er med til at skabe en fantastisk illusion og en spændende ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Velkommen til det nye bbbo.dk

Læs mere

– DIN genvej til Brabrand Boligforening

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores nye hjemmeside på bbbo.dk. Ud over en lang række generelle oplysninger har du som lejer fået din egen side – Min side. Her kan du se en lang række oplysninger, ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

BB Service på ret kurs

Læs mere

Brabrand Boligforenings håndværkervirksomhed, BB Service, som løser opgaver for mange af boligafdelingerne og beboerne i Brabrand Boligforening, har efter flere år med økonomisk underskud og et belastet arbejdsmiljø skabt et overskud på cirka en halv million kr. i 2016. Mange boligorganisationer ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Hvornår bruger vi BB Service?

Læs mere

Vi har fra en beboer fået spørgsmålet, om det er et krav, at boligforeningen bruger sin egen håndværkerafdeling, BB Service, til alle arbejder i afdelingen. Det korte svar er, at det er ikke et krav. BB Service er en håndværkervirksomhed ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Projekt i Vejlby-Risskov på vej

Læs mere

Nyt projekt i Vejlby-Risskov skal efter planen indeholde 120-130 almene boliger

Brabrand Boligforening har valgt at gå ind i et samarbejde med en privat investor om et boligprojekt på Nordlandsvej i Vejlby-Risskov. Et attraktivt område mellem engsø og bugt og tæt på et af den nye letbanes stop. Her skal der ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Kend os på ID-kortet

Læs mere

Alle medarbejdere med beboerkontakt får synligt ID-kort

I Brabrand Boligforening har vi besluttet, at alle medarbejdere fremover skal bære et synligt ID-kort. Det handler både om sikkerhed og tryghed. Med ID-kortet kan I som beboere være betrygget i, at det er boligforeningens medarbejdere, I møder. Og samtidig ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Trofaste lejere genhuset for en stund

Læs mere

Tage og Else Hansen har snart guldbryllup og satser på også at fejre 50-års jubilæum som beboere i Gellerup

Else og Tage Hansen tager stadig aktivt del i afdelingen som her, hvor de er til afdelingsmøde i Foreningernes Hus. Ægteparret Else og Tage Hansen kan se frem til snart at fejre deres guldbryllup. Derudover kan de også bryste sig ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 2: Affaldscontainere

Læs mere

Opfordring til beboere

I Søvangen, er der et hus med affaldscontainere til alt træaffald - en virkelig god service for alle beboerne, men man skal jo selv bære det hen til affaldshuset. ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 3: Oprydningsdag i Skovgårdsparken en succes

Læs mere

Selv i påsken vil beboerne gerne rydde op

Alle deltagerne smilede hele dagen. Skærtorsdag kl. 11 samledes 55 børn plus voksne i festlokalerne i Skovgårdsparken for at samle skrald. Vejret var fint, det var lidt koldt, men i det mindste regnede det ikke. Det var tre kvinder fra afdelingsbestyrelsen, ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 4: Nye regler for vedligehold vedtaget i Gellerup

Læs mere

130 deltog i Gellerupparkens afdelingsmøde og blev enige om bedre regler for vedligeholdelse

Som altid er det livlige beboermøder, der holdes i Gellerupparken – og forårets møde var ingen undtagelse. Omkring 130 beboere deltog, mange sprog var i brug, mange små diskussioner blev rejst, meget baggrundsstøj undervejs – og så kom der styr på ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 5: Roligt møde i afdeling 5, Toveshøj

Læs mere

Beretning, regnskab, valg og udlejning af Laden var på dagsordenen

Ca. 50 beboere var mødt op til afdelingsmøde i Toveshøj. Formand Anett S. Christiansen og næstformand Ilham Mohamed aflagde beretning. Og der er godt nok sket meget i Toveshøj siden sidste møde!  ”Jeg vil gøre det så kort som muligt,” sagde Anett i ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 6: Kort beboermøde i Holmstrup

Læs mere

Mødet var præget af løbende sager

En 35-40 beboere var dukket op til mødet. Det var noget færre end sædvanligt, men en stor del af mødet handlede om verserende sager, der ikke er afsluttet. Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen, der fremlagde beretning, indledte da også med at sige, at ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 7: Spørgelystne deltagere til afdelingsmødet

Læs mere

Rotter, legepladser og nabohjælp var nogle af temaerne

I afdeling 7, Hasselhøj, blev der denne gang uddelt 22 stemmesedler. Beretning fra afdelingsbestyrelsen siden sidste afdelingsmøde blev fremlagt af Dorthe Nicolaia Gottlieb, som fortalte, at siden mødet i efteråret har den nye bestyrelse sat gang i en række sager. Der er ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 7+15: Lunterne besøgte TV2 Østjylland

Læs mere

Deltagerne var de første gæster, der så det nye studie

Traveklubben Lunterne besøgte i marts TV2 Østjyllands domicil i Skejby. 28 medlemmer og gæster var tilmeldt og fik en spændende aften. Vores værtinde fortæller om det nye studie. Aftenen startede med kaffe og kringle, mens vi så nyhedsudsendelsen klokken 19.30. Efter ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 7+15: Nu råbes der op i Hasselager igen

Læs mere

Efter nogle års pause er der nu igen banko i fælleshuset på Hasselhøj

Onsdag den 1. marts var en dato, som mange beboere i Hasselager havde set frem til. Traveklubben Lunterne har nemlig genoptaget traditionen med et ugentligt bankospil, og indtil videre ser ideen ud til at være bæredygtig. Alle koncentrerer sig. Der ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 11: Endelig nyt vaskeri i Odinsgård

Læs mere

Vaskeriet har fået en ordentligt make-over

Det glemte fællesrum - vaskeriet - har fået en gevaldig make-over. Når du træder ind i vaskeriet i Odinsgård, bliver du imponeret. Der er kunst malet på væggene, nyt gulv og endda et par boghylder. Efter en længerevarende lukning på ca. seks ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

afd. 11: Day of Happiness i Odinsgård

Læs mere

Dagen druknede i regn

Der var stort fremmøde i Valhalla. Den 20. marts var det ”International Day of Happiness”. Det blev igen fejret i Odinsgård, ligesom det blev i 2016. Da var vejret dog lidt mere med deltagerne, som kunne bruge en del tid ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 15: Afdeling 15 sagde NEJ til A-ordning

Læs mere

Det var ikke et Nej Tak

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. marts havde beboerne i afdeling 15, Hasselengen, mulighed for at skifte fra B-ordning til A-ordning. På afdelingsmødet i efteråret 2015 var beboerne blevet orienteret om de to ordninger, og det hele blev genopfrisket på et ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 15: Nisser og skeletter florerer i Hasselager

Læs mere

Ghita maler og kreerer, og ideerne er mange

I Hasselengen bor Ghita, som udover at passe hund og kat bruger en del tid på kreativitet med maling og dekupage. Ghita lægger sidste penselstrøg på et af de store motiver. Ghita blev allerede som barn fascineret af de flotte billeder, ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 22: Afdelingsmøde i afdeling 22, Sonnesgården

Læs mere

Mødet var lidt af et tilløbsstykke

Der er stor tilfredshed blandt beboerne i Sonnesgården, fordi der foregår så mange ting, og at vi bor et så dejligt sted med gode og hjælpsomme naboer. Og det afspejles i antallet af fremmødte på det halvårlige afdelingsmøde med repræsentanter fra ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Afd. 22: Alle burde flytte i seniorbofællesskab

Læs mere

Byens seniorer fik inspiration til bofællesskaber

Der var helt proppet i Remisen på Godsbanen, da RealDania havde indbudt til en informationsaften om at bo i seniorfællesskaber. Seniorkollektiver er meget moderne for øjeblikket. DR har lige kørt historien en hel dag, og der er andre historier i ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Tag på tur med FAS Nord

Læs mere

Tag til Legeland eller oplev CLIMATE PLANET

FAS Nord gør det i år muligt for børn og voksne at have fællesoplevelser med andre beboere i Legeland og CLIMATE PLANET på udvalgte dage i sommerferien til fordelagtige priser. Der sælges billetter på Fritidsforeningens generalforsamling i Foreningernes Hus Gudrunsvej 10A fra ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

FAS Syd inviterer til udflugt

Læs mere

Busturen går i år til Jesperhus Blomsterpark

FAS Syd har besluttet, at voksenturen skal gå til Jesperhus Blomsterpark. Vi kører fra Hasselhøj 203, tirsdag den 13. juni kl. 8.00. Der vil være morgenkaffe i Fælleshuset, Hasselhøj 203, fra 7.00 til 7.45. Prisen for turen er 175 kr. Billetterne kan købes den ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Frivillige på Næshøj søges

Læs mere

Du kan hjælpe til i køkkenet Der er på Næshøj mange frivillige. Der er f.eks. nogle, som kommer i caféen. Vi vil fortælle lidt om en af de aktiviteter, vi deltager i. Vi er i caféen hver mandag formiddag. Vi er der ca. kl. 9.30 til 13.00.

Else Stokholm til venstre og Inger Gravesen søger frivillige kolleger I løbet af formiddagen kommer nogle og køber deres kaffe, der er et billardhold og et hold damer, som knipler. Der er måske lidt opfyldning eller alm oprydning. Vi når ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Utopier i beton

Læs mere

CAFx Gellerup Museum

Gellerup Museum og CAFx byder velkommen til flere dages program, der udforsker forholdet mellem plan og liv i lyset af modernismens og brutalismens arv. Du kan fra den 27. april til den 31. maj opleve udstillingen Never Demolish, der skildrer omdannelsen ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Spændende debat og filmfremvisninger

Læs mere

Kom og oplev på Gellerup Museum

3. maj kl. 17 : Fremvisning af den franske film La Haine. Se eller gense Mathieu Kassovitz’s klassiske ghettodrama. 5. maj kl. 17: Fremvisning af fire film: Neighbours: Siza ser tilbage. Et tilbageblik på sociale boligbyggerier af den portugisiske arkitekt Álvaro ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Gellerup Badet

Læs mere

Mandag kl. 06.00 - 12.00* Tirsdag LUKKET Onsdag kl. 06.00 - 12.00 + 15.00 - 18.00 Torsdag kl. 15.00 - 18.00 Fredag kl. 06.00 - 12.00* + 15.00 - 18.00 (billig svømning) Lørdag kl. 10.00 - 18.00 Søndag kl. 10.00 - 15.00 *) Babybassinet er optaget mandag ...
Læs mere (magasinartikel 2017-4: maj/juni)

Hent Skræppebladet maj 2017

Læs mere

Du kan nu hente Skræppebladets maj-udgave 2017 fra hjemmesiden skraeppebladet.dk. Med andre øjne: Søvangen - Hvem stiller op til foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening? - Iværksætterhus står på spring - Velkommen til det nye bbbo.dk - Projekt i Vejlby-Risskov på vej - Oprydningsdag ...
Læs mere (blog 1. maj)

Beboerbladet er det medie der når bedst ud

Læs mere

En ny rapport fra Socialministeriet fastslår at Skræppebladet er det mest anvendelige medie, når det handler om nyhedsstrømme i Gellerupparken og Toveshøj. Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening. ”Direkte adspurgt svarer næsten hver anden beboer, at de inden for de ...
Læs mere (blog 7. apr)
© 1970-2017
Skræppebladet - Beboerhuset Yggdrasil - Dortesvej 35A - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | WP | Kontakt