blog magasin kontakt

Sammen om Brabrand en hel grundlovsdag

Læs mere

De to bydele i 8220 fejrede demokratiets fødselsdag fra midnat til solnedgang

5. juni var kun få minutter gammel, da fejringen af grundlovens fødselsdag begyndte i E&P Huset midt i Gellerup. Her holdt rådmand Rabih Azad-Ahmad døgnets første grundlovstale, mens der blev budt på søde smagsprøver og senere inviteret til en speciel ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Spændende utraditionelt højhusbyggeri

Læs mere

Havnehusene er et kreativt socialt og arkitektonisk miljø

I alle byer, hvor der er mulighed for det, bygges der på havnefronten. Aarhus kommunes byggeri på havnefronten er ikke traditionelt højhusbyggeri. Arkitekterne har leget med formerne. Mit første indtryk af byggeriet på Aarhus Havn er imidlertid lidt blandet. Jeg ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Dramatisk maratonmøde i repræsentantskabet

Læs mere

Vedtægtsændring medførte, at halvdelen af foreningsbestyrelsen måtte gå

Der var en meget lang dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde i Brabrand Boligforening, som blev holdt i DGI-Huset mandag den 29. maj. Aftenens dirigent, tidligere foreningsbestyrelses- og folketingsmedlem Rene Skau Björnsson, havde nok at gøre med at styre mødet og måtte til ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Nye vedtægter for medlemmer af boligforeningens bestyrelse

Læs mere

Lavine af ændringsforslag til forslaget om nye vedtægter

Folketinget har i 2016 vedtaget en ny normalvedtægt, som foreningsbestyrelsens organisationsudvalg har arbejdet med at tilrette foreningens vedtægter til. Et flertal i foreningsbestyrelsen stillede derfor et forslag til et sæt opdaterede vedtægter. Men allerede i indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var der indkommet ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Afdelingsformænd gik på skift på talerstolen

Læs mere

Stort udvalg skal arbejde videre med at få forslagets indhold til debat

Det var sidst på aftenen, da repræsentantskabsmødet nåede til behandlingen af forslaget vedrørende decentralisering, drift og beboerdemokrati i Brabrand Boligforening. Lene Olm, der havde fremsendt forslaget, mente, at boligforeningen efter lederskiftet i 2013 har udviklet sig i en retning, som flere fandt ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Tre nye ansigter i foreningsbestyrelsen

Læs mere

Nye vedtægter krævede udskiftning i bestyrelsen

Den nye foreningsbestyrelse(fra venstre) Laurits Bloch (1.-suppleant), Peter Iversen, Helle Hansen, Abdinasir Jame Mohamed, formand Keld Albrechtsen, Erik Bløcher og Johannes Fraghtmann. Jesper Pedersen var ikke til stede. Da repræsentantskabsmødet nåede frem til punktet valg, blev formand Keld Albrechtsen genvalgt ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Erik Bløcher vil have mere åbenhed i boligforeningen

Læs mere

Der skal være mere information til beboerne

Erik Bløcher med billede af Søvangens unge år i baggrunden. Erik Bløcher bor i Søvangen og er lige blevet valgt ind i foreningsbestyrelsen. Tanken var kommet i forskellige situationer i arbejdet med den kommende renovering i Søvangen, og han ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Abdinasir vil inddrage beboerne mere

Læs mere

Nyt medlem af foreningsbestyrelsen vil have mere åbenhed

Abdinasir vil arbejde for at få mere åbenhed og gennemsigtighed Abdinasir Jama Mohamed blev til repræsentantskabsmødet den 29. maj valgt ind som fuldgyldigt medlem af foreningsbestyrelsen. Han havde ellers siddet som 1.-suppleant i over et år, hvor han også har ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Johannes har tid og lyst til at arbejde for fællesskabet

Læs mere

Det nye medlem af foreningsbestyrelsen er klar til at tage fat

Johannes Faghtmann vil bruge sin bestyrelseserfaring til glæde for beboerne. Da der på repræsentantskabsmødet blev spurgt, om nogen ville stille op eller ville anbefale nogen, rejste formanden for Sonnesgården, Ib Frandsen, sig op og anbefalede Johannes Faghtmann, som han sidder ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Hamlet a la Gellerup

Læs mere

Det kendte Shakespearestykke kan opleves på utraditionel vis i Gellerup

Thure Lindhardt, instruktør Christoffer Berdal og Chadi Abdul-Karim glæder sig til at prøve et andet teaterformat. Gellerup kommer snart til at sprudle af talent, mad og gode oplevelser, når Eutopia International Festival løber af stablen fra den 26/7- 30/7 på ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Bestyrelsen for fritidsforeningen væltet

Læs mere

Beretningen blev nedstemt på generalforsamlingen

Det er ikke længe siden, der med stor bevågenhed fra brede kredse i boligforeningen blev vedtaget en ny struktur for fritidsforeningen og FAS, men det er tydeligt, at det er svært at få den til at fungere i praksis. På generalforsamlingen ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Læs mere

Onsdag den 26. juli 2017 kl. 19.00 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

Dagsorden 1. Beretning fra Fritidsforeningens sektioner til efterretning. 2. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og Fritidsforeningens sektioner. 3. Fastsættelse af kontingent. 4. Indkomne forslag. 4a) Forslag fra Fritidsforeningen vedr. præcisering og nye punkter i vedtægterne. Bilag ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Har du Danmarks dejligste hjem?

Læs mere

Nu kan også beboere i almene boliger være med i konkurrence om Danmarks dejligste hjem

Der findes mange boligprogrammer på tv. De handler for det meste om ejerboliger, hvor programmer som Hammerslag handler om salg af boliger, mens andre programmer handler om at give boligen en såkaldt ”make-over”. Men selvom over en million danskere bor alment, er ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Nekrolog over Kaj Kofod

Læs mere

5. september 1934 - 12. maj 2017

Selv om Kaj Kofod først fik egen lejlighed i 1976, var han en af de første beboere i Holmstrup. Han var indbegrebet af en holmstrupper med initiativrigdom, lyst til at løse problemer og til at hjælpe andre. Kaj var bornholmer. I hans ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Gellerup.nu og her (juni '17)

Læs mere

Det fortæller vi om i magasinet, som beboerne i Gellerupparken og Toveshøj får sammen med Skræppebladet

Allerede da helhedsplanen blev vedtaget, drømte vi om et levedygtigt iværksættermiljø i Gellerup. Nu er det der: mad, IT, håndværkerfag, helse, kommunikation, kreative fag – you name it. I bladet skriver vi om to af miljøerne: Opgangen, som er ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Mariannes sidste arbejdsdag

Læs mere

Beboersekretær Marianne Vengsgaard takker af

Med udgangen af maj var en epoke slut i Brabrand Boligforening. Marianne Vengsgaard, beboersekretær gennem 27 år, er fratrådt. Marianne har haft ”sine” afdelinger i fast styring, altid hjælpsom, venlig og ihærdig. Her var der ikke noget, der kom til at sejle. Tingene er ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Spektakulært signal om forandring

Læs mere

Den gode udvikling i Gellerup og Toveshøj fortsætter med mange store og vigtige projekter i god gænge

Den nye gyldne port til Gellerup set inde fra Byparken. Den 23. juni er det 50 år siden, at man markerede startskuddet på byggeriet af det, der dengang hed Gellerupplanen. Et halvt århundrede senere bliver datoen igen en mærkedag, hvor ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Nye vedtægter

Læs mere

Boligforeningens nye vedtægter kan ses på bbbo.dk

Brabrand Boligforenings vedtægter blev sidst opdateret i maj 2011, men på grund af de seneste ændringer af den såkaldte normalvedtægt fandt foreningsbestyrelsen det hensigtsmæssigt at fremlægge et forslag til nye vedtægter på repræsentantskabsmødet den 29. maj. Den gældende normalvedtægt trådte i ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Digitale afdelingsmøder

Læs mere

Ny måde at tænke beboerdemokrati

Med repræsentantskabets vedtagelse af nye vedtægter for Brabrand Boligforening åbnes der nu op for at supplere afdelingsmødet med nogle digitale værktøjer, der i al sin enkelthed handler om, at beboerne kan debattere digitalt inden afdelingsmødet og stemme digitalt efter mødet. De ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Min Side: Din genvej til boligforeningen

Læs mere

På den nye hjemmeside har du som lejer fået din egen side

Rigtig mange beboere har allerede været logget ind på ”Min Side” på den nye hjemmeside bbbo.dk. Men vi håber, at endnu flere vil komme til, for det er et rigtig godt sted at hente information om ens egen situation som lejer ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Få en sms som ekstra service

Læs mere

Besked via SMS er en hurtig og nem måde at få kontakt med beboerne

Som beboer får du jævnligt et brev i postkassen eller et opslag i opgangen med en praktisk oplysning om et planlagt arbejde i afdelingen eller din bolig. Det kan for eksempel være, hvis der bliver lukket for vandet, eller servicelederen har ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Redaktionsgruppe til facebook

Læs mere

Hjælp os med at finde og fortælle de gode historier på facebook

Brabrand Boligforening er gået på facebook, hvor vi rigtig gerne vil fortælle om livet i vores 25 afdelinger for nuværende og mulige beboere. Det har vi brug for din hjælp til! Derfor nedsætter vi en redaktionsgruppe med beboerrepræsentanter, der kan ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

En glad vinder

Læs mere

I forbindelse med lanceringen af boligforeningens nye hjemmeside har der været en konkurrence for beboerne. Den heldige vinder af hovedpræmien, en iPad mini, blev Saddam, som er studerende og bor i afd. 19, Bronzealdervænget. Stort tillykke til Saddam. Der er ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Ordinære afdelingsmøder i efteråret 2017

Læs mere

Brabrand Boligforening Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Valg af dirigent Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen Afdelingens budget for 2018 til godkendelse Eventuelle ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Afd. 15: Masser af udfordringer, mad og et royalt besøg

Læs mere

Afdeling 15 har fejret sit 25-års jubilæum

I weekenden den 3.-4. juni markerede Afdeling 15, Hasselengen, sit 25-års jubilæum. Afdelingsbestyrelsen havde fremstillet et hæfte med gamle kort, billeder fra fest og dagligdag, udklip fra beboerblade samt billeder fra opførelsen af afdelingen. Mette fandt sig selv i ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Afd. 25: Børneloppemarked i Østergårdsparken

Læs mere

Lørdag den 22/7 klokken 10-14

Tilmeld gratis bod via sms 40 43 96 32 Børneloppemarked ved Østergårdsparken bag Fakta. Medbring tæppe eller lille bord og loppeting. Af- og pålæsning fra Ingerslevvej. ...
Læs mere (magasinartikel 2017-5: juni/juli)

Hent Skræppebladet juni/juli 2017

Læs mere

Du kan nu hente Skræppebladets juni/juli-udgave 2017 fra hjemmesiden skraeppebladet.dk. Brabrand Boligforening: Halvdelen af foreningsbestyrelsen måtte gå - Med andre øjne: Havnehusene - Mange nye paragraffer i Brabrand Boligforening - Tre nye ansigter i foreningsbestyrelsen - Bestyrelsen for Fritidsforeningen væltet - Den ...
Læs mere (blog 20. jun)

Beboerbladet er det medie der når bedst ud

Læs mere

En ny rapport fra Socialministeriet fastslår at Skræppebladet er det mest anvendelige medie, når det handler om nyhedsstrømme i Gellerupparken og Toveshøj. Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening. ”Direkte adspurgt svarer næsten hver anden beboer, at de inden for de ...
Læs mere (blog 7. apr)
© 1970-2017
Skræppebladet - Beboerhuset Yggdrasil - Dortesvej 35A - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | WP | Kontakt