Artikler med emnet energimærkning

I alt 3 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Afd. 1: Møde om fugtproblemer og skimmelsvamp

Hvad er der gjort og bliver gjort, og hvad kan vi selv gøre

Onsdag d. 29. oktober blev der afholdt et orienterende møde for beboerne om fugt og skimmelsvamp i afdelingen. På mødet orienterede repræsentanter fra Dansk Bygningsanalyse og Tri-Consult. Desuden var Torben Overgaard og 3 repræsentanter fra foreningsbestyrelsen samt afdelingsbestyrelsen til stede. Ca. 40 beboere var mødt op. For at holde styr på det hele blev Kjeld Albrechtsen valgt til mødeleder. Hvad er skimmelsvamp? Biolog Rune Høgh fra Dansk bygningsanalyse

Magasinet 2009-10 December Afdelingerne
Hans Brogesparken Kalender Kalender 2009
Læs mere

Farverige billeder af varmefråds i Århus

Gellerup­parken holder på varmen

Alle taler om klimaet og energibesparelser. Men hvor gode er vi til at spare på f.eks. varmen? Det kan bl.a. ingeniørfirmaet Cowi være med til at give et svar på. De ejer en lille Sessna-flyver, og de har på undersiden af flyet monteret et varmefølsomt kamera. Efterfølgende har de fløjet over bl.a. Århus for at tage billeder af varmen, som slipper ud af husene. Med andre ord et billede

Magasinet 2009-09 November Artikler
Gellerupparken
Læs mere

Din lejlighed skal energimærkes

Brabrand Boligforening er gået i gang med at energimærke alle afdelinger. I Sonnesgården er arbejdet gået i gang, og inden efteråret er alle afdelinger energimærket. Formålet med den lovpligtige energimærkning er at måle nuværende energiforbrug og give forslag til forbedringer som kan spare på energien. Mærkningsordningen kendes allerede fra f.eks. hårde hvidevarer og lyskilder, hvor A er det bedste og G det dårligste, som bruger mest energi. Alle danske huse

Blog: tirsdag 5. maj 2009

Sider med emnet energimærkning anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data