blog magasin kontakt

Orientering om renoveringen, forslag til placering af tilgængelighedsboliger i Søvangen

Læs mere

Nye forslag, men uden nogen prisseddel Så var vi igen indkaldt til orientering om renoveringsplanerne i Søvangen. Det handlede både om de vedtagne planer samt nye forslag. Man slog fast at den oprindelige plan stadig står ved magt, og formelt ...
Læs mere (blog 9. jul)

Byggerierne vokser op af jorden

Læs mere

Valdemarsgade 18 er snart klar til rejsegilde

Omdannelsen af det gamle garnisonssygehus på Valdemarsgade 18 i Aarhus Midtby skrider fint frem, og snart kan der holdes rejsegilde over Brabrand Boligforenings nye afdeling, som kommer til at indeholde 22 lejemål. De nye beboere forventes at kunne flytte ind til ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Truende mørke skyer trodses af nye, unge kræfter

Læs mere

Repræsentantskabet ruster sig mod krav fra regeringen

Keld Albrechtsen giver Jesper Pedersen, som ikke blev genvalgt, en afskedsbuket. Der var varmt som i et drivhus, da boligforeningens ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt i DGI-huset, og voldsom lyn og torden brød løs, da medlemmerne skulle hjem. 86 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer var ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Boligforeningen har fået et beboerdemokratiudvalg

Læs mere

Foreningsbestyrelsen har konstitueret sig med flere nye ansigter i udvalgene og et helt nyt udvalg

Onsdag den 6. juni satte den nye foreningsbestyrelse sig rundt om bordet for at fordele opgaverne i bestyrelsen, der efter valget i repræsentantskabet har fået to nye medlemmer, Mathias Ottesen og Christina Madsen. Erik Bløcher blev hurtigt genvalgt som foreningens næstformand. Han ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

På besøg hos KaffeFair

Læs mere

Mad og mennesker – en socialøkonomisk virksomhed

Skræppebladet har mødt Frida Lund fra KaffeFair. Her er mad og mennesker i fokus. Frida Lund er køkkenleder for kantinen i Brabrand Boligforening og E&P Huset i Gellerup, som KaffeFair har lavet en aftale med. Men Frida Lund udtaler, at ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Der skal nyt blod i foreningsbestyrelsen

Læs mere

Mathias Ottesen vil sørge for, at studerende er repræsenteret i boligforeningens bestyrelse

Mathias Ottesen på 21 blev på repræsentantskabsmødet den 28. maj valgt ind i foreningsbestyrelsen med allerflest stemmer. Han havde også gjort sig godt bemærket på mødet, med flere indlæg fra salen. Han lagde i sin opstillingstale vægt på, at de studieboliger, ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Christina Madsen vil kæmpe for bæredygtige løsninger

Læs mere

Nyt medlem af foreningsbestyrelsen har visioner

Til repræsentantskabsmødet den 28. maj blev Christina Valsted Madsen valgt ind i foreningsbestyrelsen for første gang. Skræppens udsendte er taget en tur til Tranbjerg, nærmere betegnet Østergårdsparken, hvor Christina bor med sin mand og to døtre. Hun er selv overrasket over, at ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Vanskelige forhandlinger venter for Brabrand Boligforening

Læs mere

Folketingsforliget om parallelsamfund vil til efteråret skabe usikkerhed i mange kommuner og boligforeninger, også her i Aarhus

Folketinget nåede ikke inden sommerferien at vedtage ny lovgivning om de såkaldte parallelsamfund, altså de udsatte boligområder, hvor Gellerup, Toveshøj og Bispehaven her i Aarhus står på den hårde liste. Skovgårdsparken og Langkjærparken kan risikere at komme på listen. Men der ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

70.000 stauder landet i Gellerup

Læs mere

Midt i sommertørken skal den nye bypark have bunddækket lagt ud

Det er en hel mark af bunddække, som er ankommet til byparken. Det er et fantastisk frodigt skue, skov- og landskabsingeniør Søren Rostved fra SLA står og ser ud over i den nye bypark i Gellerup. 70.000 forskellige stauder, bunddække, ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Beboere tegner med på huset

Læs mere

Brugerproces i gang på Samlingshuset Beboerne er med til bords, når arkitekter og rådgivere gør det nye beboerhus i Sports- og kulturcampus klar til byggestart. Vi forventer at gå i jorden i foråret næste år, og så vil Samlingshuset være klar til at byde beboerne indenfor sommeren 2020.

Sports- og kulturcampus placeres langs Karen Blixens Boulevard. Her vises et scenarie med Gellerup Badet. Der arbejdes fortsat på at opføre Verdensbadet som en del af campus. Når arkitekter og teknikere projekterer et byggeri, får de rammer og detaljer på ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Reguleringer af udlejningen

Læs mere

Kombineret og fleksibel udlejning, kommunal tildeling

Bestemmelserne om fravigelse af de almindelige udlejningsregler ændres hele tiden. Her skal søges forklaret, hvad der gælder for øjeblikket, men nye regler er på vej. Der er ens bestemmelser for hele kommunen, og de enkelte afdelinger kan ikke længere forhandle sig ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Gellerup Bibliotek på mange måder

Læs mere

Studerende har fået til opgave at videretænke Gellerup Bibliotek, med meget forskellige resultater

Studerende på andet semester i oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet havde inviteret borgerne til designdag på Dokk1 den 7. maj. Her fremviste de ni forskellige projekter, som alle har det til fælles, at de tager udgangspunkt i Gellerup Bibliotek. Det er sådan med ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Eutopia Stage i Gellerup lukker

Læs mere

Kommunen har valgt at trække støtten

Eutopia Stage, som ligger i Gellerupscenens gamle lokaler, lukker den første juli. Scenen startede op i 2016 som en del af Kulturby17 og har siden dengang haft tusindvis af besøgende, både fra Gellerup og resten af byen. Brigitte Christensen er ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Ideer for 8220 spirer frem i både Brabrand, Årslev og Gellerup

Læs mere

Fællesspisninger og eventdag var startskuddet på nyt samarbejde på tværs af postnummeret 8220

Vi skal lave noget, der er med til at samle postnummeret 8220. Det var grundtanken bag et initiativ, der er startet her i foråret med en række fællesspisninger og en eventdag i Tousgårdsladen. ”8.220 Ideer, der samler Brabrand Årslev og Gellerup” ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Fritidsforeningen skal finde en ny måde at fungere på

Læs mere

Boligforeningens opkrævning af kontingent ophører

Henved 40 mennesker trodsede varmen og mødte op til Fritidsforeningens ordinære generalforsamling. Takket være dirigent Peter Iversen lykkedes det at komme igennem et møde med meget rådvildhed. Formanden for Fritidsforeningen, Abdinasir Jama, kunne i sin beretning fortælle, at tre medlemmer af bestyrelsen ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Broderi er også kultur

Læs mere

Godt besøg til udstilling i Sonnesgården

De udstillede billeder bliver nærstuderet. Siden Bayeux-tapetet, der er over 1000 år gammelt, kender man til billedbroderier. 18 kvinder i Sonnesgården har taget kunsten op, og her i maj udstillede de deres værker, som har taget udgangspunkt i deres ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Nu kommer stillingsopslagene til den boligsociale helhedsplan

Læs mere

Brabrand Boligforening Til august starter en ny fireårig boligsocial helhedsplan i Gellerup og Toveshøj. Den skal medvirke til at ændre området fra socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel. En ny boligsocial helhedsplan kræver nye medarbejdere. Derfor bliver der i øjeblikket slået ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Året, der gik, i tal og statistik

Læs mere

I en ny rapport kan den interesserede læser få indblik i afdelingernes administrative forhold

Gennemsigtighed og indblik er formålet med det nye initiativ fra administrationen, hvor året 2017 er beskrevet i tal og statistik. Rapporten er tiltænkt at give afdelingsbestyrelserne og interesserede beboere indblik i en lang række ting som størrelsen af ventelister, ventetid til ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Kasernehospital i Valdemarsgade bliver nu til almene boliger

Læs mere

Ny boligafdeling i Brabrand Boligforening Kasernen i Aarhus. Midt på Valdemarsgade ligger en gammel, rød bygning. Bygningen er fra 1880 og blev i sin tid bygget som garnisonssygehus, hvor lettere syge soldater kunne komme under lægebehandling. Dengang havde Aarhus landets største ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Ordinære afdelingsmøder i efteråret 2018

Læs mere

Brabrand Boligforening Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Valg af dirigent Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen Afdelingens budget for 2019 til godkendelse Eventuelle ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Afd. 2: Beboerhuset Søvangen

Læs mere

Det sker i beboerhuset efter sommerferien

12. august kl. 14.00-16.30 Kaffe/te med brød - pris kr. 25,- Alle er velkomne. Der er tilmelding/betaling til fællesspisning den 22/8. 22. august kl. 18.00 Maden kommer fra Lokalcenter Brabrands café, hvor den er hjemmelavet helt fra bunden, og der er ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Afd. 4: Ny formand for Gellerupparken

Læs mere

Abdinasir Jama Mohamed overtager fra Youssef Abdel Kader

Gellerupparkens ekstraordinære beboermøde, mandag den 14. maj, foregik i god ro og orden. Mødet, der blev holdt i Globus1, blev gennemført efter bogen med overholdelse af alle de beboerdemokratiske spilleregler. Det skete oven på det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 16. april, ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Afd. 22: Fest og glade dage i Sonnesgården

Læs mere

Sonnesgården har fejret sit 15-årsjubilæum

Lørdag den. 2. juni skulle der fejres 15-årsjubilæum for Sonnesgården. Dagene før blev brugt til at forberede festen. Der blev stillet telte op samt arrangeret borde og stole. Mange af beboerne var involveret i det store arbejde. Og vejret var jo ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Voksen- og pensionistudflugt for FAS Nords beboere

Læs mere

Tag med til Rosernes By tirsdag den 21. august

Vi kører til Hobro og sejler til Mariager! Kom med på en smuk tur til Mariager, med lækker mad undervejs. Vi kører fra Gellerup Kirkes parkeringsplads, Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand, kl. 9.30, og på vejen til Hobro bliver der et ophold, hvor ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Stafet for Livet Brabrand - et 24-timers fællesskab

Læs mere

Det hele går løs den 25. august

Man kan løbe, gå eller bare komme og kigge. Området ved Nordgårdhallen bliver den sidste weekend i august rammen om 24-timers-begivenheden Stafet for Livet. Arrangementet har det dobbelte formål at sætte fokus på kræft som en sygdom, der rammer mange ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Sommerferie i FAS Nord

Læs mere

Tag med på museum

I FAS Nord vil vi gerne være med til at give jer og jeres børn/børnebørn skønne og unikke oplevelser. Derfor inviterer vi jer med til at gå på opdagelse i Den Gamle By, at besøge toppen af kunstmuseet ARoS og se det ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Sidste arrangement på Eutopia Stage

Læs mere

Eutopia 2017 og Sigrids Stue viser kunstfilmen ”Erindringens dissonans (kapitel IV)” af Maj Hasager

Den 17. juni kl. 17.00 har filmen verdenspremiere på EUTOPIA Stage Montagefilmen ”Erindringens dissonans (kapitel IV)” er fortællinger om sted, om Gellerup og Toveshøj, og om de bølger af forandringer, der har fundet sted i området – fra de oprindelige men ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Gellerup Badet

Læs mere

Mandag kl. 06.00 - 12.00* Tirsdag LUKKET Onsdag kl. 06.00 - 12.00 + 15.00 - 18.00 Torsdag kl. 15.00 - 18.00 Fredag kl. 06.00 - 12.00* + 15.00 - 18.00 (billig svømning) Lørdag kl. 10.00 - 18.00 Søndag kl. 10.00 - 15.00 *) Hver mandag og fredag ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Byparksvandring i Gellerup

Læs mere

Rundtur Den 21. juni kan du komme med på en lidt andeledes bydelsvandring. Vi vil nemlig hovedsageligt koncentrere os om den nye Bypark og har derfor sat skov- og landskabsingeniør Søren Ebdrup Rostved fra SLA stævne. Han vil berette om alle de ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Skræppebladet holder sommerferie

Læs mere

Skræppebladet holder sommerferie og vender tilbage i august. Vi ønsker alle en god sommer! Husk du altid kan besøge Skræppebladets hjemmeside og Facebookside. Tilsendte indlæg kan komme med på Skræppebladets blog, hvis de ikke kan vente til næste trykte blad som er ...
Læs mere (magasinartikel 2018-4: maj/juni)

Hent Skræppebladet juni 2018

Læs mere

Du kan nu hente Skræppebladets juni-udgave 2018 fra hjemmesiden skraeppebladet.dk. Læs bl.a.: Truende mørke skyer trodses af nye, unge kræfter; to nye medlemmer i Brabrand Boligforenings bestyrelse - På besøg hos KaffeFair - Eutopia Stage i Gellerup lukker - Fritidsforeningen skal finde ...
Læs mere (blog 11. jun)

Beboerbladet er det medie der når bedst ud

Læs mere

En ny rapport fra Socialministeriet fastslår at Skræppebladet er det mest anvendelige medie, når det handler om nyhedsstrømme i Gellerupparken og Toveshøj. Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening. ”Direkte adspurgt svarer næsten hver anden beboer, at de inden for de ...
Læs mere (blog 7. apr)
© 1970-2018
Skræppebladet - Beboerhuset Yggdrasil - Dortesvej 35A - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | WP | Kontakt