blog magasin kontakt

Affaldssortering – hvor svært kan det være?

Læs mere

Derfor skal vi sortere og genbruge

Regeringen har besluttet, at vi i 2022 skal genbruge mindst 50 procent af vores husholdningsaffald. Danmark har været dårligere til at sortere affald end vore nabolande og har vænnet sig til, at det, der havner i skraldespanden, går op i ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Det går godt på Skovhøj

Læs mere

I boligforeningens afdeling 23, Skovhøj, der ligger i Hasselager, er det 55 +, der flytter ind

Det var en dejlig efterårsdag i starten af oktober, Skræppebladets udsendte lagde vejen forbi Skovhøj, for at kigge på afdelingen Med Andre Øjne. Afdeling 23, Skovhøj, ligger på en østvendt skråning nedenfor Brabrand Boligforenings afdeling 24, Skovhøj. Byggeriet består af rækkehus-klynger, ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Gellerup.nu og her (november '17)

Læs mere

Det fortæller vi om i magasinet, som beboerne i Gellerupparken og Toveshøj får sammen med Skræppebladet

Når vi sorterer affald hjemme i køkkenet, så gør vi det ikke kun for vores egen og kommunens skyld – men for vores alles skyld. Vi er en del af det globale samfund, som har brug for at mindske forurening. ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Status på Helhedsplanen

Læs mere

Helhedsplanen foran tidsplanen

Oprindelig skulle Helhedsplanen være gennemført i 2030, men nu ser det ud til, at bydelen vil stå klar længe inden. Årsagen er den store interesse for at købe jord, som også smitter af på Gellerup. Det er en milepæl for boligforeningen, for ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Du kan igen i år søge julehjælp

Læs mere

En guide til, hvor du kan søge julehjælp

Igen i år er der forskellige muligheder for at søge julehjælp. Hjælpen retter sig primært mod enlige med børn, som har et lavt rådighedsbeløb. Hvis du mener, at dette gælder for jeres familie, så er her et par muligheder: Hjælpen består ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Flot deltagelse ved årets afdelingsmøder

Læs mere

September er gået, og dermed er der sat punktum for årets afdelingsmøder i Brabrand Boligforening

Rigtig mange beboere mødte op, tilbragte et par timer i hinandens selskab og var på den måde med til at sikre, at beboerdemokratiet – også i år – har haft gode betingelser. Mange emner blev drøftet på afdelingsmøderne. Særligt kollektive ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Alle beboere tilbydes nu billige og miljøvenlige flyttekasser

Læs mere

Glem besværet med at samle de traditionelle kasser af pap – brug i stedet de billigere plastikbokse fra DELEBOKS

Brabrand Boligforening har indgået et eksklusivt samarbejde med firmaet DELEBOKS. Firmaet tilbyder alle foreningens beboere miljøvenlige og billige flyttekasser, når de flytter ind eller ud af boligforeningen. DELEBOKS er et nyt deleøkonomisk flyttekassekoncept, som udlåner flyttekasser, fremstillet af 100 procent genanvendt ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Hver afdeling kan nu få sin egen hjemmeside

Læs mere

Vælg mellem den skræddersyede og enkle model eller en løsning med flere muligheder og mere selvbestemmelse

Nogle afdelinger har allerede fine og velbesøgte hjemmesider, andre bruger primært Facebook til at kommunikere, og så er der dem, der overvejer, om de skal have en hjemmeside. Men inden længe kan alle afdelinger få deres egen hjemmeside under www.bbbo.dk. For at ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 1: Indtryk fra afdelingsmødet i september

Læs mere

Dialog om den forestående renovering prægede mødet

I starten af mødet orienterede bygherrerådgiver Søren Ejsing og projektleder Morten Meldgaard om de foreløbige planer. Det forventes, at de fysiske arbejder kan gå i gang i efteråret 2018, når hele projekteringsfasen med alle detaljer er gennemført. Renoveringen vil derefter vare ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 6: Genbrugsplads får nyt liv

Læs mere

For fremtiden bliver der betjening mindst hver søndag

Holmstrup Marks Genbrugsplads, der tilhører afdelingerne Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgården samt grundejerforeningen Bifrost, har et stykke tid levet et stille liv. Kaffe og dram nydes. Nu har Niels Jensen og Bo Frisk taget initiativ til, at den i det mindste ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 7: Stem på en, to, tre – eller blankt

Læs mere

Nye regler for afstemning i Afdeling 7

Afdelingsmødet i Afdeling 7 den 26. september blev det roligste i mands minde. Huslejen holdes i ro, og beretningen og budgettet blev godkendt uden store indvendinger. Kirsten Larsen, Hasselhøj 1, havde fremsat forslag om, at man fremover ikke nødvendigvis skal afgive et ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 7+15: Dyrlægebesøg i Dyreklubben

Læs mere

Dyreklubbens første arrangement var pænt besøgt

Da den nye hundegård blev indviet, så disse hunde ud til at hygge sig. Den nye ”Dyreklubben 7+15” i Hasselager søsatte tirsdag den 10. oktober sit første arrangement for medlemmerne. Klubben havde inviteret dyrlæge Jan Larsen fra Holme Dyreklinik til ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 8: Ingen store beslutninger i Drejergården

Læs mere

Afdelingen beholder kontaktperson

Der var 32 husstande repræsenteret på Drejergårdens årlige beboermøde. De kom til at overvære en kort beretning fra serviceleder Lars Ravn, som fortalte om det nye driftssamarbejde mellem afdeling 3, 8, 16 og 17. Det er nu kommet op at køre, ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 10: Betragtelig huslejenedsættelse i Rødlundparken

Læs mere

Stor utilfredshed med Fritidsforeningen og FAS

Godt 40 beboere havde fundet vej til det ordinære beboermøde, der blev afholdt i Lokalcenter Næshøj. Aftenens dirigent, Bo Sigismund, havde intet besvær med at holde styr på det fredelige møde. Formanden for afdelingsbestyrelsen, Aase Christensen, indledte beretningen med at takke ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 14: Møder går altid hurtigt i Borumtoften

Læs mere

Stadig ingen formand i boligforeningens næstmindste afdeling

Der var mødt fire husstande op til mødet. Det er meget godt, taget i betragtning, at der kun er seks husstande i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen havde ingen beretning, men kunne fortælle, at der var kommet nye komfurer og emhætter, og at ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 15: Afdeling 15 har fået en hjertestarter

Læs mere

Ringe interesse for at lære, hvordan hjertestarteren betjenes

Der var god plads til de få, som tog mod tilbuddet om demonstration af hjertestarteren. I september blev der opsat en hjertestarter på en af gavlene i Afdeling 15. Den er monteret i et kabinet og tilsluttet, så den holder ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 15: Nu er det alvor med affaldssortering

Læs mere

Der er sket meget i den lille afdeling i årets løb

Fælleshuset i Hasselengen var næsten fyldt, da Afdeling 15 holdt deres beboermøde. Afdelingsformand Poul-Erik Nielsen lagde i sin beretning, ud med, at han synes, at de bor et fantastisk sted. Det er ude på landet, men alligevel ikke langt ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 19: Beboerne ivrige efter at repræsentere afdelingen

Læs mere

Større fremmøde end normalt i ungdomsboligerne på Bronzealdervænget

Til mødet på Bronzealdervænget, som består af ungdomsboliger, var der mødt 14 beboere op. Det er meget mere end normalt. Sidste år var der f.eks. kun én beboer. Bestyrelsen havde arbejdet godt for at få folk til at komme, blandt ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 22: Det frivillige arbejde er stærkt i Sonnesgården

Læs mere

Ingen huslejestigning i midtby-afdelingen

Næsten uanset hvad der foregår, er der stor tilslutning i Sonnesgården, og dette beboermøde kunne da også omtrent fylde lokalet. Keld Albrechtsen var dirigent, og formand Ib Frandsen aflagde beretningen. Den kom ind på mange vigtige emner som varmesagen, kommende driftssamarbejde, ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 23: Stor debat om hundehold og bredbåndsaftale

Læs mere

Livlig debatlyst ved beboermødet i Afdeling 23 Skovhøj, hvor mange mødte frem

Afdeling 23 - Skovhøj Hasselager Fælleshuset i Skovhøj var godt fyldt op, da Afdeling 23 Skovhøj den 27. september holdt beboermøde. På dagsordenen var både en afstemning om hundehold samt en afstemning om, hvorvidt afdelingen skulle vælge en kollektiv eller individuel aftale ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 24: Der er næsten ingen store problemer i Afdeling 24, Skovhøj

Læs mere

Kedelig oplevelse med knivoverfald først på året

Formanden for Afdeling 23, Anette Kjærsgaard, lagde ud med at fortælle, at der ikke havde været de store problemer hele året, men en kedelig begivenhed havde dog overskygget noget af det gode. I januar var der nemlig to knivoverfald, som selvfølgelig var ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Afd. 31: Langt beboermøde hos Havnehusene

Læs mere

Formand trak sig fra afdeling 31´s bestyrelse, da opgaverne blev alt for omfattende

Boligforeningens nyeste afdeling, Havnehusene på Aarhus Ø, holdt beboermøde på Godsbanen, fordi afdelingen ikke selv har lokaler, der er store nok til at rumme mødet. Afdelingsformand Charlotte Grace Overgaard fortalte i sin beretning om de nye visioner for Havnehusene, som ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Forfatter fortæller om sit forhold til Gellerup

Læs mere

Gellerup Bibliotek inviterer både på forfatterbesøg, foredrag, kaffe og bogsnak

I foråret udkom bogen Centrifugen, der blandt andet foregår i Gellerup. Det er forfatteren Keld Conradsens seneste roman, der er en fantasifuld fortælling om ghettoopvækst, kultursammenstød og ulighed, men også om litteraturens ansvar og om kærlighed i en sansefattig tid. Onsdag den ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Localcenter Brabrand i november

Læs mere

25-års fødselsdag, filmklub og mortensaften

Torsdag den 2. november fra kl. 10.00 Kl. 10: Flaghejsning, morgensang og velkomst. Kl. 10.30-12.00: Gratis brunch. Kl. 13.00-14.00: Fødselsdagsbanko – 2 plader 25 kr. Kl. 14.00-16.00. Søcaféens ta’selv-kaffebord 25 kr. Syng sammen med medlemmer af Brabrand Sangkor. Kl. 16.00-17.00: Brabrand gennem de sidste 25 år. Gratis ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Gellerup Badet

Læs mere

Mandag kl. 06.00 - 12.00* Tirsdag LUKKET Onsdag kl. 06.00 - 12.00 + 15.00 - 18.00 Torsdag kl. 15.00 - 18.00 Fredag kl. 06.00 - 12.00* + 15.00 - 18.00 (billig svømning) Lørdag kl. 10.00 - 18.00 Søndag kl. 10.00 - 15.00 *) Hver mandag og fredag ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Brabrand Boligforenings Fritidsforening - FAS Nord

Læs mere

Juletur til Tyskland for voksne og pensionister, og familieudflugt til Frihedens julemarked

For voksne og pensionister holder FAS Nord tirsdag den 28. oktober Tysklandsudflugt med afgang kl. 9.00 fra Gellerup Kirke.  Tag med på denne hyggelige tur, og oplev julestemningen i Flensborg, og se Christiansfeld, der er en smuk by, som er på UNESCO’s verdenskulturarvsliste. Billetpris: ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Smag på Gellerup

Læs mere

Aarhus Kulturhovedstad 2017 Smag på verden vil i samarbejde med DGI – Move for Life afholde et fuldmåneevent i forbindelse med, at Aarhus er kulturhovedstad. Det er vores mål at forene mad og bevægelse, samtidig med at vi gerne vil vise Gellerup ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Gellerups historie findes i T-shirts

Læs mere

Fernisering på Gellerup Museum for T-shirt-historier

Elsebeth Frederiksen havde samlet historier og billeder sammen men delte også selv nogle med de besøgende. Søndag den 22. oktober havde Gellerup Museum åbent for, at besøgende kunne se premieren på T-shirt-historier. Gellerup Museums Venner havde søgt og fået midler ...
Læs mere (magasinartikel 2017-9: november)

Hent Skræppebladet november 2017

Læs mere

Du kan nu hente Skræppebladets november-udgave 2017 fra hjemmesiden skraeppebladet.dk. Med andre øjne: Skovhøj 23 - Status på Helhedsplanen i Gellerup/Toveshøj - Beboerrådgivningen: Guide til julehjælp - Billigere husleje i 5 afdelinger i Brabrand Boligforening - Affaldssortering: Derfor skal vi sortere ...
Læs mere (blog 23. okt)

Beboerbladet er det medie der når bedst ud

Læs mere

En ny rapport fra Socialministeriet fastslår at Skræppebladet er det mest anvendelige medie, når det handler om nyhedsstrømme i Gellerupparken og Toveshøj. Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening. ”Direkte adspurgt svarer næsten hver anden beboer, at de inden for de ...
Læs mere (blog 7. apr)
© 1970-2017
Skræppebladet - Beboerhuset Yggdrasil - Dortesvej 35A - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | WP | Kontakt