blog magasin kontakt

Den sidste dråbe øl er skænket i Håndbryggerlauget

Læs mere

Håndbryggerlauget må flytte, da Laden skal renoveres

I 1971 flyttede Håndbryggerlauget til en af længerne i Tousgaardsladen. Dengang var det en hestestald, og den blev bygget om til minibryggeri. ”Da vi flyttede til Laden, var det med en ide om, at beboerne skulle have noget at være fælles ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

En ny begyndelse

Læs mere

Boligforeningen kræver dialog med byrådet om ghettoaftale

En bærende ide i Helhedsplanen er udvikling gennem fælles handling. På tværs mellem alle de forskellige parter, som indgår i dette store og mangesidige projekt. Alle skal være med til at gennemføre visionen om en ny bydel til gavn for ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Byrådets nedrivningsplan

Læs mere

Byrådet ønsker, at loven skærpes

Et flertal i Aarhus Byråd bestående af alle byrådets partier bortset fra Enhedslisten indgik den 19. juni et forlig om de kommende års udvikling i blandt andet Gellerup og Toveshøj.   Forliget fastlægger, at den politiske ramme for bydelen er reduktion med ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Brabrand Boligforening kan forebygge konflikter

Læs mere

I forbindelse med genhusning i forbindelse med helhedsplanen, er det godt med konflikthåndtering

Når professionelle aktører oplever konflikter med flygtningefamilier, forklares de ofte med ”kulturforskelle”. ”Hvis man er psykisk udfordret og så skal være i kontakt med så mange forskellige instanser og så mange forskellige personer omkring sine livsvilkår, så er det simpelthen et ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Invitation til møde med kulturforvaltningen

Læs mere

Informationsmøde om Gellerup Art Factory

Hvornår: Tirsdag d. 18. september kl. 18.00 – 19.00 Hvor: Gellerupscenen, Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand Tirsdag den 18. september 2018 inviterer rådmand Rabih Azad Ahmad og kulturforvaltningen til et offentligt informationsmøde om Gellerup Art Factory. Mødet finder sted på Gellerupscenen kl. 18 – 19. ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

20 år med Brabrand Kulturuge

Læs mere

Anden uge i september er der masser af kulturarrangementer på programmet i 8220

Brabrand Kulturuge for krop og sjæl, sådan lyder overskriften for kultur-ugen, der i år holdes for 20. gang. Ugen er i høj grad med til at markere kulturlivet i byen, og i år er programmet meget livskraftigt og aktiviteten større og ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Regnvandshændelsen i byparken gav udfordringer

Læs mere

Entreprenørens maskineri blev offer for den massive regnvandshændelse, der ramte byparken natten mellem søndag og mandag d. 12-13 august. Glædeligt var det dog at observere, at regnvandsbassinet akkumulerede de massive mængder regnvand og stabiliserede vandstanden igen på under et døgn. ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Brabrand Boligforening vises frem i København

Læs mere

Flere af boligforeningens afdelinger præsenteres på åbningsudstillingen i BLOX, Danmarks nye mekka for arkitektur, design og gode ideer

Gellerup og Helhedsplanen, Havnehusene, de nye ungdomsboliger og Generationernes Hus på Aarhus Ø er alle flot repræsenteret på den store åbningsudstilling i BLOX i København. BLOX er det nye Arkitekturens Hus ved Københavns Havn. BLOX er et nyt kæmpe grønt ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Vi bygger og renoverer på livet løs

Læs mere

I Gelleruparken og Toveshøj er vi i fuld gang med renoveringsprojekter og nybyggeri. Her får du en kort status på fem af byggeprojekterne

Byggeriet af vores nye administrationsbygning på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Edwin Rahrs Vej er godt i gang. Entreprenørfirmaet C.C. Contractor er ved at rejse beton-elementer, og de er netop begyndt på kælderen, som bl.a. skal rumme et stort ventilationsanlæg. ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Tæt på livet i afdelingerne

Læs mere

Mange afdelinger har Facebooksider til kommunikation

”Skal nogen bruge deres parkeringsplads fra lørdag til søndag?” Det er et meget stillet spørgsmål på Havnehusenes Facebookside, som er for beboere i Havnehusene på Aarhus Ø. På Aarhus Ø er parkering åbenbart et problem. ”En sort-hvid kat prøver hele tiden ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Bootcamp skal sikre fagligheden

Læs mere

Deltagere skal generere viden og ideer

Brabrand Boligforening afholder tirsdag den 28.-29. august (efter Skræppebladets deadline, red.) en faglig bootcamp, der skal kaste lys på de faglige sider af en kommende udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj.  Tilbage i efteråret 2017 indledte boligforeningen drøftelser med Aarhus Kommune om en ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Beboerne skal føle sig velkomne i huset

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj er i opstartsfasen

Yggdrasil ser lidt anderledes ud disse dage. Væggene bliver malet, vinduerne vasket, og i køkkenet bliver ovnen gjort rent. Det Boligsociale hus, som den boligsociale leder, Jesper Kurdahl, kalder det, er ved at blive indrettet. Lige nu er der kun ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Beboerrådgivningen i Gellerup flytter

Læs mere

Fremover kan Gellerupparkens beboerrådgiver træffes i Yggdrasil

I uge 37, 10.-14. september, flytter Beboerrådgivningen fra Gudrunsvej 16, 1. th. til ”Det Gule Hus”, Yggdrasil, Dortesvej 35A. Dels er det blevet en lidt for stor og dyr lejlighed kun at sidde én person i, og dels er Beboerrådgivningen blevet en ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Troels Bo Lund Knudsen vender hjem til Gellerup

Læs mere

Boligforeningens tidligere næstformand vender tilbage, som ansat i den boligsoclale indsats

I det ene meget spartansk indrettede rum i Yggdrasil sidder Troels Bo Lund Knudsen ved sin computer. Han har en stor opgave foran sig. Hans opgave er nemlig at koordinere alle aktiviteterne i Det Boligsociale hus. Han har i en ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Skræppebladet søger skribenter og afdelingsreportere

Læs mere

Beboerbladet opfordrer beboere med skrivekløe til at melde sig direkte til redaktionen, hvis de gerne vil være med til at lave blad om livet i boligforeningen

September måned står i beboermødernes tegn. Sidst på dagsordenen i de afdelinger, som har lige numre, findes i år punktet: Valg af repræsentant til Skræppebladet redaktion. Det gælder afdeling 2, Søvangen, afdeling 4, Gellerupparken, afdeling 6, Holmstrup, og så videre. I ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

10 år med Skræppebladet

Læs mere

Frivilligt arbejde på redaktionen har budt på spændende udfordringer

Efter 10 år som Søvangens repræsentant på Skræppebladet har jeg nu lyst til at stoppe og ser derfor tilbage på en spændende periode som frivillig. Det primære har været at dække min egen afdelings begivenheder, men jeg har også skrevet ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Ordinære afdelingsmøder i efteråret 2018

Læs mere

Brabrand Boligforening Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Valg af dirigent Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen Afdelingens budget for 2019 til godkendelse Eventuelle ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Sommerudflugten til Læsø

Læs mere

Læserbrev Jeg er forundret over, at FAS Syd kan arrangere en heldagsudflugt til Læsø, hvor betalingen pr. deltager kun er kr. 200,00. Når den enkelte afdeling skal arrangere en udflugt, er der regler, der skal følges: 1) Tilskud til transport 50 % max, kr. ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Derfor er det vigtigt, at du deltager i afdelingsmødet!

Læs mere

Brabrand Boligforening I august og september er der afdelingsmøder i de fleste afdelinger i Brabrand Boligforening. Som beboer er du indkaldt til at deltage i mødet, men hvorfor er det nu så vigtigt? I alle afdelinger i Brabrand Boligforening har vi beboerdemokrati. Det ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afdelingsbestyrelsen - er det mig?

Læs mere

Brabrand Boligforening Som beboer i en almen boligafdeling har du en unik mulighed for at få din stemme hørt. Måske er du lige flyttet til området og synes, det kunne være rart at lære andre at kende og engagere dig i noget? - ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Beboer dømt for bedrageri med penge til vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelseskonto I juli blev der ved Retten i Aarhus afsagt dom i en sag om bedrageri med penge øremærket til vedligeholdelse af en almen bolig. Dommen er vigtig, fordi den understreger alvoren i at snyde med en afdelings midler. Sagen omhandlede ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd: 2+3+4+17+19+31: Sommerferieaktiviteter

Læs mere

...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 2: BeboerhusetSøvangen

Læs mere

Det sker i beboerhuset efter sommerferien

den 9. september kl. 14.00-16.30 Kaffe/te med brød - pris kr. 25,- Alle er velkomne. Der er tilmelding/betaling til fællesspisning den 19. september. Onsdag den 19. september kl. 18.00 Maden kommer fra Lokalcenter Brabrands café, hvor den er hjemmelavet helt fra ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd 4: Rejsegilde på Den Gyldne Port

Læs mere

Den 12. juli var der rejsegilde for den Gyldne Port i Gellerup. Her var taler, pølser og drikkevarer, og repræsentanter fra boligforeningen fejrede, at nu er de kommet så langt med porten. Øverst til højre: Sådan så det ud, da den 90-tons ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 3: Skovgårdsparken skærper kampen mod ghetto-mærkatet

Læs mere

Nyt fremskudt samarbejde med Jobcenter Aarhus

Skovgårdsparken, der består af lejligheder både fra Brabrand Boligforening og Arbejdernes Andelsboligforening, er et godt sted at bo. Lejlighederne med undtagelse af Højhuset er lige blevet renoveret og har samtidig reduceret energiforbruget så meget, at det i fremtidens lys er en bæredygtig ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 7/15: I eventyret blev en fjer til fem høns

Læs mere

- i Hasselager blev en idé til 20 loppeboder

Den 6. juli skrev Majbritt en lille notits på afdeling 15’s facebookside: ”Vi går og rydder op og tænkte på, om vi skulle holde et loppemarked eller bagagerumsloppesalg herude. Kunne det være noget? Om det kunne? Der var hurtigt masser af positiv ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 10: Solrig hygge i Rødlundparken

Læs mere

Seniorforeningen holdt sin årlige fest i høj sol

Sker der egentligt noget i Rødlundparken i Harlev, og føler de sig forsømt af Skræppebladet? Ja og nej må svaret være. Formand Aase Christiansen inviterede undertegnede til sommerfest i afdelingen, men understregede også, at de ikke følte sig forsømt. De lever ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 6+11+12+19: Kai har taget den gule førertrøje på

Læs mere

... og han cykler ud i friheden med sit efterlønskort

Vores serviceleder, Kai Nielsen, har valgt at gå på efterløn efter 50 år på arbejdsmarkedet. Han begyndte sit arbejdsliv hos Raahauge, da han var 14 år, og det var samme sted, han også kom i lære. Kai har været i boligforeningen siden 2004, ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 11: Året beboer 2018 i Odinsgård er kåret

Læs mere

Ny tradition blev videreført

Det er nu andet år af Odinsgårds tradition, at afdelingen udnævner en beboer, der har gjort sig særligt bemærket i afdelingen det forløbne år. Det er ikke en selvfølge, at man som beboer løfter opgaver i afdelingen til glæde for sine ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 11: Odinsgård holder afdelingsmøde lørdag formiddag

Læs mere

Mødet flyttes, for at flere beboere kan deltage

Odinsgårds bestyrelse har flyttet beboermødet fra tirsdag den 11. september kl. 17 til lørdag den 22. september kl. 10. Bestyrelsen i Odinsgård ønsker at fremme beboerdemokratiet, og med afdelingens beboersammensætning giver det god mening at flytte mødet fra en hverdag til ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 11: Lille fitnesscenter med den flotteste udsigt for beboerne i Odinsgård

Læs mere

På beboermødet i september sidste år blev det besluttet at sætte penge af til fitnessudstyr

Der er ryddet op, malet og rengjort i den gamle Solstue på fjerde sal, og med de nye maskiner kan interesserede beboere nu dyrke motion i det nyistandsatte lokale oven på fælleshuset. Tilbuddet er for afdelingens beboere, og der vil komme ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd 6: Kirsten finder spændende ting og laver nye fortællinger

Læs mere

Meget taler til fantasien i Kirsten Glad fantasifulde figurer af genbrugsting

Det er overvældende at træde ind i Kirsten Glads atelier. Her er et mylder af liv og farver. ”Velkommen i min jungle,” hilser hun. Det første, jeg falder over, er et væld af figurer, der er lavet af stof på hønsetråd ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 12: Sankthansblus på trods af afbrændingsforbud

Læs mere

Uanset forbud mod åben ild blev der sankthansbål i Thorsbjerg

Lørdag den 23. juni var arrangørerne af sanktansfester i løbende kontakt med kommunen. Kunne der gives dispensation fra forbuddet mod brug af åben ild? Men nej. Det var der imidlertid råd for i Thorsbjerg. Esben Trige fra afdelingsbestyrelsen, der sammen ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 25: En fest, der er en tradition værdig

Læs mere

For 5. år i træk samledes afdeling 25 i Østergårdsparken igen til den årlige sommerfest

Festudvalget i afdeling 25 har altid gjort en dyd ud af at forny og forbedre konceptet, og i år var ingen undtagelse. Til forskel for aftensmaden, som man plejede, blev der i stedet serveret rundstykker, morgenkage og kaffe. Det gav en ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Afd. 31: Ny formand i Havnehusene

Læs mere

Her vælges formanden på beboermødet

Da formand Ebbe Meldgaard er fraflyttet afdelingen, skulle der findes en ny formand. I Havnehusene er det anderledes end andre afdelinger, fordi formanden skal vælges på et beboermøde. Derfor var der den 21. juni indkaldt til ekstraordinært beboermøde, hvor det eneste punkt var ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Lokalcenter Brabrand

Læs mere

I september måned er der blandt andet fyraftenssang, foredrag og vinsmagning

”Breakfast at Tiffany’s (pigen Holly)” Tirsdag den 4. september kl. 14.00-17.00. Filmen, kaffe og brød 20 kr. Torsdag den 6. september kl. 16.30-17.30. Fyraftenssang er en times fællessang. Vi synger sange fra højskolesangbogen blandet med lidt nyere salmer og sange – sange, der omhandler årstiderne ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Arrangementer på Gellerup Bibliotek

Læs mere

Arrangementer Lørdag d. 8 september kl. 10.00-13.00 Gellerup Bibliotek, Gudrunsvej 78. Kom til en hyggelig familiedag på biblioteket, når vi fejrer læsningens dag. Der vil være højtlæsning og kreative aktiviteter. Vi sætter gang i en anderledes læsedyst, hvor det ikke handler om at læse ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Hasle Bakkerløbet

Læs mere

Dejlig motion for hele familien

Sæt X i kalenderen til en storslået motions- og sportsoplevelse i naturen sammen med løbekammerater, kolleger, familie og venner. Udfordringer for både børn og voksne. Klokken 18.00 for 10K løbere. Klokken 18.10 for 5K løbere. Start og mål: P-pladsen ved Lenesvej ved bakkerne. Hasle Bakkerløbet ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Stafetten løb gennem Gellerups nye bypark

Læs mere

To Brabrand-løbere nåede mere end 100 kilometer på et døgns løb

Sidste weekend i august lagde Gellerups nye bypark stier til dette års udgave af Stafet for Livet, et 24-timers løb til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Henning Lorenzen (i sort) og Peter Jørgensen fra Brabrand IF Motion, løb hovedparten af de ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

It Does Matter Where

Læs mere

Aarhus Festuge Stolene kommer! De slår sig ned, hvor de normalt ikke er at finde. De indtager byrummet i dette værk af den østrigske kunstner Willi Dorner og generobrer steder, der er reserveret til biler, regler og vaner. Borgere og gæster inviteres ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Gellerup Badet

Læs mere

Mandag kl. 06.00 - 12.00* Tirsdag LUKKET Onsdag kl. 06.00 - 12.00 + 15.00 - 18.00 Torsdag kl. 15.00 - 18.00 Fredag kl. 06.00 - 12.00* + 15.00 - 18.00 (billig svømning) Lørdag kl. 10.00 - 18.00 Søndag kl. 10.00 - 15.00 *) Hver mandag og fredag ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Kom til demonstration i Aarhus mod ghettopakken

Læs mere

Protest I løbet af dette efterår vil politikerne stemme om en lang række af de forslag, som blev præsenteret i regeringens ”Parallelsamfundspakke”. Disse lovforslag er udtryk for systematisk social udstødelse af bestemte grupper af mennesker. Derfor er det nu tid til at ...
Læs mere (magasinartikel 2018-7: september)

Orientering om renoveringen, forslag til placering af tilgængelighedsboliger i Søvangen

Læs mere

Nye forslag, men uden nogen prisseddel Så var vi igen indkaldt til orientering om renoveringsplanerne i Søvangen. Det handlede både om de vedtagne planer samt nye forslag. Man slog fast at den oprindelige plan stadig står ved magt, og formelt ...
Læs mere (blog 9. jul)

Hent Skræppebladet september 2018

Læs mere

Du kan nu hente Skræppebladets september-udgave 2018 fra hjemmesiden skraeppebladet.dk. Læs bl.a.: Byrådets nedrivningsplan - Leder: Hvad h…… bilder I jer ind? - Boligforeningen kræver dialog med byrådet om ghettoaftale - Brabrand Boligforening kan forebygge konflikter - Ordinære afdelingsmøder - Håndbryggerlauget flytter ...
Læs mere (blog 27. aug)

Beboerbladet er det medie der når bedst ud

Læs mere

En ny rapport fra Socialministeriet fastslår at Skræppebladet er det mest anvendelige medie, når det handler om nyhedsstrømme i Gellerupparken og Toveshøj. Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening. ”Direkte adspurgt svarer næsten hver anden beboer, at de inden for de ...
Læs mere (blog 7. apr)
© 1970-2018
Skræppebladet - Beboerhuset Yggdrasil - Dortesvej 35A - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | WP | Kontakt