blog magasin kontakt

Hele Aarhus kom til Gellerup

Læs mere

Kunstprojekt spærrede Inge Christensens Gade i Gellerup af et par timer

Det var flot at se så mange forskellige mennesker i Gellerup.Willi Dorner er en kunstner fra Østrig, som beskæftiger sig med at udvide det åbne og offentlige rum. At mennesker skal indtage betonen og vejen og udfordre, hvordan byerne ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Bootcampen Gellerup 2.0 gav input til ny plan 

Læs mere

Som en reaktion på Aarhus Byråds forlig denne sommer om at nedrive ni blokke gennemførte Brabrand Boligforening i august en 24 timers Bootcamp

28. august mødtes 30 førende nationale og lokale eksperter indenfor byudvikling, spændende fra arkitekter og sociologer til institutionelle investorer, developere og byplanlæggere. Målet var, med disse eksperters hjælp, at indhente et fagligt og nuanceret afsæt for en kommende ny udviklingsplan for ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Møde med borgmesteren

Læs mere

Boligforeningen vil ikke forhandle med kommunen, før folketinget vedtager aftalen

Fredag den 7. september mødtes borgmesteren med formanden for boligforeningen om den kommende udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj. På mødet blev der drøftet tre temaer.Det er forventningen, at Folketinget vedtager den nye lovgivning omkring den 1. december i år. Boligforeningen har ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Høringssvar til loven

Læs mere

Brabrand Boligforening har indsendt høringssvar

Brabrand Boligforening har sammen med AAB sendt et høringssvar til Folketingets partier om den kommende ændring af loven om almene boliger. Der er mange emner i den lovgivning, som man med rette kunne kritisere, men vi har valgt at fokusere på ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

TV-eksperiment i Gellerup

Læs mere

Nyt DR-program

DR efterlyser på dr.dk studerende, unge, familier med børn eller ældre, der har lyst til at bo gratis i et socialt boligbyggeri (det hedder en almen bolig, red.sekr.) i et halvt år.Her skal fire familier bo side om side med ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Brabrand Kulturuge bød igen på mange oplevelser

Læs mere

50-året for 1968 fejret med Itsy Bitsy-udstilling på Gasværket

Der var kunst for alle med en flipper gemt i sig.Brabrand Kulturuge er lige afsluttet, og der var nok at se og opleve. Der var blandt maleriudstillinger, foredrag med forfatteren Svend Aage Madsen, bydelsvandringer, koncerter, åbent hus i forskellige ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Brabrand Kulturuge blev også fejret i Voldbækhave

Læs mere

Tre lokale kunstnere udstillede deres malerier i Glasgaden

Birgitte Frølich med et af sine mange malerier.I Voldbækhave bor der indtil flere, der maler som hobby. Skræppen har været forbi Birgitte Frølich, som er en af kunstnerne, der har udstillet sine værker i Glasgaden. ”I foråret 2015 fik ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

På besøg i det nyåbnede projektkontor

Læs mere

Af Mette Damgaard Sejthen, kommunikationsmedarbejder

I et tidligere erhvervslokale på Louisevej er der kommet nyt liv. Et flag svajer let i vinden, og en grøn løber er rullet ud og byder besøgende indenfor i Brabrand Boligforenings nyåbnede projektkontor, hvor beboerne i Søvangen kan komme forbi og ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Plæneklippertyv fik sig en overraskelse

Læs mere

HasselengenFristelsen var for stor, da en tyv i begyndelsen af september fik øje på en nyindkøbt robotplæneklipper i Brabrand Boligforenings afdeling Hasselengen i Hasselager. Robotplæneklipperen passer i sagens natur sig selv, og det var derfor nemt for tyven at stikke af ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Et år med økonomisk rådgivning

Læs mere

Siden oktober 2017 har beboere, der har haft brug for at danne sig et overblik over deres økonomi, kunnet få støtte og vejledning af en økonomisk rådgiver hos Brabrand Boligforening. Målet med rådgivningen er blandt andet at nedbringe antallet af ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 2: Huslejen i Søvangen i ro for tredje år i træk

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer genvalgt

Efter et stort afstemningsmøde om renoveringen skulle vi ganske få dage efter holde det årlige afdelingsmøde. Fremmødet var pænt, og interessen var der stadig hos beboerne. Formanden beklagede den lange proces, der var gået forud, hvor man først havde besluttet sig ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 2: En revideret renoveringsplan i Søvangen vedtaget

Læs mere

Ændringer af ændringer til renoveringen

Omkring 150 mennesker var mødt op til et ekstraordinært afdelingsmøde, og det var nok overvejende lejerne af husene, der var til stede. Mange beboere i lejlighederne og især afdelingens unge beboere glimrede ved deres fravær.Gennemgang af projektet fra vedtagelsen af basisrenoveringen ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 2: En markant personlighed i Søvangen er død

Læs mere

Margit Nørhave lagde et stort arbejde i afdelingsbestyrelsen

Margit blev født og voksede op i Storring mellem Aarhus og Silkeborg sammen med mange søskende. Hun blev uddannet sygehjælper og lagde sit arbejdsliv på plejehjem de steder i landet, hvor hun kom til at bo. Hun fik interesse for ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd 2: Beboerhuset Søvangen (oktober 2018)

Læs mere

Det sker i beboerhuset

den 14. oktober kl. 14.00-16.30. Kaffe/te med brød - pris kr. 25,- Alle er velkomne. Der er tilmelding/betaling til fællesspisning den 24/10Onsdag den 24. oktober kl. 18.00. Maden kommer fra Lokalcenter Brabrands café, hvor den er hjemmelavet helt fra bunden, og der ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 3: Skovgårdsparken har stort fokus på at komme af ghettolisten

Læs mere

Afdelingsmødet stod i ghettolistens tegn

På det ordinære afdelingsmøde i Skovgårdsparken handlede formand Vagn Eriksens beretning mest om ghettoaftalen. Han vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at få afdelingen af listen igen, så de blandt andet kan undgå, at beboerdemokratiet sættes ud ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 4: Gellerupparkens beboermøde trak støtten til Foreningernes Hus

Læs mere

Beboerne ønsker, at skakter og det gamle nøglesystem bevares

Tirsdag den 12. september holdt Gellerupparken beboermøde i Nordgårdhallen. Der var ikke lagt op til de helt store beslutninger, men det endte alligevel med et mindre drama. På grund af, at byrådet samme aften havde vedtaget ghettoaftalen, var der dukket en ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 4: Børnenes træ er nu plantet i Gellerup

Læs mere

Træet et flyttet fra Aarhus Ø til den nye bypark

Aarhus Festuge er overstået, og snart bliver byparken i Gellerup 400 træer rigere. Under festugen har træerne stået i Aarhus Ø, hvor de har været et dejligt afbræk fra de høje bygninger. Næste år bliver træerne så en attraktion under festugen, ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 4: Gellerupparkens beboerdemokrater er trukket i arbejdstøjet

Læs mere

Beboerne inviteres til summemøde og opfordres til at demonstrere mod ghettopakken på internettet

Med Gellerupparkens budgetmøde overstået drog en næsten fuldtallig afdelingsbestyrelse midt i september af sted på arbejdsweekend i Grenå for at diskutere og lægge planer for det næste halve års arbejde. Med en dagsorden indeholdende tunge emner som vedligeholdelsesreglement, renoveringsplan, ghettoplan, kommunikation, ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 5: Toveshøj vil kæmpe mod nedrivning af blokke

Læs mere

Beboerne stemte for mere overvåning for at få styr på mørke pletter

Beboerne i Toveshøj var hurtige til at få stemmesedlerne rakt i vejret, da de på september måneds budgetmøde af afdelingsbestyrelsen blev opfordret til at tillade, at der bliver sat video-overvågning op tre nye steder rundt i afdelingen for at komme kriminelle ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 6: Sommerfesten i Holmstrup blev igen hyggelig

Læs mere

Ingen sommer uden fest

Den traditionsrige sommerfest i Holmstrup løb af stablen lørdag den 1. september. Den betyder meget for mange. Gamle beboere dukker op. Ikke mindst folk, der har været børn i Holmstrup og nu tager deres egne børn med. Denne sommerfest var i det hele ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 8: Det går godt i Drejergården

Læs mere

Afdelingen har stadig ingen bestyrelse

Der var et godt fremmøde i afdelingen, og der var en fin stemning fra starten af. Kontaktperson Anne Marie Ilsøe bød velkommen til afdelingsmødet. Jesper Pedersen blev valgt som dirigent, og mødet gik i gang.Serviceleder Sebastian Askøe aflagde beretning om, hvad der ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 16: Næsten fuldt hus i Voldbækhave

Læs mere

Et godt og roligt afdelingsmøde med forbedret status quo

Næsten alle mand af huse dukkede op til afdelingsmødet, som blev åbnet af formand Hans Christian Houborg med at ønske alle velkommen til det årlige afdelingsmøde. Johannes Faghtmann fra foreningsbestyrelsen blev valgt som dirigent, og mødet blev startet med aflæggelse af beretningen.Formand ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 17: Der er valgt ny bestyrelse i Højriisparken

Læs mere

Bestyrelsen var fratrådt tidligere på året

En interesseret og dedikeret beboerskare var mødt op til det årlige afdelingsmøde. Erik Bløcher fra foreningsbestyrelsen blev indstillet som dirigent. Idet hele bestyrelsen er fratrådt 22. august, blev det pålagt Erik Bløcher at aflægge beretningen.Erik Bløcher lagde ud med, hvor man ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 22: Fokus på den gode tone i Sonnesgården

Læs mere

Bestyrelsen fokuserede på takt og tone

Som sædvanlig var der et godt fremmøde til Sonnesgårdens årlige beboermøde. Over 70 personer var mødt op. Bestyrelsens beretning omhandlede dels de aktiviteter, der var løbet af stablen det sidste halve år. - med hovedvægt på sommerfesten, der var en god ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Afd. 24: Ingen formand i afdeling 24

Læs mere

Afdelingen fortsætter med en kontaktperson

Der var mødt tre beboere op til det ordinære beboermøde i Skovhøj. Efter en time kom der dog en mere.Men der var stadig rigeligt med kage til alle. Hele afdelingsbestyrelsen var i det forløbne år gået af, så lige nu fungerer ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

FAS Nord-arrangementer

Læs mere

Nolde-museet og Jul i Friheden

For voksne og pensionister holder FAS Nord tirsdag d. 27. november udflugt med afgang fra Gellerup Kirke kl. 8.30.Turen går til det skønne Nolde-museum indrettet i bygningen, der tidligere var Emil Noldes personlige hjem og atelier. Nolde-museet har over 60.000 besøgende om året og fremviser ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Det sker på Lokalcenter Brabrand

Læs mere

Influenzavaccination, banko, filmklub og juleudflugt

Mandag d. 1. oktober kl. 9.30–12.00. HUSK sygesikringskort.Mandag d. 1. oktober kl. 9.30 – 13.00, Apotek, sundhedsklinik, Synoptik, fodterapeut, helsemassage, selvtræning, rickshawcykel, petanque, bodyscan. Caféen: Kalvecuvette med bagte rodfrugter, kartofler og skysauce - bagt hvid fisk på salat – bagte æbler med vaniljecreme – ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Hent Skræppebladet oktober 2018

Læs mere

Du kan nu hente Skræppebladets oktober-udgave 2018 fra hjemmesiden skraeppebladet.dk. Læs bl.a.:Bootcampen Gellerup 2.0 gav input til ny plan i Brabrand Boligforening - Forsvar vores almene boliger: Demo 29.09 - Hele Aarhus kom til Gellerup - Brabrand Kulturuge bød igen på ...
Læs mere (blog 24. sep)

Skræppebladet er flyttet

Læs mere

E&P Huset er fremover den nye adresse

Efter at have siddet i Opgangen i halvandet år var det på tide at finde et nyt sted at være, med bedre adgang for besøgende. Det sted er fundet i E&P Huset. Det betyder, at det er nemmere bare at kigge ...
Læs mere (magasinartikel 2018-8: oktober)

Beboerbladet er det medie der når bedst ud

Læs mere

En ny rapport fra Socialministeriet fastslår at Skræppebladet er det mest anvendelige medie, når det handler om nyhedsstrømme i Gellerupparken og Toveshøj. Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening.”Direkte adspurgt svarer næsten hver anden beboer, at de inden for de ...
Læs mere (blog 7. apr)
© 1970-2018
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt