Læs mere om…

Om Skræppebladet:

Skræppebladet er navnet på beboer- og foreningsbladet i Brabrand Boligforening. Bladet udkommer otte gange om året. Oplagstallet er 5700, og bladet omdeles af ansatte og frivillige i boligforeningen til samtlige husstande i boligforeningens afdelinger. Det er endvidere muligt at abonnere på bladet, der således sendes til bl.a. biblioteker og andre medier. Bladet udkom første gang i marts 1970.
Se også Skræppebladets vedtægter og redaktions-info.

Om Skræppebladets mål:

Skræppebladet er organ for beboere i Brabrand Boligforening.

Bladets formål er at sikre en uafhængig formidling af det arbejde, der foretages af andre folkevalgte og boligforeningens administration, og være beboernes kontrolmulighed.

Redaktionens medlemmer er kun ansvarlige over for beboerne.

Endvidere skal bladet formidle boligpolitiske spørgsmål af interesse for beboerne, arbejde for at beboere og aktiviteter i lokalområdet bliver alment kendte, skabe debat, medvirke til at skabe kontakt mellem beboere uanset etnisk baggrund, medvirke til integration, formidle og informere fra klubber og foreninger inden for boligforeningen. Det skal fortsætte med at formidle informationer om lokalområdet til politikere og myndigheder.

Bladet skal formidle informationer fra boligforeningens administration og ledelse, fra afdelingsbestyrelserne og afdelingernes driftspersonale.
Bladet skal, så vidt muligt, medvirke til oplæring af alle, der er interesserede i at være med til at lave et beboerblad.

Skræppebladet er uafhængig af partipolitik, men skal medvirke til, at der findes almennyttige boliger, der er attraktive for alle uanset social og etnisk baggrund, alder og familiens størrelse.

Om redaktionen:

Medlemmer til Skræppebladets redaktion vælges af hver afdeling i Brabrand Boligforening alt efter afdelingens størrelse. Alle afdelinger kan vælge mindst et redaktionsmedlem, der således opnår status som tillidsvalgt i boligforeningen. Beboervalgte redaktionsmedlemmer kan få adgang til boligforeningens intranet, nøgle til redaktionslokalet, godtgørelse af udgifter til telefonsamtaler i forbindelse med redaktionsarbejdet mv. Foruden redaktionsmedlem(mer) kan vælges en eller flere suppleanter, der også inviteres til redaktionsmøder og indgår i redaktionsarbejdet i det omfang, de har lyst – evt. som “føl”.

Redaktionen består desuden af frivillige, og her er kravet til optagelse i redaktionen kun interesse for redaktionsarbejdet. Endvidere er der tilknyttet faste skribenter, der leverer artikler, men som ikke er en del af redaktionen. De har dog adgang til redaktionsmøder og redaktionens faciliteter.

Alle redaktionsmedlemmer – beboervalgte og frivillige – kan få dækket udgifter i forbindelse med arbejdet for Skræppebladet. Det skal blot godkendes forud på et redaktionsmøde. F.eks. kan der bevilges godtgørelse af entré til arrangementer som omtales i Skræppebladet (hvis vi ikke kan få presse-billetter).

Om redaktøren

Redaktøren udpeges af redaktionen og er ansvarshavende redaktør ifølge medieansvarsloven. Redaktionen er fri og uafhængig af ansatte og andre valgte til f.eks. bestyrelser.

Redaktøren kan evt. vælges som en redaktørgruppe, hvor to eller flere på skift er den ansvarshavende redaktør, men hvor det er gruppen, som står for koordinering af redaktionens aktiviteter.
Ved alternerende redaktører starter den nye ansvarshavende redaktørs ansvar straks efter officiel udgivelsesdato for det foregående nummer (den 1. i en måned). Den ansvarshavende redaktør står i sidste ende for al kommunikation vedr. næstkommende udgivelse. Redaktøren er også ansvarshavende i forhold til udgivelser via andre platforme som fx Skræppebladets hjemmeside herunder blog og kommentarer – dog ikke i et større omfang, end det fremgår af vilkår.

Redaktionens størrelse varierer over årene – ikke så meget i forhold til antal beboere, men mere i forhold til hvor mange, der frivilligt melder sig til redaktionen. Det er således, at selv om alle afdelinger kan indstille redaktionsmedlemmer, så er de ikke forpligtet til det.
Det kan også være forskelligt hvor mange der har lyst til frivilligt at være redaktionsmeldemmer (uden at være valgt).

Om Skræppebladsudvalget

Skræppebladet er beboernes blad og er ofte involveret i konflikter mellem beboere og højere instanser.
I 2007 havnede en sag om Sonnesgårdens afdelingsbestyrelses kamp med administrationen efter omtale i Skræppebladet på forsiden af Århus Stiftstidende den 6. juni. Her beskyldte formanden Jesper Pedersen Skræppebladet for at lyve og truede med at lukke bladet.
Efterfølgende blev der der nedsat et udvalg, der skulle undersøge sagen nærmere og ikke mindst komme med indstillinger til fremtidens Skræppeblad. Det “hurtigtarbejdende” udvalg har hverken i 2007, 2008, 2009, 2010 leveret en indstilling.
I 2010 var presset på formanden så stort for en afklaring, at han egenhændigt indstillede til repræsentantskabet at Skræppebladet skulle ændres fra foreningsblad til afdelingsblad. Dette blev pure afvist af repræsentantskabet.
Skræppebladsudvalget har efterfølgende fået udskiftet en stor del af medlemmerne, og er efter en kort rapport blevet erstattet med et såkaldt “ad hoc-udvalg” direkte under foreningsbestyrelsen. Dette udvalg står for løbende kommunikation mellem redaktion og foreningsbestyrelse.
En del af de fysisk synlige ændringer anbefalet af udvalget er:
– at Skræppebladet udgives i flere versioner (noget til alle og noget til en/få afdelinger)
– at Skræppebladet har skiftet redaktør (den på posten mangeårige er erstattet af en ny redaktørgruppe)
– at Skræppebladets sidetal er reduceret (færre sider og en aktiv politik om at reducere stofmængde)
– at prioritering af Skræppebladets stof er ændret
– at Skræppebladet har ansat flere folk til stabsfunktioner: redaktionssekretær, korrekturlæser og desuden nye aftaler om betalte arbejdsopgaver

Om Skræppebladets redaktionsråd

Ofte skal Skræppebladet forholde sig politisk til forskellige sager – ikke mindst til, hvordan en redaktionel opgave håndteres.
Redaktøren rådfører sig med udvalgte personer tilknyttet redaktionen. Dette er et helt uofficielt redaktionsråd, og personerne vælges fra gang til gang. Ofte er det personer i redaktionen, der har lyst, overskud og kompetence til at bidrage positivt til en debat, og som kan støtte redaktøren og bladet.
Nogle gange er det et redaktionsmedlem, der starter et redaktionsråd for at få hjælp i en særlig sag.
Det ses til tider, at personer i redaktionsrådet udtaler sig som enkeltpersoner til pressen.
Nye redaktionsmedlemmer kan komme med i rådet enten ved at vise stort engagement eller ved at bede om at komme med.
Typisk mødes (det hurtigtarbejdende/ kortvarige) redaktionsråd ikke personligt, men udveksler meninger udelukkende via e-mail (og tlf.)

Med en redaktørgruppe (bestående af flere personer) er redaktionsråd sjældne.

Om hjemmesiden:

Skræppebladet har siden efteråret 2000 været at finde på internettet. På http://skraeppebladet.dk præsenteres indholdet i den seneste udgave og andre oplysninger. Du kan få et glimt af de gamle sider hos web.archive.org.
I sommeren 2007 indledte Skræppebladet et forsøg med at etablere en blog som en særlig del af hjemmesiden. Her er der åbnet for flere skribenter og indholdet gennemgår ikke samme redaktion som det trykte magasin. Til gengæld er der her mulighed for at følge aktuelle begivenheder i beboernes nærområder, sætte emner til diskussion og kommentere.

Om WP:

Skræppebladet.dk har siden november 2007 anvendt WordPress, der udmærker sig bl.a. ved at være “open source”, dvs. gratis og med adgang til den kode, der ligger bag ved systemet.
Pr. oktober 2008 har vi skiftet webdesign og integreret blad og blog.

Vi hører gerne dine meninger om systemet eller dine meninger til hver enkelt artikel: Systemet tilbyder, at du kan skrive kommentarer til alle indlæg i Skræppebladet. Du skal dog oprette dig som bruger først – det er en sikkerhedsforanstaltning som er med til at sikre, at siden ikke bliver fyldt med spam.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin

Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data