Mail til redaktionen


Tak for dit bidrag

Når du sender en e-mail til redaktion@skraeppebladet.dk med tekster og/eller billeder skal du være opmærksom på følgende:

1: Automatisk svar
Så snart Skræppebladets mailserver har modtaget din mail får du et automatisk svar.
Der er ingen garanti for at din mail bliver læst, eller at dit bidrag kommer med i bladet.
Du vil maksimalt modtage dette autosvar hver anden time, uanset hvor mange mails du sender til os.

2: Svar fra redaktionsvagten
Kort tid efter deadline vil du modtage en personlig mail fra et redaktionsmedlem på vegne af redaktionen/ redaktionsvagten.
Det fremgår af mailen at redaktionen har modtaget dit bidrag.
Hvis der fx mangler en vedhæftet fil, som du omtaler, får du også dette at vide.

Tips og vejledning
Er du i tvivl om formater og retningslinjer til det du indsender, så læs denne vejledning først.

Efter deadline
Hvis du har sendt information, som ikke passer med det trykte blads deadline og udgivelse, kan du sende til Skraeppebladets blog-redaktion: blog@skraeppebladet.dk. Send gerne til redaktion@ og blog@.

Levering, fakturaer mv.
Hvis din henvendelse handler om levering af det trykte blad, regninger og faktura eller boligforeningens administration fx husleje og ny bolig, skal du henvende dig direkte til Brabrand Boligforenings administration. Se http://skraeppebladet.dk/brabrand-boligforening

Afdeling og boligforening
Har du brug for at kontakte en afdeling, varmemester eller bestyrelsen for Brabrand Boligforening, kan du finde link til nyeste kontaktinfo i toppen af denne side.

Det haster
Har du brug for et svar/kontakt her og nu: Se kontakt-info for redaktionsmedlemmer her:
http://skraeppebladet.dk/redaktionen

Mange tak for din henvendelse

Skraeppebladet
Forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening


© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt