Vejledning til indsendelse af stof til Skræppe­bladet

En lille vejledning til indsendelse af stof til Skræppebladet

For at lette vores alles arbejdsgange og sikre størst ensartethed, og at alle krediteres for deres arbejde bedes følgende iagttaget, når stof ønskes optaget i bladet.

Vi modtager absolut helst indlæg elektronisk sendt til vores e-postadresse: redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
På deadlinedagen vil redaktionsvagten kvittere for det modtagne, så du er sikker på, at vi har fået stoffet.

Tekst og billeder kan sendes i separate e-mails – er der flere end nogle få stykker (f.eks. over 5 MB), er det en ide at de sendes i flere e-post aht serverens mulighed for at bearbejde dem.

Er der spørgsmål til nedenstående kan de stilles på vores e-postadresse eller, hvis det haster, per telefon til redaktør eller web-ansvarlig.

TEKST

Alle tekster skal forsynes med følgende:
• Overskrift (rubrik)
• Underoverskrift (underrubrik)
• Oplysning om forfatter og evt. fotograf (byline)
• Selve teksten skal forsynes med et passende antal afsnitsoverskrifter (mellemrubrikker)

Er der billeder til teksten, skal der til slut i dokumentet være angivet disses arkivnavne med tilhørende ønsket billedtekst.
Til redaktør/layouter skal det endvidere fremgå, om billederne er i prioriteret rækkefølge, og om der ellers er nogle bemærkninger dertil.
Sendes billederne ikke umiddelbart i samme mail som teksten, skal det i e-posten, hvori billeder er vedhæftet fremgå, hvem der er fotograf samt forfatteren og emnet, som billederne hører til. Oplysninger om billedtekst skal så også fremgå af den e-post, hvor billederne er vedhæftet.

Der SKAL ikke laves specielle formatteringer, og teksten skal ikke sættes særligt op.
Lav aldrig rubrikker (overskrifter) med STORE BOGSTAVER.
Dokumentformatet skal være REN TEKST, .rtf eller Words .doc eller .docx, aldrig Lotus notes.

BILLEDER

Billeder må aldrig indsættes i tekstdokumentet.
Tekst og billeder skal sendes i separat e-post – er der flere end to billeder, skal de sendes i flere e-post aht serverens mulighed for at bearbejde dem.
Billeder skal leveres i fornuftig opløsning og størelse a.h.t. kvaliteten af trykket.
Det vil sige 300 dpi ca. 15*20 cm (ca. 2362×1172 pixels) 24 bit farver, JPG i god kvalitet – en fingerregel er, at et billede, der kan bruges, er på omkring 1.5Mb. Der er ingen grund til at sende billeder i voldsom høj opløsning – det belaster bare vores servere unødigt.
Billeder skal være færdigbehandlede mht lys/kontrast/farve/beskæring osv, så vi ikke skal bekymre os om den slags.
Navngiv gerne billedefilerne med et sigende navn, evt. på formen initial-artikelemne-delemne.jpg (f.eks. urh-odinsgaard-afdelingsmoede-okt08.jpg). Brug ikke for lange filnavne (fx med hele billedteksten) eller filnavne som andre måske også bruger (fx IMG_0002.jpg). Vi risikerer at billederne går tabt (bliver overskrevet eller afvises på grund af for langt filnavn)

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin

Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Susanne Petersen
Detter en en generel betragtning. I dag d. 2. juni 2012 kl. ca. 08.15 ringede jeg til Total Service, fordi jeg havde erfaret, at der IKKE var varmt vand i hanerne. Jeg fik så at vide, at jeg skulle lade hanen løbe et minut. Rent vandspild. Det gjorde jeg, med samme resultat. Det varme vand var der IKKE! Det kan man hurtigt konstatere, så det behøver man ikke 1 minut til. Total Serivce skal STOLE på folk, og ikke bare lægge på, så at man skal ringe igen, fordi man altså HAVDE RET i sin iagttagelse. Jeg har boet i Brabrand Boligforeining i over 25 år og ALDRIG overbebyrdet Total Service. Derfor forventer jeg også en behandling uden mistænkeliggørelse.

Med venlig hilsen Susanne Petersen.
Helle Hansen
Kære Susanne

Det er ikke lige på denne side, at du kan aflevere den type klager, men jeg skal videresende den til driften. Eller måske måske tænker du det bragt som et læserbrev - i så fald skal din sende dine ord til redationen på redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
hilsen Helle - redaktørteamet
Marianne Fisker
Jeg sendte et læserbrev, jeg vil bede jer om ikke at sætte det i alligevel. Tak hilsen Marianne Fisker.

Skriv en kommentar

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data