50-årsjubilæum

I anledning af Skræppebladets 50-årsjubilæum har redaktionen produceret en plancheudstilling
Læs mere

Plakat: Lederen

Lederen I Skræppebladet har der gennem de sidste 25 år på side 2 været bragt en leder. Skrevet af et medlem af redaktionen, oftest af den ansvarshavende, som får en halv side stillet til rådighed til det fuldstændigt frie ord. Lederen står fuldstændigt alene for skribentens regning, og er oftest en kommentar til noget af det, som er oppe i tiden i forhold til livets gang i boligforeningen. Da Skræppen

Læs mere

Plakat: Jubilæum 5-10-15 år

Skræppefødselsdage 5-10-15 år

Jubilæer Sider på denne plakat Der er nogen der siger "Skræppen" fylder 10 år i marts PDF Skræppebladet januar (2) 1980 side 10 Beboerblad en gang om måneden PDF Skræppebladet marts 2010 side 10 Hvornår var det nu, det skræppe var? PDF Skræppebladet marts 2020 side 6 Skræppebladet nr. 3 1975, forsiden PDF Skræppebladet marts 1975 side 1 Jubilæumskavalkade. Skræppebladet er 5 år PDF Skræppebladet marts 1975

Læs mere

Plakat: Skræppetid

Skræppetid Blog, 6. juni 2007 Så er der ifølge Århus Stiftstidende "krig" mellem Skræppebladet og direktøren. Tophistorien den 6. juni tager udgangspunkt i artiklen om Sonnesgården og den måde direktør Torben Overgaard har deltaget ved både artiklen og den oprindelige historie - nemlig at afdelingsbestyrelsen gik fra Sonnesgården. Redaktør Sebastian Adorján Dyhr, foreningsformand Jesper Pedersen og den tidligere formand i Sonnesgården, Hanne Grunnet er blevet interviewet. Blog, 29. august

Læs mere

Plakat: Gellerup.nu

Gellerup.nu I september 2011 udkom for første gang et indstik på 12 sider sammen med Skræppebladet. De efterfølgende seks år blev indstikket, der blev døbt Gellerup.nu, uddelt til beboerne i Gellerup og Toveshøj. Indstikket, der var opkaldt efter bydelsportalen www.gellerup.nu, blev i de første par år lavet af Gellerup Fællesråd i samarbejde med afdeling 4 og 5 og Samvirket. I 2014 blev Gellerup.nu en del af den boligsociale indsats i

Læs mere

Plakat: Naturoplevelser

Tag med ud på tur i Skjoldhøjkilen (naturserie 2006-11)

Maj 2007: Liderlige og larmende frøer hører foråret til, hvor naturen starter nye generationer Foråret er på sit højeste i maj, hvor alt er sprunget ud i sarte lysegrønne farver, og amorinerne florerer hos dyrene, der fløjter, kvækker og summer lystigt. Beboerne i Toveshøj, Odinsgård, Thorsbjerg, Holmstrup og Bronzealdervænget har kun få skridt fra afdelingen til den dejlige natur på Holmstrup Mark, der ligger som et grønt bælte

Læs mere

Plakat: aprilsnar

Fantastiske historier, og hvor man finder dem (omkring 1. april) Gratis busrute mellem alle boligafdelinger, mønter med boligforeningens bygninger, alle tv-kanaler til spotpris, nye navne til boligforeningen og et vikingeskib, der dukker op under udgravningen til en ny afdeling. De fantastiske historier vil næsten ingen ende tage. Men til gengæld inddrages pulterrum til corona­beskyttelse, og spionkameraer installeres i affaldssug og ved affaldssortering. Den gode nyhed er, at Dronning Margrethe gerne

Læs mere

Plakat: Capella

November 2009: Variable stjerner Uden himmellegemerne og deres bevægelser ville det aldrig have været muligt at udvikle nogen form for bestemmelse af tid, sted eller rum. Himmellegemerne blev først iagttaget for at bestemme naturfænomenernes og årstidernes gang, så religiøse ritualer kunne tillempes derefter, for at bestemme det enkelte individs skæbne og forudsigelserne for ethvert foretag­ende. Det, vi kalder astrologi. Juli 2009: Tanker omkring kalenderen De gamle grækere var de første

Læs mere

Plakat: Kunst i afdelingerne

Kunst i afdelingerne December 2020 SOFUS spørger om skulptur og kunstudvalg. Brabrand Boligforenings direktør, Keld Laursen, svarer Sofus i det følgende nummer i starten af december: "Boligforeningen har ikke et egentligt kunstudvalg, men der eksisterer en kunstfond med en kapital på p.t. 290.000 kr. Afdelingerne kan ansøge om støtte til kunst i afdelingen, og ansøgningen behandles af foreningsbestyrelsen. Med hensyn til de to opgravede kunstværker, som står opmagasineret ved Hasle

Læs mere

Plakat: Nørderi

Nørd er ikke noget negativt

Nørderi Tilbage i 2014 fik vi ideen på redaktionen, at vi skulle portrættere beboere, der havde nogle særlige interesser. Vi endte med at kalde føljetonen for "Månedens Nørd". Det var dog lidt svært at skaffe medvirkende med det navn, da ordet nørd for mange har en negativ klang. Men efter at have overbevist folk om, at nørd skam var kærligt ment, fandt vi alligevel nogle deltagere. Det viste

Læs mere

Plakat: Forenings­bestyrelse

Forenings-bestyrelsesmedlem Det arbejdende beboerdemokrati tegnes overordnet af foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening. Medlemmerne af bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, som består af medlemmer valgt til afdelingsbestyrelserne på beboermøder rundt omkring i boligforeningens afdelinger. Hvem er det så, som bliver valgt? Skræppebladet har tradition for løbende at tage en snak med medlemmerne og præsentere drømme, ideer, baggrund og forventninger til arbejdet i foreningsbestyrelsen. Her kan du set et udpluk af dem, der er

Læs mere

Plakat: Ministre og en prinsesse

og en prinsesse

Ministre Blog 2012, september: Socialminister Karen Hækkerup vil besøge Kontaktstedet i Gellerup under HotSpotcentret for at lære af det arbejde med unge, som bliver udført på stedet. Blog 2009, april: Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann besøgte Gellerup for at se på arbejdet med udsatte unge i Århus. Ministeren besøgte Århus og rådmand Gert Bjerregaard og blev orienteret om helhedsplanen for Gellerup. Det blev efterfølgende til et to-timers

Læs mere

Plakat: Haver

Haver De fleste beboere i Brabrand Boligforening bor i lejlighed uden have, men sætter alligevel pris på jord under neglene, planter og en tur langs blomster og grøntsager. Mange afdelinger har særlige tilbud om haver - enten nyttehaver eller fælleshaver. Den ældste haveforening i boligforeningen, Grønærten i Gellerup, er lige så gammel som Skræppebladet og blev omtalt i det andet nummer af Skræppebladet, april 1970. I 2004-5 bragte Skræppebladet en

Læs mere

Plakat: Politi

Politi og kriminalitet Sider på denne plakat Alt ved det gamle PDF Skræppebladet februar 2019 side 10 Gør, hvad du kan for at undgå indbrud PDF Skræppebladet juni 2019 side 16 Fakta og løgne om Gellerup PDF Skræppebladet marts 2008 side 11 Nærpolitiet positivt modtaget PDF Skræppebladet april 2010 side 13 Samvirket i Gellerup og Toveshøj er født PDF Skræppebladet juni 2007 side 14 Knallerter i politiets linse Gelleruppris

Læs mere

Plakat: Interview

med Jens Skriver

Interviews Jens Skriver er en af Skræppebladets flittigste skribenter gennem snart en menneskealder. Han dækker stort og småt og har en forkærlighed for vedkommende inter­views med personer i og omkring Brabrand Boligforening. Jens har været valgt til Skræppebladets redaktion for Gellerupparken og de seneste mange år for Holmstrup, hvor han bor nu. Han har været med i redaktørteam og været ansvarshavende for mange udgivelser. Vi har bedt Jens

Læs mere

Plakat: Kvinder

mænd ingen adgang

Kvinder Kvinder er forskellige, også kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Nogle kvinder føler sig mest trygge, når de kun er sammen med andre kvinder. Der kan være både kulturelle og sproglige barrierer, når mænd også er til stede. I eller tæt ved mange af boligforeningens afdelinger er der specielle aktiviteter rettet kun mod piger og kvinder. Især tidligere var der også politiske/aktivistiske kvindegrupper. Sider på denne plakat QHus

Læs mere

Plakat: Klumme

2007-2015

Klumme Skriv i Skræppebladet om alt det, du har en finurlig mening om Har du en mening om mangt og meget? Kan du lide at udtrykke dig, og læser du ofte debatindlæg, leder-artikler eller bagsiden på avisen? Har du sans for det nære og detaljen såvel som de store linjer? Så er du nok en af dem, vi leder efter til at skrive en klumme i Skræppe­bladet. Sådan

Læs mere

Plakat: Med andre øjne - land og by

Afdelingsbesøg (2015-17)

Med andre øjne: Land og by I 2015 tager vi i Skræppebladets februarnummer hul på en ny artikelserie, som vi kalder "Med andre øjne". Ideen er, at Skræppebladets skribenter på skift bliver sendt ud for at besøge en af boligforeningens mange afdelinger. Og forudsætningen er, at det skal være en afdeling, som skribenten ikke selv bor i. På redaktionen har vi valgt at gøre det sådan, fordi det

Læs mere

Plakat: Med andre øjne - Aarhus Syd

Afdelingsbesøg (2015-17)

Med andre øjne: Aarhus syd I 2015 tager vi i Skræppebladets februarnummer hul på en ny artikelserie, som vi kalder "Med andre øjne". Ideen er, at Skræppebladets skribenter på skift bliver sendt ud for at besøge en af boligforeningens mange afdelinger. Og forudsætningen er, at det skal være en afdeling, som skribenten ikke selv bor i. På redaktionen har vi valgt at gøre det sådan, fordi det tit

Læs mere

Plakat: Med andre øjne - Hasselager

Afdelingsbesøg (2015-17)

Med andre øjne: Hasselager I 2015 tager vi i Skræppebladets februarnummer hul på en ny artikelserie, som vi kalder "Med andre øjne". Ideen er, at Skræppebladets skribenter på skift bliver sendt ud for at besøge en af boligforeningens mange afdelinger. Og forudsætningen er, at det skal være en afdeling, som skribenten ikke selv bor i. På redaktionen har vi valgt at gøre det sådan, fordi det tit er

Læs mere

Plakat: Med andre øjne - Holmstrup Mark

Afdelingsbesøg (2015-17)

Med andre øjne: Holmstrup Mark I 2015 tager vi i Skræppebladets februarnummer hul på en ny artikelserie, som vi kalder "Med andre øjne". Ideen er, at Skræppebladets skribenter på skift bliver sendt ud for at besøge en af boligforeningens mange afdelinger. Og forudsætningen er, at det skal være en afdeling, som skribenten ikke selv bor i. På redaktionen har vi valgt at gøre det sådan, fordi det tit

Læs mere

Plakat: Med andre øjne - Brabrand Sø

Afdelingsbesøg (2015-17)

Med andre øjne: Brabrand Sø I 2015 tager vi i Skræppebladets februarnummer hul på en ny artikelserie, som vi kalder "Med andre øjne". Ideen er, at Skræppebladets skribenter på skift bliver sendt ud for at besøge en af boligforeningens mange afdelinger. Og forudsætningen er, at det skal være en afdeling, som skribenten ikke selv bor i. På redaktionen har vi valgt at gøre det sådan, fordi det tit

Læs mere

Plakat: Med andre øjne - Brabrand

Afdelingsbesøg (2015-17)

Med andre øjne: Brabrand I 2015 tager vi i Skræppebladets februarnummer hul på en ny artikelserie, som vi kalder "Med andre øjne". Ideen er, at Skræppebladets skribenter på skift bliver sendt ud for at besøge en af boligforeningens mange afdelinger. Og forudsætningen er, at det skal være en afdeling, som skribenten ikke selv bor i. På redaktionen har vi valgt at gøre det sådan, fordi det tit er

Læs mere

Plakat: Laden

Tousgårds- Laden Sider på denne plakat Beboerhus i bevægelse PDF Skræppebladet april 2003 side 9 Varme hjerter i Ladens Folkekøkken PDF Skræppebladet december 2008 side 4 Nu kan renoveringen af Tousgårdsladen endelig gå i gang PDF Skræppebladet december 2019 side 22 Julemarked i Laden PDF Skræppebladet december 2000 side 15 Loppemarked i Tousgårdsladen PDF Skræppebladet december 2004 side 4-5 Ladens Folkekøkken er lukket PDF Skræppebladet november 2015 side 6-7

Læs mere

Plakat: Litteratur

Bøger og forfattere

Litteratur Beboere udgiver bøger. Anmelder bøger. Omtales i bøger. Deltager i litteratur-arrangementer. Og så er der dem, der udgiver fortællinger og digte i Skræppebladet. Som et primært skriftligt medie er der stor fokus på tekst og ord i beboerbladet, der gerne vil opmuntre til læse- og skrivelyst. Sider på denne plakat Toveshøjkvinde springer ud som forfatter PDF Skræppebladet september 2008 side 26 Salami - Stykke for stykke

Læs mere

Plakat: Håndbryg

Godt øl og nok øl

Håndbryg Jubilæumsudstilling

Læs mere

Plakat: Computer

IT, internet, digital

Computer Jubilæumsudstilling

Læs mere

Plakat: Musik og sang

Musik og sang Jubilæumsudstilling

Læs mere

Plakat: Udstilling

og kreative beboere

Udstilling I Brabrand Boligforening lægges der op til, at der skal være gode muligheder for kreativ udfoldelse i alle afdelinger. Dette har gennem årene resulteret i mange kreative projekter, som har kastet udstillinger af sig til glæde for både lokale beboere og andre. Ofte er lokale kreative udfoldelser meget spændende at se på - og kommer ofte i andre mediers søgelys. Lokal kreativitet og kunstinteresse kan bringe beboere

Læs mere

Plakat: Borgmester

Thorkild, Louise, Nicolai, Jacob

Borgmester Aarhus Kommune og dermed Aarhus Byråd med borgmesteren i spidsen er en vigtig samarbejdspartner for en almen boligorganisation som Brabrand Boligforening. Mange forhandlinger om nybyggeri, renovering og helhedspaner foregår med borgmesteren. Men borgmesteren er også med ved festlige lejligheder - når der skal klippes snore og overrækkes priser. Skræppebladet er ofte med, når borgmesteren kommer på besøg. Jubilæumsudstilling

Læs mere

Plakat: Politikere

Rådmænd og MF'ere

Politikere Jubilæumsudstilling

Læs mere

Plakat: Kabel-tv

Antenner og paraboler

Kabel-tv Jubilæumsudstilling

Læs mere

Plakat: Portræt

Portræt Skræppebladet er ofte det første eller ovenikøbet eneste sted, beboerne møder nogle af de andre beboere, ansatte i boligforeningen, frivillige eller projektledere i og omkring boligforeningen. Jubilæumsudstilling

Læs mere

Plakat: Affald

og genbrug

Affald Jubilæumsudstilling

Læs mere

Plakat: Jul

Jul Jubilæumsudstilling

Læs mere

Plakat: Mindeord

Mindeord Jubilæumsudstilling

Læs mere

Plakat: corona-året

2020 blev året hvor alt blev aflyst og meget gik i stå MAJ 2020 Leder I skrivende stund er vi godt inde i den 7. corona-uge, og Danmark gik nærmest i stå, men heldigvis er vi tilsyneladende sluppet heldigt med hensyn til antallet af fatale menneskelige omkostninger. I boligforeningen fik coronaen de konsekvenser, at administration og drift lukkede ned - i hvert fald for fysisk kontakt, til gengæld er

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data