Artikler med emnet rettelse

I alt 18 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Afd. 18: rettelse

Rettelser til artikel om beboer­møde i afdeling 18, Lyngby

Nissen havde været tidligt på spil, da vi i sidste nummer bragte artiklen om beboermødet i afdeling 18. Der havde i hvert fald sneget sig hele tre fejl ind. Vi beklager fejlene, og her kommer rettelserne: Afd. 18 får større haveareal - de får mindre haveareal Fire til seks beboere var til stede - tre beboere ud af fire var til stede To dobbelthuse med tre forskellige slags

Magasinet 2020-08 December Afdelingerne
Lyngby

Afd. 22: Rettelse

I oktober-nummeret af Skræppebladet fik Ib Frandsen et nyt efternavn. Han bliver i artiklen benævnt som Ib Skov. Vi beklager fejlen.

Magasinet 2019-07 November Afdelingerne
Sonnesgården

Rettelse til artikel om afdelings­møde i afdeling 25, Øster­gårds­parken

Skræppe­bladet retter

I sidste nummer havde sætternissen vist været på spil. Det var jo også tæt på jul. Der havde i hvert fald sneget sig en fejl ind. Det gjorde en læser os heldigvis opmærksom på. Det rigtige resultat ved afstemningen om forslag A, indførelse af forbud mod at afbrænde bål på afdelingens område, var som følger: 8 stemmer for, 14 stemmer imod, og 2 undlod at stemme. Forslaget blev derfor

Magasinet 2018-01 Februar Afdelingerne
Østergårdsparken, Kildeagervej

Afd. 31: Rettelse til artikel om afdelings­mødet

I referatet fra Afdeling 31, Havnehusene, er der en fejl under punktet forslag: Der var flertal for, at teksten skal lyde: Boremaskiner og andre støjende maskiner kan bruges mandag til fredag klokken 0800-1800 og lørdage samt søn- og helligdag klokken 0900- 1500.

Magasinet 2017-08 December Afdelingerne
Havnehusene

Afd. 19: Rettelse til Afdeling 19

Den tidligere afdelingsformand, Jeppe Lind, har reageret på artiklen i sidste nummer af Skræppebladet. Her skrev vi fejlagtigt, at Afdeling 19 aldrig er repræsenteret til repræsentantskabsmøder. Det er selvfølgelig ikke korrekt. Der har tidligere været repræsentanter til både repræsentantskabsmøder, seminarer og arbejdsdage. Vi beklager fejlen.

Magasinet 2017-08 December Afdelingerne
Bronzealdervænget

Afd. 4: Korrektion til artiklen om beboer­møde i Afdeling 4, Gellerup­parken

I referatet fra beboermødet i Gellerup står, at det aldrig er set før, at beboerne stemte budgettet ned. Det er faktisk ikke rigtigt. Budgettet blev også stemt ned i 2003 og 2005. Den gang fandt man ud af, at kommunens tilsynsråd i så fald godkendte budgettet, medmindre afdelingen kom med et alternativt for slag. Se Skræppebladet nummer 8 og 9, 2003, og nummer 8, 2005.

Magasinet 2017-07 November Afdelingerne
Gellerupparken
Læs mere

Hvad var det nu, der blev stemt hjem på repræsentant­skabs­mødet den 29. maj?

Hvordan går det med visionsudvalget?

På repræsentantskabsmødet i maj blev det vedtaget, at der skulle nedsættes et udvalg, som skulle forberede tanker og idéer til decentraliserede driftscentre i Brabrand Boligforening. Forslaget blev stemt hjem med et meget stor flertal, men på grund af mødets mange og vigtige emner blev det ret sent. Dette betød, at forslagsgiverne ikke fik den fornødne tid til at redegøre for forslaget og dets betydning for boligforeningen. På

Magasinet 2017-05 September Artikler

Rettelse

Skræppebladet april På side 19 i sidste nummer af Skræppebladet blev Mogens Lykketoft fejlagtigt udråbt til generalsekretær for FN. Han er dog kun leder af FN's Generalforsamling. Skræppebladet beklager fejlen.

Magasinet 2016-04 Maj/juni Artikler
Læs mere

Afd. 15: Hasselegnen skal stemme om tv-udbyder i kabelnettet

Afstemning tirsdag den 8. december om Stofa eller YouSee skal levere signal i afdelingens net

På september måneds beboermøde i Hasselengen stemte et flertal af beboerne for, at afdelingens beboe­re fremover individuelt selv skal af­gøre, hvilken tv-udbyder de ønsker at bruge. Afstemningens resultat be­tyder, at afdelingen melder sig ud af Antenneforeningen Aarhus, og så skal beboerne selv lave aftaler og af­regne direkte med tv-udbyderen. Der vil derfor ikke længere blive opkrævet antennebidrag over huslejen. Afstemning om udbyder i nettet TV-udbydernes tv-signaler

Magasinet 2015-10 December Afdelingerne
Hasselengen Kalender Kalender 2015
Læs mere

Afd. 26: Rettelse

Rettelse af artikel i november-nummeret - fik fejlagtigt meldt to ud af afdelings­bestyrelsen

I sidste nummer af Skræppebladet fik jeg fejlagtigt udmeldt Lonnie og Pia af afdelingsbestyrelsen. De er begge stadig medlemmer af afdelingsbestyrelsen, men var ikke på valg i år. Beklager misforståelsen. Afdelingsbestyrelsen i afd. 26 - Kildeagervej består af flg. medlemmer: Heidi Hølmer-Hansen Ole Storm Lonnie Ribergaard Pia Dahlgreen Olsen Ditte Lund Simonsen Nadia Pless, 1. suppleant Anita Jensen, 2. suppleant Sarah Bjørnhaug, 3. suppleant Mai-Britt Asmussen, 4. suppleant

Magasinet 2015-10 December Afdelingerne
Kildeagervej
Læs mere

Afd. 15: Rettelse: Skure uden skrald

Vedr. referat fra beboer­mødet

Skræppebladets udsendte til efterårets beboermøde i Hasselengen må have haft skrald i hovedet, da hun skrev referatet til oktober-nummeret. Heri stod nemlig, at afdelingsformand Poul Erik Nielsen i sin beretning havde fortalt, at afdelingen havde fået nye flotte skraldeskure. Dette er ikke korrekt, hvilket fik mange af Skræppebladets trofaste læsere i Hasselengen til hurtigt at gøre indsigelser over for formanden, som siden venligt har gjort skribenten opmærksom på

Magasinet 2015-10 December Afdelingerne
Hasselengen
Læs mere

Rettelse

Hastværk er lastværk

Beklageligvis var jeg alt for hurtig til at skrive underteksten til Skræppebladets foto af Hans Broges Parkens skulptur, Solfuglene, bragt i bladets sidste nummer. Ved siden af Solfuglene er der placeret en metalplade med oplysninger om skulpturen. Jeg læste teksten på denne plade uden briller, gik hjem og nedskrev den frejdigt efter min (noget slidte) hukommelse - og sendte den derefter til Skræppebladets redaktion. Det var ikke godt nok!

Magasinet 2015-05 Juni Artikler
Hans Brogesparken
Læs mere

Afd. 10: Fejl i billedtekst om Rød­lund­parkens afdelings­bestyrelse

I Skræppebladets artikel om arbejdet i Rødlundparkens afdelingsbestyrelse i december-nummeret var der desværre en fejl i billedteksten til billedet af afdelingsbestyrelsen, hvor ikke alle navnene passede med personerne på billedet. Der skulle have stået: Rødlundparkens afdelingsbestyrelse: f.v. Birgit Væggemose, Inger Nielsen, Gretha Munk, afdelingsformand Aase Asmus Christensen, afdelingssekretær Helle Pia Rosendal, Lene Gjørup og Birte Günzel. Redaktionen beklager.

Magasinet 2015-01 Februar Afdelingerne
Rødlundparken

Afd. 16: Rettelse

Rettelse til Voldbækhaves referat

Skræppebladet havde skrevet, at en af de to nye bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt, hed Hans Chr. Andersen. Det skulle have været Hans Christian Houborg. Skræppebladet beklager fejlen.

Magasinet 2014-09 November Afdelingerne
Seniorbo Voldbækhave Debat-omtale

Afd. 2: Skrivefejl i artiklen om renove­ringsplanerne i Søvangen

Rettelse

I omtalen af en huslejestigning i Søvangen skrev vi: "en huslejestigning på kr. 97 pr. kvadratmeter pr. måned" Som flere kvikke læsere har gjort opmærksom på, så er det naturligvis forkert. Der skulle have stået: "En huslejestigning på kr. 97 pr. kvadratmeter pr. år" Og det giver jo, når man deler med 12 måneder, kr. 8,08 pr. kvadratmeter pr. måned. FORFATTER BEKLAGER FEJLEN

Magasinet 2014-05 Juni Afdelingerne
Søvangen
Læs mere

Afd. 22: Korrektion

En korrektion til et "Fredeligt Beboer­møde", bragt i Skræppe­bladet nr. 09, som referat af Beboer­mødet i afdeling 22, Sonnes­gården

Skræppebladet havde i tidligere nummer refereret direkte fra boligforeningens referat fra Sonnesgårdens afdelingsmøde. Beboere har gjort opmærksom på, at det ikke var et beboerforslag, der blev afvist. Derfor bringes hermed deres opfattelse og indtryk af netop dette punkt på mødet. Korrektionen angår "Beboerforslag blev afvist", og sagen er, at det blev beboerforslaget ikke. Afdelingsbestyrelsen fremførte på demokratisk vis i foråret et løsningsforslag om asfaltering af den grønne tilkørsel

Magasinet 2013-10 December Afdelingerne
Sonnesgården kommentar • kommentarer
Læs mere

En smule opdateringer fra sydvest

Flot udsigt fra nyt byggeri på Kildegagervænget

I Hasselager sker der noget et sted og mindre et andet sted. Afdeling 26 på Kildeagervænget tager form, og det bliver fine rækkehuse, hvor udsigt og beliggenhed i naturen er et skridt foran mange andre nye byggerier, hvor det er udnyttelsen af grunden, der åbenbart har været mere vigtig. Hasselager ligger jo højt til vejrs. Afdeling 21 afventer godkendelse af projektet om de nye ældreboliger, og

Magasinet 2012-06 Juli Artikler
Hasselager, Skovhøj, Kildeagervej

Tyrkgejl

Læserbrev Opfordring: Hermed en venlig opfordring til Skræppebladets redaktion om at læse korrektur både i bogstav og indhold. Det er temmelig irriterende (....) at blive  korrekt gengivet. Citat: Det vil jeg faktisk meget nødigt have mig frabedt! Erling Melgaard Jarsbo Udsigten 13 Afd 1

Magasinet 2009-08 Oktober Læserbreve
Læser­breve

Sider med emnet rettelse anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data