Afd. 22: Korrektion

Afdeling 22 – Sonnesgården

En korrektion til et ”Fredeligt Beboermøde”, bragt i Skræppebladet nr. 09, som referat af Beboermødet i afdeling 22, Sonnesgården

Skræppebladet havde i tidligere nummer refereret direkte fra boligforeningens referat fra Sonnesgårdens afdelingsmøde. Beboere har gjort opmærksom på, at det ikke var et beboerforslag, der blev afvist.
Derfor bringes hermed deres opfattelse og indtryk af netop dette punkt på mødet.

Korrektionen angår ”Beboerforslag blev afvist”, og sagen er, at det blev beboerforslaget ikke.

Afdelingsbestyrelsen fremførte på demokratisk vis i foråret et løsningsforslag om asfaltering af den grønne tilkørsel til Sonnesgårdens parkeringer på den grønne side. Området er beklædt med plastgræsarmering. Manglende vedligehold er synliggjort ved ujævnheder, hvilket skulle løses med asfalt.

Beboerforslaget var i sin enkelthed, at man ikke ville have en asfaltløsning, altså nej til asfalt.
Ved afstemningen stemte hovedparten af de fremmødte beboer NEJ til asfalt – ikke mere asfalt.

Argumentet for at stemme nej til asfalt er at søge andre løsninger for vores område, løsninger, der adskiller regnvand og spildevand. Regnvandet siver ned, styrker grundvandsspejlet og aflaster kloakledningerne. Altså færre kloakafløb og mindre risiko for forstoppelse eller tilbageløb.

I vores asfaltgård har vi pt. 9 kloakker mod 4 i det grønne. Og æstetikken er usammenlignelig og et gode for dyr og mennesker. Vi er på den grønne side af Sonnesgården i overensstemmelse med Kommunens Vand og Miljø.

Debatten var fredelig og god, og beboermødet var som sagt fredeligt, men ikke som det ”plejer”, for vi havde en ny ordstyrer, som udmærkede sig ved at tage vel imod beboerkommentarer og befordre dem.

Til at svare på spørgsmål, der krævede indsigt, havde vi glæde af foreningsbestyrelsens formand, Jesper Pedersen. Det var et anderledes beboermøde, godt, hvis man vil have beboernes engagement og virkelig vil medindflydelse og demokrati i afdelingen.

Efter skybrud har nabogården oversvømmelse på det asfalterede stykke

Efter skybrud har nabogården oversvømmelse på det asfalterede stykke

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-10 December side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data