Lederen

Tvungen valgfrihed

Den tvungne valgfrihed lyder som en selvmodsigelse, men i vores komplicerede moderne samfund i dag bliver det almindeligt anerkendte beboerdemokrati udfordret.

Den indflydelse på stedet, hvor man bor, som er hele grundstenen i bestyrelsesarbejde i den almene sektor, bliver indimellem trådt under fode. Når det sker, kan det føles som tvungen valgfrihed.

Det seneste eksempel på dette er Aarhus Kommunes afgørelse i en vejsag omkring den nye Helhedsplan. En sag, hvor afdelingsbestyrelsen har gjort indsigelse mod planer, som er anderledes, end der blev præsenteret i de indledende faser af arbejdet.

Medindflydelse kan man få, når man selv med initiativ tager standpunkter, lytter og ønsker at lære af de partnere, man samarbejder med. Når man selv ønsker at tage et ansvar for de resultater, der i den sidste ende kommer ud af samarbejdet. Det giver tilfredshed og motivation til videre samarbejde.

Afdelingsbestyrelsen har til fulde levet op til disse regler, og det er uforståeligt, at modparten, Aarhus Kommune, sidder protesterne overhørig.

Når en afdelingsbestyrelse ønsker en pause i samarbejdet, hvad er der så gået/slået fejl mellem parterne?

Det kan være tilliden til kommunen: At der spilles med skjulte kort, eller at der er en skjult dagsorden.

Det kan måske også være omvendt: Kommunen stoler ikke på afdelingsbestyrelsen og mener ikke, at den er kompetent nok til at vurdere, hvordan trafik og veje anlægges.

Lad os håbe, at der er mulighed for snarest at genoprette tilliden mellem parterne. Selv om demokratiets spilleregler gør beslutningsprocesser langsommelige og vanskelige, er det ofte den bedste vej til de gode beslutninger, når beboerne har været med til at træffe dem.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-10 December side 2 forsiden af magasinet 2013-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data