Afd. 22: Fokus på den gode tone i Sonnes­gården

Afdeling 22 – Sonnesgården

Bestyrelsen fokuserede på takt og tone

Som sædvanlig var der et godt fremmøde til Sonnesgårdens årlige beboermøde. Over 70 personer var mødt op. Bestyrelsens beretning omhandlede dels de aktiviteter, der var løbet af stablen det sidste halve år. – med hovedvægt på sommerfesten, der var en god fest, dejlig stemning og herlig mad. Og dels lidt om de arbejdsopgaver, der ligger i den nærmeste tid.

Fokus har ligget meget på energi, og også den nærmeste tid vil byde på nye tiltag. Der er godt gang i et projekt med udskiftning af de eksisterende pærer i de ud- og indvendige lamper til LED-pærer. Det er et miljø-mæssigt godt tiltag. Udskiftningen omfatter omkring 200 pærer.

Investering vil være lønsom efter bare 1,86 år. Den aktuelle besparelse i forbrug af el ligger på omkring 15.000 kWh på et år, altså et beløb på godt 30.000 kr. Hvortil så kommer den mindre belastning af vores fælles miljø.

Fint fremmøde.

Fint fremmøde.

Takt og tone

Bestyrelsens beretning omhandlede også takt og tone. Vores normer og standarder om, hvad der er godt eller skidt, hvordan vi ser på verdenen. Hvad er pænt/grimt, hvad er rigtigt/forkert. Vi er jo forskellige. Og netop denne forskellighed, denne mangfoldighed, er jo med til at gøre det spændende at bo sammen her i Sonnesgården.

Men en gang imellem kan forskelligheden give sig udtryk i, at tonen og omgangsformen af og til er på kanten af det rimelige.

Vi skal selvfølgelig have vores mening, men vi skal huske at lægge den frem i respekt for andres meninger og i en positiv dialog med andre lejere. Så afdelingsbestyrelsen vil i den kommende tid have fokus på dette og medvirke til, at vi sammen tager vores store sko på, for at styrke det gode naboskab, sammenholdet og fællesskabet ved at bo i et godt alment boligbyggeri.

Budgettet og valg

Budgettet blev som de foregående år fremlagt af Susanne Witting. En klar og enkel gennemgang, som gør, at alle får en fornemmelse af at forstå, hvad regnskabet består af, og ikke mindst en forståelse af, at den aktuelle huslejeforhøjelse er en nødvendighed.

Der var fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Finn Kaiser, Johannes Fagtmann, Inge Pedersen og Ole Møller blev alle genvalgt uden modkandidater. Og der blev valgt en suppleant ind i bestyrelsen.

Løsning på farlig trafik i Sonnesgade

En god nyhed blev også præsenteret. Det ser ud til, at der er løsninger på vej omkring den kraftige og til dels farlige trafik i Sonnesgade. Bestyrelsens drøftelser med Aarhus kommune har givet til resultat, at kommunen nu går i gang med at planlægge en renovering af de smalle fortove, således at fodgængerne får acceptable forhold, når de færdes på gaden. Så dialog og forhandlinger kan heldigvis stadig føre noget godt med sig. Vi glæder os til at se resultatet af det kommende renoveringsarbejde.

Støjgener og tv

Under eventuelt var der flere emner oppe til drøftelse. Støjgener fra omkringliggende værksteder og institutioner fyldte en del. For mange er det generende, at støjen ofte fortsætter til langt ud på natten. Det gode ved disse problemer er, at bestyrelsen har en god og positiv dialog med de involverede parter.

Af andre ting, der var oppe at vende, var, at manglende lys på en del af udendørsarealet ser ud til at blive løst i den kommende tid. Et projekt med nyt lys på området blev lagt frem, og der var stor (enstemmig) opbakning til at få projektet gennemført.

På underholdningsområdet var der også nyheder. Den store TV-pakke vil snarest blive vekslet til 8 valgfrie kanaler samt bredbånd i fællesarealerne. Dette giver mulighed for, at lejerne både kan ”komme på nettet” i fælleshuset, og at man også kan udnytte dette til både undervisning og underholdning.

Og så blev Sonnesgårdens nye hjemmeside (under BBBO-hjemmesiderne) præsenteret. Det bliver spændende at følge i den kommende tid. I det hele taget var der stor ros til BBBO for deres arbejde med at give lejerne i hele boligafdelingen gode muligheder for at følge med i både egen og andre afdelinger. Aftenen sluttede med en øl eller et glas vin til de fremmødte.

Afdelingsmøde Sonnesgården

95 lejemål, seniorboliger +55.
Huslejestigning 16 kr./m2, 1,8 %.
Ny huslejepris 903 kr./m2.

Adresse:
Sonnesgade 14, 8000 Aarhus C.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data