Afd. 22: Sonnes­gården i teatret

Afdeling 22 – Sonnesgården

Seniorer til beboermøde i Den Gamle By

Der var hverken tragedie eller farce, den røde lygte var ikke tændt, og selvom der var både scene og tilskuere, var der heller ikke noget drama, da afdeling 22, Sonnesgården, holdt afdelingsmøde i Helsingør Theater. Anmelderen var på plads på første række, prologen blev oplæst af dirigent Keld Albrechtsen, og hovedrolleindehaveren, formand Jens Kragsnæs, indtog scenen.

Helsingør Theater i Den Gamle By var utraditionel ramme om beboermødet

Helsingør Theater iDen Gamle By
var utraditionel ramme om beboermødet

Uanset nedlukning og restriktioner har afdelingens beboere sørget for, at livet ikke går i stå. Der er gjort tiltag for at desinficere fællesrum og toiletter, beboerne har organiseret fælles gymnastik, lysfest 4. maj, og endda fik man afholdt en sankthansfest. Der har også været holdt edb- og hjemmesidekurser. Beboernes initiativer er vigtige for mange, og Bent Lund og Grethe Pedersen kunne fortælle om fortsat aktivitet fra aktivitetsudvalget og pensionistforeningen.

Afdelingsbestyrelsen har taget naboproblemer op i forhold til støj – fra DSB og Godsbanen, når der er meget høj musik – og er tilfreds med opretningen af Sonnesgade, hvor der har været god dialog med Aarhus Kommune. Sonnesgården har nu etableret driftssamarbejde med afd. 31, Havnehusene, og den nye afd. 29, Valdemarsgade. Bestyrelsen har også undersøgt anlæg til ”blødt vand” og stillede forslag om at anskaffe et sådant anlæg, som blev vedtaget senere på mødet

Grethe Pedersen fortalte om aktivitetsudvalget og pensionistforeningen.

Grethe Pedersen fortalte om aktivitetsudvalget og pensionistforeningen.

Huslejestigning

Huslejen stiger 0,6 procent. Budgettet er godkendt af foreningsbestyrelsen, da der ikke kunne holdes møde i september, og stigningen er under 2 procent. Overskuddet fra 2019 er anvendt til afvikling af lån til afløbsrenovering; dette er nu reduceret ned til ca. 400.000. Regnskab skal ikke godkendes, men ikke desto mindre satte dirigenten det til afstemning – og det blev godkendt. Installationen af anlæg til blødt vand vil koste 62.000, som betales over 1 år og vil koste 8 kr./m².

Valg

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt uden modkandidater, Bent Jensen fortsætter som suppleant, og der var ingen, der opstillede til redaktionen.

Normalt deltager der langt over 50 til et beboermøde i Sonnesgården i fælleshuset. Denne gang var der 35 under teatrets motto ”Til Phantasiens Moroe”, og alligevel ganske pænt for en afdeling, der har 95 boliger; og konceptet med hver anden plads på hver anden række, hvor alle vender fremad, kunne fungere. Der kendes et fortilfælde: I 1987, hvor K&A-centret i Gellerup var brændt, holdt afdeling 4 sit møde på Gellerupscenen. Men det er en anden historie.

Sonnesgården

Afdeling 22 · 95 boliger · ­Aarhus C

Huslejestigning: 0,6 procent
95 +55-boliger, (71 er medejerboliger)
Husleje pr. m² pr. år: 917 kr.
Adresse: Sonnesgade 14, 8000 Aarhus C

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-07 November side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data