Afd. 22: Hvordan lugter en hund i Sonnes­gården?

Afdeling 22 – Sonnesgården

Opdateret reglement og håndbog. Ingen udsmykning af trappeopgange. Stor udskiftning i bestyrelse og kampvalg til FAS

På beboermødet i Sonnesgården var der som altid livlig diskussion og god opbakning fra beboerne i byggeriet, der består af både almene lejligheder og medejerboliger.

De fleste kommer i god tid. Stolerækker fyldes hurtigt op, og omkring de små borde går snakken lystigt. Både om mødets punkter og om alt det andet, der foregår i afdelingen. Beboerne er tydeligvis glade for at mødes i fælleshuset, der hurtigt fyldes op mange minutter inden mødet begynder med klapsalver som velkomst til tre nye beboere.

Afdelingsformand Jens Kragsnæs aflægger beretning. Foreningsformand Keld Albrechtsen er dirigent.

Afdelingsformand Jens Kragsnæs aflægger beretning. Foreningsformand Keld Albrechtsen er dirigent.

Hundesniffer

Tre forslag fyldte det meste af mødet. Bl.a. forslag om at opdatere beboerhåndbogens afsnit om hundepasning med ”Hunden må i øvrigt ikke være til gene for de øvrige beboere ved lugt eller lyd”.

”Hvordan lugter en hund? Er det dårlig ånde, eller er det lugt fra den anden ende?” spurgte en beboer og fortsatte til stor morskab:

”Hvem skal bedømme den dårlige lugt? Skal vores serviceleder være hunde-sniffer-ekspert? Og hvad hvis han ikke er på arbejde? Er det så afdelingsformanden, der skal træde til? Eller hele afdelingsbestyrelsen, som så alligevel skal vente til servicelederen møder på arbejde om mandagen, hvor både hund og lugt sikkert er forduftet.”

Efter latteren havde lagt sig, vedtog en munter forsamling, at teksten blev forkortet til ”Hunden må i øvrigt ikke være til gene for de øvrige beboere.”

Nye regler for udvendig vedligehold

Boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, var mødets dirigent og kunne også lidt ufrivilligt bidrage til morskaben. Han havde glemt sine briller, og selvom han havde lånt et par læsebriller, kunne han ikke helt tyde teksten. Gang på gang lød det ”Kan du ikke lige læse op, Susanne?” og så måtte administrationschefen tage over.

Minutiøst blev sætning for sætning gennemgået og rettet til, inden de endelige ændringer vedtages for vedligeholdelsesreglementet. Der er bl.a. nye regler for beboernes vedligehold af arealet umiddelbart foran lejligheden. Der er ryddet op i de mange sider, og unødvendige afsnit om for eksempel erhverv er fjernet.

Endelig kan vedligeholdelsesreglementet vedtages.

Endelig kan vedligeholdelsesreglementet vedtages.

Behold de hvide vægge, tak

Der har længe været arbejdet med forslag til udsmykning af trappeopgange. Et udvalg var kommet frem til at dekorere med supergrafik, hvor etagens nummer vises med et kæmpe tal ud for elevatoren. Emnet var kontroversielt, så der var til Keld Albrechtsens forbavselse skriftlig afstemning om forlaget, der koster cirka 10.000 kr., som allerede for længst er bevilget.

De fleste stemte imod med argumenter om at bruge penge bedre – for eksempel på døråbnere og på at lette adgang for rollatorer.

Valg til bestyrelse

Tre ledige pladser i afdelingsbestyrelsen skulle besættes.

Jytte Kristensen: ”Jeg har overskud og vil arbejde for åbent fællesskab og mulighed for forskellighed.”

Lis Skov: ”Jeg har været suppleant et års tid, og det er bestemt ikke kedeligt. Jeg er interesseret i, hvordan vi får udviklet fællesskabet, og synes, vi har haft godt samarbejde.”

Lene Andreasen opstillede ved fuldmagt.

Bent Jensen: ”Jeg var med i den første bestyrelse og har kræfter til en omgang mere.”

Alle blev valgt – i ovenstående rækkefølge, dog blev Bent Jensen særskilt valgt som 1.-suppleant.
Til Skræppebladets redaktion blev Ole Møller fra afdelingsbestyrelsen genvalgt.

Kampvalg til FAS

Der er sjældent kampvalg til posten som en afdelings repræsentant i FAS. Det er fritidsforeningens aktivitetsstøtte, som uddeler penge til forskellige arrangementer og støtter lokale initiativer.

Hidtidige repræsentant Eigil Lyhne fortæller: ”Der er p.t. kun 40.000 på kontoen hos FAS Syd. Tilskud gives ikke til ”rige afdelinger” som Sonnesgården. Til gengæld gives tilskud til større arrangementer som fx udflugter.

Det er svært at finde ud af, om der kommer flere penge. Men jeg vil gerne være med til at afslutte FAS. Sonnesgården har i gennemsnit fået 17.000 om året – men indbetaler 11.000 om året.”

Modkandidat Ib Frandsen: ”Jeg har været i afdelingsbestyrelsen i knap 12 år og vil også gerne være med til at afslutte FAS. Og jeg vil gerne være med til at orientere om, hvad der sker i FAS. Tror ikke, der kommer flere penge fra fritidsforeningen.”

Efter skriftlig afstemning kunne stemmeudvalget fortælle, at begge kandidater havde fået lige mange stemmer. Ved lodtrækning blev Eigil Lyhne valgt igen, og Ib Skov 1.-suppleant.

Afdeling 22, Sonnesgården, Aarhus C

95 seniorboliger, hvor 71 er medejer

Huslejestigning: 1 %
Husleje pr. m2: 912 kr. pr. år

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Online-versionen af denne artikle er rettet som det fremgår af rettelse i november-udgaven
/blad/2019-07/afdelingerne/afd-22-rettelse/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 26-27
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data