Afd. 8: Drejer­gården fik endelig en afdelings­bestyrelse igen

Afdeling 8 – Drejergården

Afdeling 8 på Hovedgaden i Brabrand fik valgt en bestyrelse, som skal i gang med målebåndet

Efter mange år med kun en kontaktperson lykkedes dets tirsdag den 3. oktober beboerne i Drejergården at finde tre personer til en afdelingsbestyrelse, og der blev endda også valgt en suppleant.

Beboermødet i Drejergården lagde ud med at suspendere dagsordenen, fordi boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, havde lagt vejen forbi mødet, men hurtigt skulle videre til familiearrangement.

Det var en beboer, der havde ringet til formanden og sagt, at det sørme var længe siden, at han var blevet set i afdeling 8. Derfor mødte Keld Albrectsen og gav en kort fortælling om arbejdet i foreningsbestyrelsen. Samtidig håbede han, at der senere på mødet ville blive valgt en afdelingsbestyrelse, der fremover kan være et bindeled mellem beboerne og administrationen.
”Men I er selvfølgelig altid velkomne til at ringe til formanden, hvis lokummet brænder,” fastslog formanden på vej ud ad døren.

Boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, kiggede forbi beboermødet i Drejerga?rden.

Boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, kiggede forbi beboermødet i Drejerga?rden.

Naboproblemer med p-plads
Derefter kunne mødets dirigent, den tidligere boligforeningsformand Jesper Pedersen, genoptage mødet, som havde en beretning fra driften på dagsordenen, da der ikke har været en afdelingsbestyrelse, men kun en kontaktperson.

Her kunne Claus Vitved fra driften berette, at der er blevet ryddet buskads og slået græs omkring haverne, der er kommet nyt vaskeri, og så har der været lavet kloakarbejder mod rotter.
Et problem omkring et p-område ind mod nabogrunden blev rejst. Der blev diskuteret mulighed for måske at kontakte et p-vagtfirma. Noget, en måske ny bestyrelse kan arbejde videre med.

BBR’s kvadratmetermål
Der blev rejst et spørgsmål om, hvad et lejemål i virkeligheden måler. 62,8 kvadratmeter, som boligforeningen oplyser, eller 72 kvadratmeter, som Udbetaling Danmark skriver? Det har betydning for boligsikringen, hvis man bor alene.

Administrationschef Susanne Witting fortalte, at hun ikke umiddelbart kunne forklare, hvorfor der bruges to forskellige tal. Hun sagde, at det ville kræve, at en landinspektør kommer forbi og måler op, før man kan oplyse det korrekte areal. Hvorvidt der skal ske en ny opmåling, vil en ny afdelingsbestyrelse kunne være med til at finde ud af. Det kommer til at koste penge på afdelingens regning. I sidste ende bliver resultatet det samme økonomisk for lejeren i lejemålet.

Fredsvalg med applaus
Fremme ved punktet valg til bestyrelsen var der to beboere, Lars Jacobsen og Peter Stampe, der stillede op. Og da den hidtidige kontaktperson, Anne Marie Ilsøe, har givet tilsagn, fordi hun var bortrejst under mødet, så var der tre kandidater til afdelingsbestyrelsen, der blev valgt med applaus. Efterfølgende meldte Peter Hillingsøe, som suppleant til bestyrelsen til stor glæde for forsamlingen.

Vedligehold til jul
Et punkt om justering af vedligeholdelsesreglementet var ved en fejl faldet ud af dagsordenen. Dirigent Jesper Pedersen foreslog, at det ville kunne blive behandlet på et ekstraordinært beboermøde, der kunne indkaldes til i forbindelse med den traditionsrige julefrokost til december. Dette forslag var der stor opbakning til.

Afdeling 8, Drejergården

Huslejestigning: 1,8 %

66 lejemål
30 stk. 2-3 rums
12 stk. 1-2 rums ungdomsboliger
24 stk. 2 rums ældrevenlige boliger

Pris pr. m2 familiebolig: 1005 kr.
Husleje pr. m2 ungdomsbolig: 840 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Afd. 8: Drejer­gården fik endelig en afdelings­bestyrelse igen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data