Afd. 8: Drejergården fik endelig en afdelingsbestyrelse igen

Afdeling 8 – Drejergården

Afdeling 8 på Hovedgaden i Brabrand fik valgt en bestyrelse, som skal i gang med målebåndet

Tekst og foto Helle Hansen

Efter mange år med kun en kontaktperson lykkedes dets tirsdag den 3. oktober beboerne i Drejergården at finde tre personer til en afdelingsbestyrelse, og der blev endda også valgt en suppleant.

Beboermødet i Drejergården lagde ud med at suspendere dagsordenen, fordi boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, havde lagt vejen forbi mødet, men hurtigt skulle videre til familiearrangement.

Det var en beboer, der havde ringet til formanden og sagt, at det sørme var længe siden, at han var blevet set i afdeling 8. Derfor mødte Keld Albrectsen og gav en kort fortælling om arbejdet i foreningsbestyrelsen. Samtidig håbede han, at der senere på mødet ville blive valgt en afdelingsbestyrelse, der fremover kan være et bindeled mellem beboerne og administrationen.
”Men I er selvfølgelig altid velkomne til at ringe til formanden, hvis lokummet brænder,” fastslog formanden på vej ud ad døren.

Boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, kiggede forbi beboermødet i Drejergården.

Boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, kiggede forbi beboermødet i Drejergården.

Naboproblemer med p-plads
Derefter kunne mødets dirigent, den tidligere boligforeningsformand Jesper Pedersen, genoptage mødet, som havde en beretning fra driften på dagsordenen, da der ikke har været en afdelingsbestyrelse, men kun en kontaktperson.

Her kunne Claus Vitved fra driften berette, at der er blevet ryddet buskads og slået græs omkring haverne, der er kommet nyt vaskeri, og så har der været lavet kloakarbejder mod rotter.
Et problem omkring et p-område ind mod nabogrunden blev rejst. Der blev diskuteret mulighed for måske at kontakte et p-vagtfirma. Noget, en måske ny bestyrelse kan arbejde videre med.

BBR’s kvadratmetermål
Der blev rejst et spørgsmål om, hvad et lejemål i virkeligheden måler. 62,8 kvadratmeter, som boligforeningen oplyser, eller 72 kvadratmeter, som Udbetaling Danmark skriver? Det har betydning for boligsikringen, hvis man bor alene.

Administrationschef Susanne Witting fortalte, at hun ikke umiddelbart kunne forklare, hvorfor der bruges to forskellige tal. Hun sagde, at det ville kræve, at en landinspektør kommer forbi og måler op, før man kan oplyse det korrekte areal. Hvorvidt der skal ske en ny opmåling, vil en ny afdelingsbestyrelse kunne være med til at finde ud af. Det kommer til at koste penge på afdelingens regning. I sidste ende bliver resultatet det samme økonomisk for lejeren i lejemålet.

Fredsvalg med applaus
Fremme ved punktet valg til bestyrelsen var der to beboere, Lars Jacobsen og Peter Stampe, der stillede op. Og da den hidtidige kontaktperson, Anne Marie Ilsøe, har givet tilsagn, fordi hun var bortrejst under mødet, så var der tre kandidater til afdelingsbestyrelsen, der blev valgt med applaus. Efterfølgende meldte Peter Hillingsøe, som suppleant til bestyrelsen til stor glæde for forsamlingen.

Vedligehold til jul
Et punkt om justering af vedligeholdelsesreglementet var ved en fejl faldet ud af dagsordenen. Dirigent Jesper Pedersen foreslog, at det ville kunne blive behandlet på et ekstraordinært beboermøde, der kunne indkaldes til i forbindelse med den traditionsrige julefrokost til december. Dette forslag var der stor opbakning til.

Afdeling 8, Drejergården

Huslejestigning: 1,8 %

66 lejemål
30 stk. 2-3 rums 
12 stk. 1-2 rums ungdomsboliger
24 stk. 2 rums ældrevenlige boliger

Pris pr. m2 familiebolig: 1005 kr.
Husleje pr. m2 ungdomsbolig: 840 kr.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt