Afd. 8: Mange vandskader i Drejer­gården

Afswling 8 – Drejergården

Første møde efter coronaaflysninger

Der var repræsentanter fra 21 boliger ud af 66, da Drejergården holdt første afdelingsmøde i to år. Men selvom afdelingen ikke havde haft nogen afdelingsmøder, har afdelingsbestyrelsen alligevel fået lavet en hel del. Det fortalte formand Lars Jakobsen i sin beretning.

Det største tema var vandskader. Der har nemlig været mange vand- og rørskader. De kommer til at skulle udskifte alle rør imellem bade-og soveværelse. Det er en lang og kompliceret proces, så derfor er det også teknisk afdeling i boligforeningen, der kommer til at håndtere og informere om det.

Det er primært kobberrørene i væggene, som er årsag til de mange vandskader. Rørene har mange år på bagen og står overfor en udskiftning. Det er et større projekt at vurdere, hvordan en renovering af rørene skal foretages. For eksempel: Skal vi vælge synlige rør i stedet for skjulte rør (som nu), og hvad koster de to muligheder? Planen er, at alle rør skal være udskiftet i løbet af 2023.

En beboer fremhævede i den forbindelse, at man som beboer skal være opmærksom på, om fuger på badeværelse er intakte. Ellers er der nemlig risiko for vandindsivning med vandskade til følge.

Det grønne

Afdelingen har haft en gartner til at hjælpe med at komme til bunds i det grønne område, som ikke har været vedligeholdt gennem mange år.

Der er ryddet op på skrænten bag de røde blokke og blevet genplantet buske. Der er lagt kunstgræs de steder, hvor robotten ikke at komme (et lille stykke ved nr. 44 og ved flagstangen). Derudover er der lagt nyt stengrus på stien bag nr. 29. De er dog ikke helt færdige, da der ikke er økonomi til det lige nu.

Affald

Formanden havde en opfordring til beboerne om at holde afdelingen ren og pæn ved at komme pap i containerne, og cigaretter skal ikke smides på jorden.

Budget og regnskab

Da der ikke har været beboermøder i to år, skulle der fremlægges regnskab for både 2019 og 2020. Det gjorde den fungerende direktør Susanne Witting. Det tog forsamlingen til efterretning. De godkendte også budgettet for 2022, der indeholdt en huslejeforhøjelse på 1 %.

Susanne fremhævede, at der i budgettet henlægges (langtidsplanlægning) til reparationer, som man ved, kommer de kommende år. Fx skal vi i jeres afdeling have kigget på tag og klimaskærm, bygninger, hoveddøre, vinduer og facader.

Forslag

Der var to forslag på dagsordenen, det ene var om kollektiv råderet til køkkener. Boligforeningen har vedtaget nye krav til køkkenfirmaer, der vil byde ind på opgaven. Det blev godkendt.
Der var også forslag til ændringer i ordensreglementet. Begge de vedtagne forslag kan ses på boligforeningens hjemmeside.

Valg

Så kom de til valg af bestyrelsesmedlemmer. Der var tre pladser til rådighed, og tre stillede op og blev dermed valgt. Der blev dog ikke valgt nogen suppleanter.
Det blev Lars Jakobsen, Anne-Marie og Peter Stampe.

Der blev ikke valgt nogen repræsentanter til FAS eller Skræppebladet.

Spørgsmål

Ved slutningen af mødet var der frit slag for spørgsmål: her blev stillet spørgsmål til åbningstider på servicekontoret. Svar: Det koster penge at holde længere åbent.
Lyset på parkeringspladsen om aftenen er ustabilt, vandslangen og strømstikket foran skraldespanden duer ikke. Serviceleder Eske Kristensen kigger på det. Han kigger også på lås og rengøring af skuret.

Til sidst var der spørgsmål om, hvad man gør. hvis man har naboer med særlige udfordringer. Her var svaret fra jurist Mette Larsen, at man skal kontakte politiet eller boligforeningen.
Så var mødet slut, men inden da takkede dirigenten for god ro og orden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-07 November side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data