Afd. 8: Ingen store beslutninger i Drejer­gården

Afdeling 8 – Drejergården

Afdelingen beholder kontaktperson

Der var 32 husstande repræsenteret på Drejergårdens årlige beboermøde. De kom til at overvære en kort beretning fra serviceleder Lars Ravn, som fortalte om det nye driftssamarbejde mellem afdeling 3, 8, 16 og 17. Det er nu kommet op at køre, og Lars mener, at det foregår gnidningsfrit.
[Webred: afd. 3 = Skovgårdsparken, afd. 8 = Drejergården, afd. 16 = Seniorbo Voldbækhave, afd. 17 = Højriisparken]

Der er også blevet malet hegn, udhuse, skure og svalegangen.
Der er også lagt sand, så der ikke bliver glat til vinter. Selskabslokalet er også blevet malet, og der er sat nye lamper op.
Beretningen blev taget til efterretning.

Til_den_anden_side_har_beboerne_udsigt_til_Brabrand_Sø

Fremtidige arrangementer

Kontaktperson Anne Marie Ilsøe forklarede, at Brabrand Boligforening tidligere har stået for planlægning og gennemførelse af f.eks. julefrokosten, afdelingsmøder mv. Det er ændret, så vi fremadrettet selv skal stå for det.

Der var herefter en drøftelse af, om nogen ville påtage sig ansvaret, hvilket ikke var tilfældet. Der var flere, som meldte sig på banen til at hjælpe til arrangementerne, men ingen, som ville/kunne – påtage sig koordinatorrollen. Herefter blev muligheden for at betale sig fra hjælp drøftet, og administrationschef Susanne Witting lovede, at administrationen næste år vil forsøge at skaffe medarbejdere til nogle af de praktiske opgaver.

Afslutningsvis tilbød Jesper Pedersen fra foreningsbestyrelsen at stå for julefrokosten i år. Dette takkede afdelingen ja til, og flere meldte sig som frivillige hjælpere. Jesper finder en dato og sørger for udsendelse af invitation. Anne Marie foreslog, at man selv tager drikkevarer med, hvilket Jesper arbejder videre med, ligesom han lovede at søge tilskud til julefrokosten hos FAS.

Budget

Susanne Witting fremlagde budgettet. Budgettet for 2018 udviser en huslejeforhøjelse på 1 procent i forhold til 2017.
Omkostningsniveauet for 2018 stiger med knap kr. 35.000 i forhold til 2017, og indtægtssiden for 2018 er uændret i forhold til 2017.
Budget for 2018 blev enstemmigt godkendt.

Forslag

Der var syv forslag på mødet. Det første handlede om at flytte mødet fra 16 til 17, så folk i arbejde også kan deltage. Det blev vedtaget.

Andet forslag gik på, om vaskeriet på Hovedgaden 29 skulle nedlægges. Forslaget er affødt af drøftelserne på budgetmødet, hvor Anne Marie foreslog, at man måske kunne finde besparelser i afdelingen ved nedlæggelse af ét af vaskerierne. Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med forslaget. Det viste sig, at den samlede besparelse kun var på 13.000 kroner, og derfor blev forslaget nedstemt.

Det tredje forslag handlede om, hvorvidt det sidste birketræ, som står ved flagstangen på Hovedgaden 29, skulle fældes. Det var der enighed om.

Skiltning på etagerne og selskabslokale

Her var også forslag om tydelig skiltning af etagerne plus et skilt, der angiver, hvor selskabslokalet er. Det blev vedtaget. Der var også forslag om at sætte tape på postkasser, hvis en beboer flytter, så reklamer m.m. ikke fylder og hænger ud af postkassen. Det blev også vedtaget.

Valg af bredbåndsudbyder

Stofa var kommet forbi for at fortælle om mulighederne ved Stofa. Efter de forklarede lidt om de forskellige muligheder, blev der stemt ja til den nye kollektive aftale. Det betyder, at den afregnes over huslejen i modsætning til en individuel aftale, som betales direkte til Stofa.

Valg

Afdelingen fortsætter med en kontaktperson, Anne Marie Ilsøe, da ingen vil sidde i bestyrelsen. Hun vil gerne hjælpe med det, hun kan, men vil ikke være ansvarlig for planlægning og afholdelse af arrangementer.

Der blev ikke valgt repræsentant til FAS Nord, men til gengæld blev Peter Holm Stampe valgt til repræsentant for Skræppebladet.
Velkommen til ham.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-07 November side 17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data